HTA po slovensky – počítače od kčmárov, účtovníctvo od schránky, školenie čo to vlastne máme robiť

Nasledujúce informácie pochádzajú kompletne z verejných zdrojov. Jeden by neveril, čo všetko sa na tých internetoch dá nájsť. Nebudem všetko linkovať, len tie najzaujímavejšie míľniky.

V roku 2020 si pán Staňák, vzdelaním religionista, člen komunity seleziánov, vytvoril na ministerstve zdravotníctva odbor.

Pokoj na prácu do 2025

Od júla 2020 preto vznikol na ministerstve zdravotníctva s posvätením „biskupa“ ex-Krajčiho odbor agentúry pre HTA (Health Technology Assessment). Jeho cieľom bolo pripraviť základy na vytvorenie neziskovej a nezávislej agentúry. Ministerstvo zdravotníctva má odbor pre HTA agentúru – SME

Od júla 2020 do septembra 2021 bolo hlavnou náplňou práce tohto odboru napísať si zákon o Národnom inštitúte pre hodnotenie zdravotníckych technológii. Popri tom vyprodukovali niekoľko posudkov či stanovísk, ku ktorým sa však dnes už nepriznáva, dal to dokonale na svätého Petra:

Všetky doteraz vyprodukované farmako-ekonomické posudky vypracovalo Oddelenie farmako-ekonomiky na MZ SR, a nie NIHO. NIHO vznikol 1. 1. 2022, a teda hodnotí žiadosti o kategorizáciu s vysokým dosahom na rozpočet podané po tomto dátume. Prvé výstupy budú zverejnené na webovom sídle www.niho.sk a na portáli kategorizacia.mzsr.sk koncom júna 2022. Za tieto výstupy berie NIHO autorskú zodpovednosť.

Zdroj: Komentár: Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve neodoberá z financií, ktoré idú na zdravotnú starostlivosť

Nevadí, že priamo v dôvodovej správe, ktorú on sám napísal z návrhu zákona o „HTA po slovensky“ počíta priamo s tým, že zamestnanci odboru MZ plynule prejdú do zamestnaneckého pomeru Národného inštitútu so skratkou NIHO. Dokonca to použil ako argument za nižšie personálne náklady.

Základ bol, napísať si zákon, veď na 1,7 roka je to roboty až až.

Tento zákon uzrel svetlo sveta v septembri 2021 s tým, že je jasné, že „HTA po slovensky“ vznikne na betón od 1. 1. 2022. Ako člen zdravotníckeho tímu SaS som sa intenzívne snažil, aby pôvodný zámer pána Staňáka , napísať si to pre seba, nevyšiel. Nejaké korekcie sa podarili. Písal som o tom v článku HTA v medziach koaličného kompromisu, alebo ako SaS znížila sklerózu deda vševeda

Súčasťou zákona je aj ustanovenie, ktoré hovorí, že si pán Staňák napíše pre seba návrh vyhlášky ktorou sa ustanovujú kritéria a spôsob hodnotenia práce HTA agentúry. Z tejto vyhlášky vyplýva, že prvé hodnotenie užitočnosti práce bude prebiehať až v roku 2025. Iste, ideálne tak v apríli 2025, veď ešte treba dokončiť účtovníctvo.

Za peniaze pre sestričky a na drahé lieky

Financovanie HTA po slovensky bolo navrhnuté zabetónovať formou percenta z vybraného zdravotného poistenia:

…0,032 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky príspevku na činnosť inštitútu je celková suma z ročného prerozdeľovania poistného uvedená v rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného podľa osobitného predpisu.27b) Výška príspevku na činnosť inštitútu sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.

