Elektronizácia usvedčuje MZ SR z podivných čachrov okolo stanovovania úhrad liekov

V elektronickom priestore platia niektoré zaujímavé pravidlá. Napríklad, že ani za božemôj sa nedostanete k možnostiam, ktoré vám zo zákona či z postavenia vašej funkcie nepríslušia.

I tak sa stalo, že keď milú pani na MZ poprosili, tak sa prihlásila a… A zobrazili sa jej práve a len tie druhy podaní, ktoré môže robiť ministerstvo z vlastného podnetu. To je určené na presne vymedzené úlohy, ako je napríklad prehodnotenie úhrady smerom dole, alebo hromadné akcie nad celou kategorizačnou tabuľkou, či skupinami.

Bežne podania na zmeny úhrad pre jednotlivé lieky robia firmy samé. Oni žiadajú, tak nech si to celé pekne sprocesujú. Za každé takéto podanie platia správny poplatok.

Pracovníčke vôbec neprišlo divné, že v jej podaní, teda ministerstva z vlastného podnetu, je uvedené, že poplatok uhradený.

Zákon káže, že všetky podania vo veci stanovení úhrad a maximálnych cien sa musia podávať elektronicky.

§ 75 Podania (1) Žiadosti a iné podania (ďalej len „podanie“) sa ministerstvu doručujú prostredníctvom elektronického portálu ministerstva na účely kategorizácie a úradného určenia cien (ďalej len „elektronický portál“), ak tento zákon neustanovuje inak.

(11) Podania účastníkov konania sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva bezodkladne. Pri zverejňovaní podľa tohto odseku ministerstvo z podania vylúči údaj, ktorý tvorí predmet obchodného tajomstva alebo dôvernú informáciu, a farmako-ekonomický model lieku.

Zdroj: 363/2011 Z.z. – Zákon o rozsahu a podmienkach úhrad… – SLOV-LEX

Deň vopred (nie je preklep) po akcii našej pani úradníčky na MZ SR sa v podateľni na prízemí objavil niekto, kto záhadne doniesol listinné dokumenty, listinná podateľňa to zaregistrovala a pani úradníčka poslušne nahrala ako súčasť podania.

… a nikomu sa to vôbec nezdá divné.

Veď keď sa píše bezodkladne, tak bezodkladne. Nevadí, že v rozpore s pravidlom, že sa prijímajú len a len podania o zmene úhrad liekov cez jasne určený elektronický portál.

ALE…

Ale chyba lávky, elektronické nástroje si všetko pamätajú. Práve to je jeden z prínosov elektronizácie. Teda, že proste musíte konať dobro a keď nekonáte, vždy bude všetko zaznamenané bez možnosti vystrihnúť, zabieliť, preklepať. Jediné čo dobre funguje aj na elektronizáciu, je obligátne murphyho väčšie kladivo. Tým keď sa opriete do harddisku, leda záloha vás prezradí, ako sa to stalo Kočnerovi.

Elektronizácia tentokrát poslúžila občanom

Ukázala, že sa na MZ SR dejú všelijaké podivnosti. A dejú sa v oblasti, kde ide o naše peniaze, ktoré odvádzajú občania do solidárneho systému. Do toho jedného balíka, z ktorého sa buď zaplatí navýšená úhrada, alebo platy sestier v ambulanciách či na oddeleniach.

Obsahom tohto konkrétneho podania bola žiadosť o určenie osobitnej cenovej regulácii pre liek Ospamox tbl. 14x1000mg

V žiadosti uviedli:

Podľa Vyhlášky MZSR 29 zo dňa 25.1.2023 § 1 písmena d) zásoby lieku neboli preukázateľne dostačujúce na pokrytie reálnej spotreby lieku v Slovenskej republike počas najmenej 30 po sebe nasledujúcich dní bezprostredne predchádzajúcich dňu podania žiadosti podľa § 14a zákona a v Slovenskej republike nie je dostupný iný liek iného držiteľa registrácie zaradený v rovnakej referenčnej skupine alebo úhradovej skupine ako posudzovaný liek v množstve dostačujúcom na pokrytie reálnej spotreby lieku a určenie, že liek podliehajúci osobitnej cenovej regulácii zásadne zvýši zásoby lieku v Slovenskej republike.

Tento dôvod v ľudskej reči znamená – doviezli sme do republiky málo, čim sme spôsobili nedostatok a teda sme splnili podmienky na to, aby na nové dodávky určil štát vyššie úradne určenú cenu (vo funkcii maximálky).

Keďže firma (teda vlastne úradníčka MZ 😉 ) žiada blahosklonne len o navýšenie maximálky bez navýšenia úhrady poisťovne, tak de fakto firma žiada, aby mohla pýtať od pacientov viac.

ALE…

Ale platí limit 0€ na doplatky liekov pre deti 18- a seniorov 65+, takže k navýšeniu výdavkov dôjde.

Túto formu žiadosti na osobitnú formu cenovej regulácie si v auguste 2022 do zákona dotlačil štátny tajomník Babeľa a firmy sú mu iste vďačné.

Že je to kreténsky nápad, som upozorňoval našu tímlíderku pre zdravotníctvo.

A budú voľby…

Bol býval bol som 4.10.2022 napísal našej straníckej tímlíderke takýto text:

Ďalšia nová novela vložená do MPK v septembri 2022 navrhuje definíciu osobitného zreteľa tak, že budú možné nasledovné dva scenáre:

A:

  1. Výrobca/dovozca na 30 dní prestanete dodávať nejaký liek na Slovensko. A nič mu nehrozí, lebo zákon na inom mieste už hovorí tiež, že „postih“ vo forme vyradenia z kategorizácie dostanete až keď ”nedodávate 60 po sebe idúcich dní.”
  2. Tým (nedostupnosťou na 30 dní) splníte podmienku, že môžete požiadať MZ o prehodnotenie maximálnej regulovanej ceny na hodnotu ako sa vám len zapáči, lebo naplníte definíciu „dôvodov hodných osobitného zreteľa“.
  3. Profit!

B:

  1. MZ výrobca informuje, že sa mu za posledných 12 mesiacov zvýšili náklady o viac ako 5% na výrobu lieku.
  2. Tým splní novelou navrhnutý druhý dôvod pre prehodnotenie maximálnej regulovanej ceny, lebo práve tých 5% definuje „dôvody hodné osobitného zreteľa“ (aktuálna inflácia v eurozóne je 9,1% a na Slovensku 13,4%)
  3. Profit!

Reagovať v regulovanom odvetví na infláciu sa dá buď normálne, alebo na hulváta, alebo po Slovensky. To je tak, že celú reguláciu cien liekov vraj aktuálne manažuje priemysel. Ak aj fakticky nie, iné znenie by oni nenapísali. „Důkaz pochopitelně chybí.“, len všetci zainteresovaní o tom vedia.

Toľko text z októbra 2022. Máme február 2023 a podanie-nepodanie, od firmy či od ministerstva, komu ako a komu kedy. No s istotou o naplnení mojich slov:

3) Profit!

Nakoniec vždy dostanete čo si zvolíte. Aj na MZ SR, aj do Národnej rady.

Share Button