Keď čumí do vášho zdravotného záznamu kde-kto a kde-kade

Vyjadrenie verejnej ochrankyne práv k predkladaniu certifikátov ma nepríjemne prekvapilo. Nedotknuteľnosť zdravotnej dokumentácie akoby prestala byť zásadnou témou. Len takou menšou témou v ochrane osobných údajov.

Po analýze som dospela k záveru, že povinnosti stanovené vo vyhláške nezakladajú porušenie základných práv a slobôd v rozpore s Ústavou SR a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ak je jedna z výnimiek zo všeobecného zákazu vychádzania a na to nadväzujúceho zákazu vstupu do zariadení podmienená preukázaním potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu, resp. antigénového testu, je realizácia oprávnenia nahliadnuť do takého potvrdenia menším zásahom do práva na súkromie, ako je samotný zákaz vychádzania a zákaz vstupu do zariadenia.

Source: (1) Verejná ochrankyňa práv – Posts | Facebook

Nasledovný text nie je právnym rozborom. je to môj osobný pohľad na problematiku zdravotnej dokumentácie a jej pretŕčanie kade-tade a kde-komu.

Certifikát z plošného testovanie rozhodne má charakter dzravotnej dokumentácie v zmysle zákona 576/2004 o zdravotnej starostlivosti. V tomto zákone je definovaná ako „súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.

§19
(2)Zdravotná dokumentácia obsahuje

c) … žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení…

576/2004 Z.z. – Zákon o zdravotnej starostlivosti, … – SLOV-LEX

Pravidlá pre ochranu osobných údajov považujú údaje o zdravotnom stave za hodné super ochrany. Sú vyčlenené do samostatnej kategórie, takzvanej osobitnej kategórie osobných údajov. Základným pravidlom je, že údaje v tejto kategórii je zakázané spracovávať. Až výnimky povoľujú s nimi pracovať.

Medzi výnimky samozrejme patrí spracovanie v súvislosti so zdravotnou starostlivosť. A potom obligátne výnimky vo verejnom záujme, a špeciálne aj vo verejnom záujme pri ochrane verejného zdravia.

Akokoľvek, vždy sa očakáva, že na také spracovanie bude bude zmocnené na základe zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy.

Doteraz bolo dobrou praxou, že aj v prípade osobitného predpisu sa vyžadovalo splnomocnenie zákona na vydanie takéhoto predpisu.

Spôsob kontroly certifikátov dnes nie je upravený žiadnym zákonom ani vyhláškou. Používajú sa len kadejaké všeobecné pravidlá pre prácu polície, zamestnávateľov a podobných nezdravotníckych inštitúcii.

Akceptuje vágne, nepriame, voľné formulácie

A tu sa dostávam k základnej výhrade, prečo som zo stanoviska ombudsmanky rozladený. Akceptuje vágne, nepriame, voľné formulácie. Pritom nie je právny rozdiel či ide o doklad o teste na HIV, alebo žltačku typu C, alebo PCR test na koronavírus.

Naozaj môžeme akceptovať, že kde-kto a kde-kade môže nahliadať do výsledkov testov, ktoré informujú o našom zdravotnom stave? Podľa mňa sa potom úplne stráca duch a záver celej ochrany osobných údajov. Môžeme potom pokojne hovoriť, že veď vo verejnom záujme je akékoľvek nahliadanie do akejkoľvek časti zdravotnej dokumentácie. Verejný záujem zakryje čokoľvek. Vždy sa nájde nejaká „verejnosť“, v ktorej záujme je nahliadať do dokumentácie. Čím hlasnejšia verejnosť, tým viac verejný záujem.

Práve preto, aby v konkrétnych osobných údajoch nevznikali vágne splnomocnenia, doteraz sa pracovalo so zdravotnými údajmi veľmi cielene. Dbali sme na to, aby to bol skutočne zákon, ktorý jasne hovorí, kto, kde a za akých okolností môže narušiť integritu osoby nahliadnutím do jej zdravotných záznamov.

Nešifrujme len pacientov s HIV

Pritom stačilo len zmeniť formulácie, texty toho certifikátu.

