Každý urgent treba zaplatiť so solidárneho systému

Tak nám socialisti v Bratislave bachli po stole a ukázali na mape, kde bude urgent a kde bude len pohotovosť do 23:00 a kde bude vždy len  zvážať záchranka.  Možno by aj v Revúcej dokázali ten urgent postaviť a financovať, ale socialisti rozhodli, že nie.  Lebo výdavky na pacienta musia byť predsa rovnomerné.

Pred nejakým časom som písal o tom, že stále čakám na vyjadrenie odborníkov.  Pretože za každou vetou, každým paragrafom v novele zákona sa musím, proste musí skrývať práca a pevné postoje odborníkov na danú oblasť.

Dnes je to systém vstupu pacienta do zdravotného systému.  A odborníkov nikto nepočul.

Možno by sme sa dočkali informácie, že prevádzka urgentu niečo stojí. Že pre udržanie dostatočnej kvality a teda aj istoty pacientov, je potrebná nejaká minimálna frekvencia práce na urgente. A hneď by nasledovali štatistiky počtov zásahov. Počty výjazdov rýchlej zdravotnej pomoci.  Dojazdové časy… Proste tvrdé dáta.

Rovnaké výdavky solidárneho systému – to je to, čo si zaslúži každý občan Slovenska bez ohľadu na to, kde na na našom území rozhodol, alebo mu bolo narodením určené, žiť.  Ale to je veľmi, veľmi málo! To je len životné minimum solidárneho zdravotného systému.

Tam, kde je požiadavka, vždy sa nájde niekto, kto sa snaží požiadavku naplniť. To je základné pravidlo trhu. Ak existuje požiadavka obyvateľov Revúcej či Veľkého Krtíša, tak sa isto nájde niekto, kto dokáže tú požiadavku splniť pri rovnakých výdavkoch zo solidárneho zdravotného poistenia, aké sú v Bratislave, Michalovciach ši Námestove.

V prípade pohotovostných výkonov musíme myslieť aj na jedného špeciálneho pacienta – MohloBySaStať Štatistický.  To je pacient, ktorý žije len v štatistikách každého miesta a teórii pravdepodobnosti každej odbornosti. To je ten pacient, ktorého liečenie tiež musíme platiť v oblasti urgentov a pohotovostí. To je pacient, ktorý  dostane infarkt so železnou pravodelnosťou a betónovou istotou.

Ak existoju dosť pacientov (a nezabúdajme že myslíme nie len skutočných, ale aj nášho MohloBySaStať Štatistický) , iste sa nájde ktokoľvek, kto si spočíta, že sa mu z ohľadom na budúce platby zo solidárneho systému vyplatí investovať svoje vlastné peniaze  do postavenia a prevádzkovania urgentu aj v Revúcej či Veľkom Krtíši.

Keď takúto výzvu nedáme, keď bachneme po stole v Bratislave, tak to nikdy ani len nezistíme. Nie to, aby sme aj niečo vybudovali.

Keď nedáme šancu odborníkom, aby ukázali tvrdé dáta, že sa svet mení, že sa mení medicína, že sa menia schopnosti dopravných prostriedkov,  donekonečna budeme odolávať požiadavkám, aby sa štát postaral o lekára 24 hodín sediaceho krížom cez tú našu ulicu.

Rovnakú dostupnosť, rovnako kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Bez ohľadu na lokalitu, finančné zázemie pacienta. To je to, čo je moderné, to je to, čo je na úrovni 21. storočia.

Zmena paradigmy.

  1. Prestať solidárne peniaze investvať do dnešných nákladov na budúce výkony.
  2. Začať nimi platiť za dnešné skutočné výkony, skutočnú kvalitu zdravotnej starostlivosti.
  3. Investovať do zdravotníctva musia investori svoje vlastné peniaze.
  4. Solidárny systém musí garantovať, že keď odvedú kvalitnú zdravotnú starostlivosť, že ju dostanú zaplatenú rovnako za pacienta v Bratislave ako za pacienta vo Veľkom Krtíši za ten istá výkon.

V prípade vstupu pacienta do zdravotného systému:

  1. Odborne definovaná sieť vstupných bodov do zdravotného systému zahrňujúca všetky úrovne od superurgentov cez rýchlu záchranku až po výjazdy obvoďákov za svojimi pacientmi.
  2. Odborne definované štandardné terapeutické postupy a ich kontrola. Súčasťou niektorých štandardných terapeutických postupov je aj  požiadavka na pohotovostnú pripravenosť. (Platby za výkony na pacientovi  MohloBySaStať Štatistický)
  3. Výberové konania na naplnenie odborne definovanej siete „vstupov do systému zdravotníctva“ bez ohľadu na formu vlastníctva.
  4. Definovať jednotkové platby za výkony tak, aby finančná motivácia korelovala s urgentnosťou aktuálneho stavu pacienta a nie s minulými nákladmi zariadenia.

 

Share Button