Do marca čo najviac populizmu na pravej strane

Priatelia intelektuáli a čo takto intelektuálne konečne pochopiť, že kampaň strany pred voľbami musia robiť, lebo intelektuálov je málo a voľby sú všeobecné a rovné?

Všeobecné volebné právo je založené na tom, že volí každý. Rovné volebné právo je založené na tom, že tento každý má hlas s rovnakou váhou. Na to, aby bola strana zvolená do parlamentu a mohla mať šancu dostať sa do vlády a teda presadiť svoje plány, potrebuje získať čo najviac hlasov. Čím viac týchto jednotlivých rovnakováhových hlasov, tým lepšie.

Koľko voličov-intelektuálov má vaša favoritka?

Týmto vám priatelia intelektuáli ďakujem, že odo dnes nekritizujete svoju favoritku za prehnané sľuby, za populizmus, za to, že jej primeraným spôsobom oslovujú neintelektuálnu väčšinu. Bez neintelektuálnych hlasov nebude žiadnej intelektuálnej politiky.

P.S. Len medzi nami intelektuálmi, jedno z vysvetlení slova populizmus podľa Veľkého slovníka cudzích slov od Šalingovcov je: „Politické úsilie o zlepšenie, zabezpečenie práce, života ľudových más, národa, robotníkov, roľníkov, inteligencie.“ Populisticky (usilujúc sa o to zlepšenie, v duchu definície) ho pre tentokrát uprednostnime pred tretím, pejoratívnym,  vysvetlením významu tohto slova.

Share Button