Ekonomický newsfilter: Krajniak opravil a hneď aj pokazil dôchodkový systém

Šéf Európskej rady Charles Michel je presvedčený, že EÚ sa musí usilovať o vybudovanie energetickej únie. Súčasný vývoj podľa neho odhalil nedostatky systému s 27 rôznymi energetickými trhmi, v ktorom môžu intervencie jednotlivých štátov vytvárať nerovnosť. Popri novom energetickom mixe a trvalom znížení spotreby by podľa Michela mala energetická únia využívať aj kolektívnu kúpnu silu.

Source: Ekonomický newsfilter: Krajniak opravil a hneď aj pokazil dôchodkový systém

Share Button