Zdroj: 581/2004 Z.z. – Zákon o zdravotných poisťovniach, d… – SLOV-LEX

V podkladoch pre schválenie zákona sa uvádzajú náklady na rozpočet verejnej správy nasledovne:

 • 2022: 1 019 351 € (mzdy: 444 360 € vrátane možných výkonnostných odmien)
 • 2023: 1 349 132 € (mzdy: 685 989 € vrátane možných výkonnostných odmien)
 • 2024: 1 389 194 € (mzdy: 707 826 € vrátane možných výkonnostných odmien)
 • Vedúci tímov (0 do 2023, 2 od 2023): priemerná základná mzda €3500 brutto mesačne.
  Výskumní konzultanti (11 v 2022, 13 od 2023): priemerná základná mzda vo výške €3000 brutto mesačne. Spolu ročne: €552 000
 • Administratívny personál (3 v 2022, 4 od 2023 v zložení 2x asistent/ka, 1x zamestnanec na účtovníctvo, controlling a reporting, 1x zamestnanec na údržbu a správu IT systémov): priemerný základný plat vo výške €2300 brutto mesačne.
  Spolu ročne: €110 400

Je vlastne jedno čo bude HTA po slovensky robiť najbližšie 3 roky, peniaze sú istota, ako platenie zdravotných odvodov. Dohromady pohodička na 5 rokov.

Ako je to dnes, v máji 2022 s personálnym obsadením? V čase transformácie mal odbor 5 zamestnancov – 1 riaditeľa odboru a 4 výskumných konzultantov.

Okrem toho vieme, že do zamestnaneckého pomeru na „HTA po slovensky“ sa dostal jeden selezián, čo študoval HTA na letnej škole na kresťanskej univerzite kdesi v Holandsku. Kariéru započal v rokoch 2018-20 v Útvare hodnoty za peniaze, ktorý zaradil vznik HTA inštitútu do odporúčaní v oblasti Revízie výdavkov na zdravotníctvo v roku 2019. Čo odporučím, tam ma prijmú. Nerobím si srandu, úplne vážne.

Aj by som uviedol odkaz, ale MZ ukrylo telefónny zoznam zamestnancov už pred rokmi a NIHO zatiaľ stále nemám plnohodnotný web, kde by sa dali zistiť, kto si užíva:

Príspevok na DDS do výšky 3% z platu; karta MultiSport s čiastočným doplatkom (11€); flexibilný pracovný čas; možnosť čiastočnej (po zapracovaní sa 40-60%) práce na home-office aj mimo COVID-19; príspevok na stravovanie 5€; zdravé pochutiny a kvalitná káva; príspevok na mestskú hromadnú dopravu; zmluva na 1. rok na dobu určitú, následne ďalšia zmluva na dobu neurčitú.

Source: Výskumný analytik /… – Národný inštitút… | PROFESIA.SK

Takže máme pokoj na prácu, máme na to aj peniaze.

Počítače od krčmára, účtovníctvo od schránky?

Je to štátna inštitúcia, takže musí zverejňovať zmluvy a výdavky. Keďže mám obavu z „náhodnej“ havárie dočasného webu, excelovské tabuľky mám samozrejme stiahnuté u seba.

Treba počítače? Kúpime počítače. Kúpu treba náležite zapiť, tak ideálne zabiť dve muchy jednou ranou a nakúpime počítače od krčmárov s dvadsaťročnou tradíciou. Boleráz je preslávený slovenský Silicon Valley (leda že by nie), takže rovno tam objednáme aj tvorbu webových stránok.

Zdroj: niho.sk

Senát Najvyššieho súdu (NS) prepustil z väzby na slobodu obvineného údajného člena zločineckej skupiny takáčovcov Patrika Vidašiča. Jeho väzbu súd nahradil prijatím písomného sľubu obvineného a dohľadom probačného a mediačného úradníka. Informovala o tom hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

Zdroj: Najvyšší súd prepustil obvineného takáčovca Vidašiča z väzby – SME (december 2021)

Ups, čo že sa nám to tu objavilo? Nuž, objavil sa komletný výpis z obchodného registra firmy PABY PLUS spol. s r.o., Boleráz 705, 919 08 Boleráz, dodávateľa počítačov a obligátneho majkrosoftieho softwéru.

Ale aby som bol spravodlivý, počítačovú odbornosť do tejto firmy v roku 2019 priniesol pán ing. Boris Garami. Toho času (asi) zamestnaný v Simense.

