Článok vyjasňuje a natvrdo pomenúva aké máme možnosti ochrany pred pandémiou – áno, len testuj a izoluj

Slovensko má najprísnejšie opatrenia na svete – už 10 dní zákaz vychádzania

Nie je to vláda, ktorá zatvára prevádzky, ekonomiku, kiná a divadlá. Je to epidémia koronavírusu.

Koronavírus spôsobuje ochorenie covid-19. Toto ochorenie končí v 0,2-1% (WHO) prípadov smrťou v krajinách s rozvinutým zdravotníctvom a vysokou životnou úrovňou. V rámci celej planéty je smrtnosť na úrovni 3%.

Úmrtnosť nakazených je významne rozdielna v rôznych vekových kategóriách. Moderná spoločnosť 21. storočia sa dohodla v dokumente Listina práv a slobôd, že všetci ľudia sú si rovní v právach a povinnostiach. Neexistuje možnosť diskriminácie, ani na základe veku.

Naopak, moderná spoločnosť Európy 21. storočia sa dohodla, že bude chrániť slabších – deti aj svojich starcov.

Z takýchto východísk potom vyplýva, že sa všetci, celá spoločnosť, budeme dobrovoľne podriaďovať takým opatrenia, aby sme eliminovali nákazu koronavírusom a ochránili ľudí pred predčasnou smrťou na covid-19.

Hovoríme, že chránime obyvateľov, hovoríme, že chránime ľudí, hovoríme, že chránime občanov (v UK, Dánsku, Španielsku a Švédsku poddaných Jeho Veličenstva), pretože dodržiavame pravidlo o nediskriminácii a rovnosti.

  • Ako sa chrániť? Nenakaziť sa!
  • Ako sa nenakaziť? Neprísť do kontaktu s vírusom.
  • Kde prídem do kontaktu s vírusom? Pri stretnutí s iným človekom ak je on nakazený a infekčný.
  • Ako viem, že je nakazený a infekčný? Neviem to, kým ho neotestujem chemikáliami na platničke, infekciu nie je 1-10 dní (priemer 5-8) vidieť (inkubačná doba).

Z týchto predpokladov potom vychádza, že jedinou 100% istotou ako sa nenakaziť je totálna izolácia od okolia, alebo vyžadovanie testovania, aby sme stiahli z voľného obehu tých, čo sú na 100% infekční.

Dá sa urobiť 100% izolácia?

Áno. Nevychádzať z domu a s nikým sa nestretávať . Toto riešenie je reprezentované zákazom vychádzania pod sankciou.

Dá sa v tom žiť? Nedá. Kompromis nula nakazených nie je vhodný pre život.

Môžeme dosiahnuť zvládnuteľný kompromis?

Áno, zvládnuteľný kompromis v izolácii človeka od človeka reprezentujú opatrenia:

  1. používanie rúška – príkaz používať po sankciou
  2. sociálny dištanc na 2 metre – príkaz dodržiavať pod sankciou
  3. výnimka zo zákazu vychádzania pre negatívnych pomocou otestovania

Vo všetkých 3 opatreniach ide o kompromis, kedy počítame s tým, že nedosiahneme na 100% nula nakazených pri kontakte dvoch ľudí vo voľnom priestore, ale dá sa pri tak nastavených opatreniach žiť.

Rúška prepúšťajú, neznižujú šírenie od človeka na človeka na nulu. Vhodné, ak je pravdepodobnosť stretnúť nakazeného minimálna. Negatívom je, že ide o ďalší kus oblečenia o ktorý sa treba starať.

Sociálny dištanc na 2 metre neznižuje dolet kvapôčok na úplnú nulu. V kombinácii s rúškami sa dostávame skoro na nulu. Skoro nie je nula. Negatívom je dopad na vykonávanie niektorých činností, ktoré vyžadujú menšiu vzdialenosť ako 2 metre. Napríklad strihanie vlasov v kaderníctve, povzbudzovanie na štadióne, sledovanie divadelného predstavenia, servírovanie jedla v reštaurácii a tak ďalej.

Výnimka zo zákazu vychádzania spôsobuje, že cez kritérium pre výnimku môže prekĺznuť aj infekčná osoba.

Ideálne riešenie pre výnimky by bolo také, aby kritérium pre jej získanie bolo 100% nepriestrelné.

Testy, ktoré dokážu identifikovať neinfekčného nie sú 100% nepriestrelné.

Musíme rozhodnúť o tom, komu udelíme výnimku v 5,5 miliónoch prípadov naraz. To je ďalšia príčina, prečo sa musia nasadiť ešte nepresnejšie testy pre udelenie výnimky. Buď mám rýchlosť a množstvo, alebo presnosť. Nikdy nemám oboje. Je skvelé, že veda za posledných 10-14 mesiacov pokročila a zlepšuje parametre testovania.

Na udelenie výnimky zo zákazu vychádzania sme sa rozhodli použiť jediné kritérium: Negatívny test.

Aby sme mohli výnimku udeliť dostatočne rýchlo a dostatočne veľkému počtu občanov, znížili sme požiadavku na presnosť a zvýšili na rýchlosť. Nie presnejšie ale pomalšie PCR, ale rýchle, ale menej presné Ag. testy.

Ak by bola výnimka 100% nepriestrelná, tak každý, kto je raz otestovaný s negatívnym výsledkom na prítomnosť koronavírusu by sa už nikdy nestretol s nikým len s negatívnym, alebo vyliečeným.

Testy nie sú 100% presné, výnimku zo zákazu vychádzania dostanú v nejakom percente aj pozitívny.

