ex-Krajči blúzni o liekoch na zriedkavé ochorenia

Pánovi ex-Krajčimu by som rád pripomenul skutočné schválené znenie, ktoré si aj on iste pred svojim hlasovaním podrobne a s porozumením problematike liekovej politiky prečítal.

Napríklad, že všetky tieto inovatívne lieky vyžadujú stále súhlas zdravotnej poisťovne.

Napríklad, že indikačné obmedzenia týchto inovatívnych liekov vždy (a správne) sú vyhradené pre použitie na konkrétnych vysoko odborných a špecializovaných pracoviskách.

Napríklad, že schválil uzatváranie tajných zmlúv na tajné ceny tajnými ľuďmi, takže nik nebude vedieť preukázať, že ide naozaj o efektívne vynakladanie prostriedkov zo solidárneho systému a nie obyčajný konflikt záujmov.

Jo, a aby som nezabudol, celý klub SaS dodal kompletne hlasy ZA tento zákon (v dudhu pravidiel koaličnej zmluvy) a ZA jeho aktuálne znenie. Takže ak hovorí o odpore SaS, tak úplne obyčajne a nezávislo… dalo sa o jeho slovách úspešne pochybovať.

Že sa ex-Krajči v princípoch fungovania liekovej politiky nevyzná je známa vec. Hold, niekto má pravdu a niekto moc. V jeho prípade sú to nesúmiestne a nesúčasné udalosti.

Share Button