Takže máme nakúpené IT nástroje za celkovo 27 136,80 € a k tomu webhosting vo WebSupporte, tlačiareň z NAY, toner od Towdy. Ale to sú len drobnosti, zaujímavé je skôr prečo práve takto a od týchto a nie z Bolerázu.

Je to štátna inštitúcia, teda právnický subjekt, treba účtovať. Tak si pán Staňák vybral účtovnú firmu A4 Tax, s.r.o. Mlynské nivy 49 821 09 Bratislava, ktorá vznikla  05.11.2021 a v čase prvých platieb mala (asi) toľko účtovníkov, že si museli 26.4.2022 dať inzerát na Profesiu, že hľadajú ďalších dvoch.

Aby som bol spravodlivý, A4 tax patrí do širokého portfólia spriatelených účtovných a daňových firiem. Takže prinajhoršom si zamestnancov požičajú. Veď sú „…moderná poradenská spoločnosť, ktorá svoj potenciál zakladá na kvalite služieb a skúsenostiach svojich odborníkov. Poskytujeme široké spektrum konzultačných činností v oblasti efektívneho riadenia spoločností. Naše služby zahŕňajú daňové poradenstvo, právne služby, audit, účtovné služby, služby procesného riadenia a kybernetickej bezpečnosti.“ už od novembra 2021. Milujem reklamný newspeak.

Niekde treba aj sedieť, tak poďme na kancelárie. A keď kancelárie, tak predsa v centre mesta. Ideálne nad najfrekventovanejšou mestskou „diaľnicou“ a v priamom susedstve staveniska. Pobavilo, že kancelárske priestory na adrese Zámocké schody, s.r.o., Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava prenajíma firma z Bardejova. Ale veď podnikanie nepozná hraníc ani okresu nie to kraja. K tomu samozrejme patrí vjazd do pešej zóny a 20€ Mestskej polícii.

Čo to budeme na tých počítačoch a v tých kanceláriách robiť?

Toto je naskutku fascinujúci výdavok. To musím odcitovať doslova a do písmena excelovskej bunky:

Kamže sa nám to pán riaditeľ vydal na školenie, čo to to HTA vlastne má byť? Do spriazneného zahraničia, do firmy, ktorá tvorí pevnú a odolnú reťaz s firmou Value Outcomes:

Poskytujeme komplexní služby týkající se registračních aktivit pro léčivé přípravky i zdravotnické prostředky.

 • Vyhledání všech cenových referencí v 28 zemích EU
 • Vytvoření ideální cenové mapy/sekvence pro uvedení produktu na trh
 • Vytvoření podkladů pro vysoce inovativní léčivé přípravky (VILP)
     v České republice
 • Kompletní zpracování žádosti o cenu nebo úhradu pro Českou republiku
     a Slovensko
 • Příprava registrační dokumentace pro národní registrace, DCP a MRP procedury
 • Sestavení kompletního registračního dossieru podle regulačních pravidel
     a legislativy
 • Podání žádosti o registraci / změnu / prodloužení a zajištění průběhu
 • –  Zajištění komunikace s regulačními autoritami v České republice a na Slovensku

Zdroj: Value Outcomes

Táto firma sa mnoho rokov venuje konzultáciám pre farmaceutický priemysel v oblasti registračného procesu a v oblasti cenových regulácii. V ľudskej reči, radí farmaceutickým firmám, ako využiť legislatívne prostredie pre dosahovanie maximálnych ziskov. To je samozrejme legitímne podnikanie a dokonca je super, že taká firma existuje. Komunikácia farmaceutických firiem so štátom, ich podania aspoň netrpia základnými nedostatkami a príchod liekov na trh je tak bez zbytočných zábran, administratívnych a odborných chýb.

Výsledkom práce tejto firmy je kvalitne spracovaná registračná dokumentácia tak, aby sa maximálne vychválil liek, aby si zaň firma mohla žiadať čo najviac.