K 100% sa dá priblížiť dvomi spôsobmi:

  • nasadíme 100% presné testy
  • budeme pravidelne opakovať testovanie a pri každom kole znížime počet nesprávne udelených výnimiek zo zákazu vychádzania

100% presné testovanie pri počte 5,5 milióna neexistuje. Jediná možnosť ako sa aspoň priblížiť k tomu, aby sa počet nakazených vo voľnom priestore približoval čo najviac k 0% infekčných je, opakovane preosievať pomocou testovania.

Ako to urobiť efektívne a najšetrnejšie k občanom som napísal v článku Plán „B“ namiesto prázdneho marketingu

Zhrnutie

Ak mám nulový počet infekčných ľudí s koronavírusom, nemusím robiť žiadne opatrenia, lebo počet mŕtvych 0,2-1% sa počíta z nula nakazených. Z nula nakazených je potom nula prípadov a z nich nula mŕtvych.

Ak mám vo voľnom priestore nízky počet nakazených o ktorých nevieme, stačia jemné opatrenia na oddelenie od seba – rúška, sociálny dištanc.

Nízky počet infekčných vo voľnom priestore znamená nenulový, ale nízky počet mŕtvych, pretože to 0,2-1% sa počíta z nízkeho základu nakazených, u ktorých sa prejavila nákaza formou ochorenia covid-19.

Ak je v priestore nízky počet infekčných, na ochranu ostatných, stačia jemné (rúška, odstup, osobná hygiena) nástroje na dodržiavania sociálneho dištancu a počet nerastie, percento zlyhaní týchto opatrení sa počíta z nízkeho počtu kontaktov s infekčnými.

Ak je vo voľnom priestore vysoký počet infekčných, nízke percento zlyhaní ochrany pomocou rúška, odstupu 2 metre, osobnej hygieny sa aplikuje na vysoký počet ostrých kontaktov s infekčnou osobou. To produkuje vysoký počet novo nakazených. Z vysokého počtu nakazených sa pri 0,2-1% generuje vysoký počet mŕtvych.

Ak je v populácii roztrúsený vysoký počet nakazených, tak jediným opatrením, ako zabezpečiť na 100% zastavenie šírenia je 100% izolácia ľudí od seba navzájom – zákaz vychádzania.

Slovensko nasadilo od 2 novembra najprísnejšie opatrenie – absolútny zákaz vychádzania.

Slovensko nasadilo od 2 novembra veľmi ľahko získateľnú výnimku zo zákazu vychádzania – rýchle ale menej presné Ag testovanie na testovacích miestach počas víkendu.

Izolácia v domácom prostredí sa nariaďuje pozitívne testovaným osobám. Na osoby, ktoré sa rozhodnú nezúčastniť plošného testovania, sa nižšie uvedené pravidlá nevzťahujú. Takéto osoby sa majú riadiť pravidlami zverejnenými v uznesení vlády SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18844/1)

NA JEDNOM MIESTE: TU nájdete všetky aktuálne platné vyhlášky, usmernenia, odporúčania ÚVZ SR a zásady domácej izolácie

Vznikol kompromis v ktorom sa dá žiť.

Tento kompromis museli prijať občania prostredníctvo svojich volených zástupcov a tí prostredníctvom vlády, lebo v priestore lieta koronavírus, ktorý zabíja 0,2-1% z nakazených.

Ako sme si ukázali, 100 percentné nasadenie 100 percentných opatrení nie je na život vhodné.

Slovensko nasadilo jedinú výnimku – negatívny test ako priepustku zo zákazu vychádzania. Len a len pomocou testovania je možné rozhodnúť, kto musí ostať v karanténe (infekčný) a kto nemusí dodržiavať odstup (negatívny test).

Keďže rozhodovací mechanizmu – testovanie – nie je na 100 percent presné, musíme tento rozhodovací mechanizmus pravidelne opakovať a doplniť zotrvaním pri jemnejších opatreniach.

Čím dostupnejšie bude pre občanov testovanie, tím jednoduchšie dosiahneme jediný cieľ akýchkoľvek opatrení – znížiť počet infekčných voľne sa pohybujúcich v populácii. Plán „B“ namiesto prázdneho marketingu

Keď v budúcnosti dostaneme od vedcov lepšie a presnejšie a rýchlejšie testy, rozhodovanie, kto musí byť v izolácii (infekčný) a kto sa môže voľne pohybovať a voľne žiť (neinfekčný), budeme môcť urobiť lepšie, presnejšie a rýchlejšie. To povedie k ešte účinnejšiemu stiahnutiu infekčných z obehu vo voľnej spoločnosti.

Ak sa zníži riziko stretnutia na ulici, postačia jemnejšie opatrenia na sociálnu izoláciu – rúška, odstup 2 metre….

Ak sa zníži riziko stretnutia koronavírusu na 0 (nulu), nemusíme robiť žiadne opatrenia.

Ak je vaše osobné telo odolné voči nákaze (napríklad imunita po očkovaní), môžete aj plávať v koronavíruse. Tých 0,2-1% sa na vás nikdy nebude aplikovať a ani nikoho vo svojom okolí sekundárne nenakazíte, lebo nikdy nebudete infekčný.

Miera opatrení závisí od množstva koronavírusu medzi nami vo voľnom obehu.

Miera opatrení závisí od schopnosti tela osoby odolávať infekcii – od to, či ste očkovaní proti infekcii koronavírusu.

Miera opatrení nezávisí ani do mňa, ani od OĽaNO, ani od SaS, ani od ĽSNS.

Vitajte v pandémii infekcie, ktorá lieta vzduchom a pri ktorej na 100 percent umiera niečo medzi 0,2 -1% nakazených v krajinách s vysokou kvalitou zdravotnej starostlivosti a 3% z aktívnych prípadov na tejto planéte.

Share Button