Do ľudí sa naozaj nemá strieľať! Komplikuje to život.

Španielsky policajti by naozaj nemali mlátiť ľudí ako žito po žatve.  A súčasne v španielskej ústave je časť o tom, že nie je možné, aby sa Katalánsko oddelilo.

Nie, nie je to jednoduché – niečo je podľa morálky, niečo je podľa zákona. Dnešní hrdinovia (podľa morálky) budú neskôr (podľa zákona) popoťahovaní. Dnešní zástanci zákona budú podľa budúcej morálky považovaní za vlastizradcov. Závisí tiež akej vlasti – či španielskej alebo katalánskej.

Čítali ste niekto Dekláráciu nezávislosti USA? Veď to je jeden z naväčších vlastizradcovských panfletov. Na ktorom stojí štátnosť USA.

Vieme primálo o svete Kataláncov a Španielov. Ale čože my, čo sledujeme politiku! Slovenská verejnosť vie príliš málo o stave autonómie Katalánska v dnešnom Španielsku.

Držme sa základných kategórii problém-nepohodlie

Nie, strieľať do vlastných občanov sa nemá. Je to najlepšia cesta k občianskej vojne – najabsurdnejšej z vojen, ak vôbec môže byť vojna neabsurdná.  Vojna – to je problém.

A súčasne – ak nie je úlohou štátnych orgánov udržiavať štátnosť, tak potom už naozaj nie je možné diskutovať o akejkoľvek ďalšej úlohe štátnych orgánov.

Myslím, že je úplne jedno čo je napísané v ústave či v charte OSN o sebaurčení národov či v akomkoľvek vesmírnom dokumente. Litery sú len nepohodlie.

Buď občania chcú byť príslušníkmi nejakého štátu, alebo nechcú. Štát je vždy tvorený pomocou vzájomnej spoločenskej dohody. Keď sa španielska vláda nedohodne s Kataláncami, tak čo? Priviaže ich reťazami ku Španielsku?

Akurát prechod z jedného stavu do druhého sa dá urobiť slušne (Československo), alebo neslušne (Juhoslávia).

Alebo sami občania povedia, že zmena je hovadina. A tak Slovensko aj Česko sú členmi EU a pre obe krajiny platí, že máme spoločne nadradené jedno rovnaké právo EU nad naše právne normy.

Ústavu som spomenul preto, že vďaka nej majú policajti právo vytiahnuť gumové projektily na niekoho, kto chce rozbiť štát. S tým právom proste Katalánci musia počítať. Proste majú s tým počítať, o tom naozaj nie je možné pochybovať. Inak by bola ústava zdrapom papiera.

Áno, strieľať do vlastných občanov sa nemá. Proste nemá. Potom nás, zdravotnícky vzdelaných, zase zavoláte, aby sme vám riešili vaše boľačky. A my máme rozhodne lepší program na nedeľu večer. A ešte k tomu, narúša to premávku na cestách. Navyše.  😉

Takže, asi áno, treba odsúdiť tú streľbu a násilné akty. Na akejkoľvek strane. T o myslím naozaj a bez smajlíka. Mŕtvy, mrzačení, zranení – to je skutočný a neprijateľný problém. To, ako sa Katalánci dohodnú s vládou v Madride, to je potom už len drobné nepohodlie.

Súvisiace: Nemám rád revolúcie

Share Button