Hej ty Vláda, je rok 2013 alebo 1988?

Socializmus 80. rokov minulého storočia na stránkach Sme.sk z 2. 3. 2013.

Uránu pomáha minister životného prostredia – Vláda v Bratislave rozhodla, že mi za barákom pri Košiciach vyrastie uránová baňa a moja samospráva nemá do toho čo pindať.

Fico prehru nepriznáva. Trvá na rušení sviatkov – Vláda rozhodla, že moje najvýzmanejšie katolícke sviatky mám sláviť o deň či týždeň inokedy. Teda tak, ako vláde v Bratislave vyhovuje a nie vtedy, keď k tomu oprávňuje sloboda vyznania väčšiny.

Kritizovaná novela sa podľa ministerstva dostala do parlamentu omylom – Vláda rozhodla, že sa musím povinne starať o svoje zdravie pri práci tým správnym spôsobom, lebo ja sám si neviem zvážiť, či má pre mňa väčšiu cenu zdravie alebo peniaze.

Keď vládnu socialisti, ako by princípy ľudskej slobody a dôstojnosti, ktoré sme si v roku 1989 revolučne vrátili k sebe, nemali nárok. Začínam byť naozaj náchylný k tvrdeniu,  že sa vláda dostala k moci podvodom na svojich voličoch.

Z dnešných správ som síce na pochybách, či je rok 2013 alebo rok 1988. No  ak by tu mal niekto pocit, že chce mať rok 1948, tak to kurva ani náhodou! Ak niekto začne siahať na demokraciu, pokojne ho nazvem nacistom alebo komunistom. Ani nacistickú ani komunistickú vládu to nechcem. Vy áno?

Ak niekto začne demontovať demokraciu a ľudské slobody stráca nárok na to, aby ho chránili demokratické princípy. Občas mám pocit, že si ľudia myslia, že byť demokratom znamená byť totálne dementný. Mysliaci demokrat pozná hranice, za ktorými sa už nejedná o demokraciu.  Demokratické nástroje patria do demokracie. Tam kde nie je demokracia,  je hlúposť používať demokratické nástroje.  Leda že by ste boli dementný. Ak som demokrat, to neznamená, že som dementný

Share Button