Diera na trhu a trh s lepším tovarom nikde?

Liberál sa diví: Zháňka po NSRáskych tovaroch? A to ich stále nikto nedováža na Slovensko?!? To si mám robiť všetko sám?

Aha, ono to asi nebude len tak. Ono nikto nechce zaplatiť o 10-15% vyšší obsah účinných látok v prášku na pranie. Ono nikto nechce zaplatiť vyšší podiel mäsa a náklady na likvidáciu zdroju separátu.

No jo no, trh zlyháva… Chá, cha, cha, smeje sa liberál.

A socialista vybehne s vytaseným mečom a zasiahne do trhu. Lebo podľa neho trh zlyháva a on – socialista ho napraví.

Napríklad vyštve Regiojet, ktorý si za vlastné peniaze a s rizikom krachu nakúpil vagóny. Namiesto toho komunista nakúpi za z našich daní rovnaké vagóny a bude dotovať ich premávku. Výsledkom sú horšie služby za vyššie ceny.

Už sa, liberál, teším, ako socialisti zabezpečia kvalitnejšie tovary o ktoré nikto so zákazníkov nestojí.

Pod čiarou: Problém rôzneho tovaru s rovnakým označením je obyčajné klamanie spotrebiteľa. Netreba vymýšľať koleso, stačí uplatniť elementárne existujúce pravidlá.  My vo farmácii to presne máme už dávno pradávno za sebou a generická éra sa nám odvďačuje nižšími cenami a väčšou dostupnosťou liekov.

Share Button