Naopak, v ľudskej reči, úlohou HTA agentúr na celom svete je objektívne hodnotiť produkty farmaceutického priemyslu a hľadať skutočnú pravdu o liekoch, o ich skutočných účinkoch a podľa toho zhodnotiť, či za požadovanú cenu prinášajú pacientovi dostatok zdravia.

V tak symbolický dátum, 22. 2. 2022 riaditeľa HTA po slovensky školí firma, ktorá bežne podáva za svojich klientov tie podania, čo budete ako riaditeľ hodnotiť.

Aj ako špionáž je potom takéto školenie riaditeľa NIHO totálne absurdné. Kto iný, ako riaditeľ NIHO má poznať praktiky registračných firiem? Kto iný, ako riaditeľ NIHO má vedieť, kde sú ich slabé miesta, ako interpretujú fakty do podkladov? Naozaj máme teraz 2-3 roky financovať vyučovanie riaditeľa NIHO? Nemal by riaditeľ NIHO, dokonca 80% zamestnancov NIHO už nastupovať do služieb štátu ako plne kompetentný, v odbore vzdelaný a skúsený odborník?

Pre svoje NIHO si pán Staňák do zákona napísal ako ďalšie úlohy aj vzdelávanie. Takže včera bol na školení ako to robiť a zajtra vzdeláva iných? Ako je to v tom vtipe: Kto vie, robí, kto nevie, ten učí? Ale prečo za peniaze pre sestričky a lekárov a nie z grantov na vedu a výskum?

Máme ako štát čas a peniaze na to, aby sme financovali 5 rokov vyučovanie riaditeľa a zamestnancov ako to majú robiť?

Pán Staňák určením spôsobu financovania ukrátili sestričky na platoch, pacientov na preplatených liekoch o viac ako 1,4 milióna eur ročne, aby sme ako spoločnosť vybudovali inštitúciu, ktorá má byť ochranou pred legitímnou snahou farmaceutických firiem maximalizovať svoje zisky predajom teplej vody za cenu špičkových liekov. Veď preto rozumné štáty zaplatia odborníkov, lebo sa im to mnohonásobne vráti odhalením snahy farmaceutických firiem urobiť si za peniaze solidárneho zdravotného poistenia skúšku účinnosti a bezpečnosti svojich liekov.

Záver?

Aký záver by toto už len mohlo mať? Nič z horeuvedeného nie je (asi) trestné. Politickú zodpovednosť nesie ex-Krajči, ktorý je dnes už ex- (ďakujem, som zvyknutý). Leda že by si súčasné (od marca 2021) vedenie nevšimlo, čo sa im to doma deje. Podivný výber firiem, podivný výber zamestnancov, podivné zapieranie vlastnej práce, podivné školenia, podivné porušenie Ústavy SR článok I. druhá veta…

Za trochu ani pán farár nič nepovie, ale nie je toho už tak trochu priveľa?


Nakoniec vždy dostanete, čo si zvolíte. Mohlo to byť aj takto, ako píšeme v programe SaS, citujem:

99/ HTA agentúra bude súčasťou ŠÚKL. Tá bude predkladať
svoje posudky kategorizačným komisiám a radám.
Posudky budú verejne dostupné.

Zdroj: Volebný program SaS

Osobná poznámka: Keby mi niekto pred rokmi rozprával, že toto je možné, poslal by som ho za Dobšinským. Už chápem, prečo som porucha v systéme. Mňa by takáto šialenosť nikdy ani len nenapadla. Prosto, ja takto nemyslím a tak ani nechápem, ako je toto vôbec možné. Ale je to možné, je to realita, ktorú som videl čierne na bielom na svojich monitoroch a z prvej rady pozoroval v najvyššej politike.

Mám vieru presne v to, v čo veril aj TGM: Nebáť sa a nekradnúť.

Mám vieru presne v to, v čo veril aj Gándhí: Keď robíte dobrú vec, ľudia sa odniekiaľ sami objavia a pridajú sa.

Zdravotníctvo má v rukách OĽaNO. Do volieb je 658 dní.

Share Button