Je útokom na demokraciu schvaľovať kandidátov politickým oponentom

Zákon znie jasne – 3 členovia z vládnej koalície, 3 členovia z opozície. Bodka, hotovo.

Ak sa opozícia zhodla, že si zvolila spomedzi seba troch vrátane Galka, tak má byť Galko akceptovaný. To je demokratický princíp v praxi spoločnosti, ktorá sa chce nazývať demokratická.

Keď chcela Komunistická strana Číny schvaľovať kandidátov do volieb v Honkongu, vznikla „Dáždniková“ revolúcia.  Je absolútne neprípustné, aby ktokoľvek pred voľbami rozhodoval o kom smiete alebo nesmiete vo voľbách rozhodovať.

Je absolútne demokratické právo, po splnení formálnych podmienok, aby ste sa mohli uchádzať o volenú funkciu.  A tak to platí pre akékoľvek voľby, ak ich máme označiť za demokratické.

Členmi komisie by mali byť traja poslanci koalície, traja opozície a dvaja nezávislí členovia, ktorých zvolí parlament. Tí musia mať viac ako 40 rokov a mali by mať za sebou kariéru policajta, prokurátora, sudcu, pracovníka tajnej služby alebo „povolanie v oblasti právnej a bezpečnostnej teórie a praxe alebo medzinárodných vzťahov a diplomacie, najmenej desať rokov“. Títo dvaja členovia musia mať najprísnejšiu previerku Národného bezpečnostného úradu na stupeň prísne tajné. Poslanci žiadnu previerku nepotrebujú.

Členov komisie by mal parlament voliť na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 17. mája, ale v dôsledku nominácie SaS, ktorá na pozíciu navrhla svojho podpredsedu Ľubomíra Galka, možno komisia nevznikne.

Zdroj: Môže byť Galko v komisii na kontrolu odposluchov? Šebej hovorí, že nikdy

A nie len to! Ak si chcete hovoriť demokrat, vy musíte akceptovať výsledky volieb. 

Ak zákon hovorí, že si opozícii prináležia 3 členovia, tak len a len vo vnútri opozície môže prebehnúť voľba. A tejto voľby sa môže zúčastniť ako kandidát ktokoľvek.

Je z pohľadu elementárnych demokratických pravidiel absolútne neprijateľné, aby niekto, kto stojí na mocenskom stupienku vyššie, akokoľvek zasahoval do práva byť volený.

Čo to je za diktátorské maniere, že Smer a Smeru podobní zasahujú do volieb v prostredí opozície?  

To naozaj potrebujeme explicitne napísať do každého zákona, ktorý dáva nejaké nároky opozícii, že pre takéto voľby sa parlament má rozdeliť podľa príslušnosti k vláde a hlasovať v takýchto skupinkách samostatne? To by bola tak smutná vizitka a dôkaz totálnej absencie demokratov v politike. 

Miera demokracie v spoločnosti sa meria práve tým, ako často v medziobdobí dáva víťaz volieb možnosť hlasovať.  Nie náhodou mám v pravom stĺpci svojho politického webu slová:

Ono sa to povie, slobodne sa vyjadriť. Ale vy musíte počúvať aj to hovado demagogické. Vy ho musíte uznávať, aj keď sa vám z jeho slov, kedykoľvek ho počujete, varí krv v žilách. Aj keď tvrdí, že by ste mali byť celý život v opozícii a držať hubu.

Ak tvrdíme, že toto je demokratická krajina, tak symbolom nemôžeme byť len my demokrati. Symbolom musí byť aj ten človek, ktorý uplatňuje svoje právo na slobodu slova tým, že vás zosmiešňuje a nadáva vám.

Slobodu a demokraciu bráňme a ospevujme každý deň!

(Voľne podľa filmu Americký prezident.)

Mám ich tam preto, aby som ich mal vždy a stále na očiach. Aby sa mi stále pripomínali. Lebo je tak jednoduché sa stať diktátorom, ktorý si myslí, že keď raz vyhrá voľby, tak už môže všetko.

Nad Galkom sa vám môže variť krv v žilách. No je to raz demokraticky zvolený poslanec, patrí k skupine vládnej opozície, je súčasťou demokratickej politickej strany, tak ak ste demokrat musíte ho uznávať.  Ak tvrdíte, že toto je demokratická krajina, tak symbolom musí byť aj ten Galko ako vybraný zástupca z radov opozície.

Share Button