Stačilo, aby to bolo potvrdenie o výnimke zo zákazu vychádzania a nie info o stave biologického testu. Tak málo stačilo. Len aby sa Matovič zamyslel.

Problém potvrdení o výnimke je, že indikujú dôvod vystavenia výnimky. Ak je dôvod na vystavenie výnimky len jeden (napríklad len pozitivita na HIV), akoby ste napísali, že držiteľ výnimky je HIV pozitívny.

Podobne sú na tom aj výnimky, ktoré môže vystaviť ošetrujúci lekár pacientom v akútnej fáze cytostatickej terapie či autistom.

Naopak, čím je dôvodov na vystavenie výnimiek viac, tým lepšie sa v dave schovajú aj naozaj citlivé dôvody. To by bol zásadný vedľajší benefit, ak by po negatívnom výsledku bola vystavená výnimka zo zákazu vychádzania.

Táto ľahkosť dodržania ochrany osobytnej kategórie osobných údajov nebola, zdá sa, verejnou ochrankyňou práv zatá do úvahy. Ak by bolo naplnenie verejného záujmu nákladné, komplikované, ťažko zrozumiteľné, tak by som ešte dokázal pochopiť formuláciu „…je to menší zásah ako…“ Ale takto to nie je. Bolo poľahky dostupné konfortné a právne čistejšie riešenie.

Čokoľvek je menším zásahom do práva na súkromie, ako je samotný zákaz vychádzania

Menším zlom je vždy operovanie so záchranou života. Vždy je všetko menším zlom ako smrť. Smrť naozaj nemôže byť merítkom účelnosti. Argument slzami a citovým vydieraním neakceptujeme nikde a nikdy.

Ombudsmanka pripustila podobne šialené merítko – totálne domáce väzenie na 18 hodín. Naozaj, veď čokoľvek je menším zásahom do súkromia ako zákaz vychádzania od 5:00 do 1:00 ďalšieho dňa. Zákaz vychádzania je uväznenie občana na základe paušálneho rozhodnutia. Bez akéhokoľvek individuálneho posúdenia viny, dôvodov, stavu konkrétneho občana.

Potom je naozaj čokoľvek ospravedlniteľné ako výnimka. Veď menej je aj absolvovanie veľkej potreby v sklenej kukani ako podmienka na prelomenie zákazu vychádzania.

Je vyslovene osvobozující, když nějaká část vašeho života patří jenom vám, když ji nikdo jiný nezná. Dalo by se to přirovnat k nahotě nebo tomu, když jdete položit kabel. Každej se čas od času svlíkne. Každej si musí sednout na mísu. Přitom ani na jednom není nic nestydatýho, úchylnýho nebo nepřirozenýho. Jenže co kdybych vydal nařízení, že si odteď můžete vyluftovat střeva jenom v prosklený kukani zavěšený uprostřed Time Square, a to jak vás pámbu stvořil?

I kdyby na vašem těle nebylo nic v nepořádku nebo nezvyklýho – a kolik z nás to o sobě může říct? -, museli byste být totální pošuci, aby se vám ta představa líbila. Většina z nás by zdrhala jako o život. Většina z nás by to držela, dokud by si nevyvalila bok.

Neděláme nic, za co bysme se měli stydět. Děláme neco osobního. Náš život patří jenom nám.

Cory Doctorow – Malý bratr (Strana 50)

Naša telesná schránka patrí len nám. Zdravotné záznamy ju popisujú veľmi detailne. Preto chránime zdravotné záznamy ako osobné údaje. Osobitne ako osobitné osobné údaje.

Poviete si: A veď čože, veď ide len o informáciu o koronateste.

Osobné údaje sú chránené práve preto, že máme historické skúsenosti. Začalo to vždy nejakým len čímsi. A keď sme to nezarazili hneď na začiatku, tak to len toť nedávno končilo žltými hviezdami, holením hláv a predvádzaním, ako vysoko skáče pes v Nemecku.

Pamätajte na to: Neděláme nic, za co bysme se měli stydět. Děláme neco osobního. Náš život patří jenom nám.

Share Button