Čísla a ich interpretácia pre pilotné testovanie – oplatí sa či neoplatí?

Pri 5549 nájdených správne pozitívnych to vychádza aj pri tej 56,2% citlivosti na 1377 neodhalených, teda falošne negatívnych.

Pri účasti 140 945 sa to týka 0,98% z testovaných. Toľko prekĺzne.

Je to málo? Je to veľa?

Pri tom testovaní v 4 okresoch sme zachránili, v závislosti od parametrov, niečo medzi 77 až 349 ľudí (isto mŕtvy v „druhej generácii“ nakazených od tých 5549).

Je to málo? Je to veľa?

Nechajme teraz oddychovať morálku a svedomie. Poďme sa pozrieť na reč tvrdej a neúprosnej matematiky.

Rozoberme si to po jednotlivých logických celkoch

Účasť

Dáta o počtoch obyvateľov zo 4 okresov sú voľne pohodené na webe Štatistického úradu. Exaktná matematika nedovoľuje trápnu manipuláciu s vekovým obmedzením, ktorú nám predviedol Igor Matovič. Ak si jasne povieme, že testovanie je od 10. roku veku a prípadne si ešte pomôžeme tým, že 65+ aj tak sedia doma na zadku (čo je hovadina), tak sa dopracujeme k najlepšiemu možnému percentu účasti 87,7%.

Realita je ale horšia, pretože 65+ nesedia na zadku – moja mama tento rok oslavuje krásnu 70. a je v plnom pracovnom zábere ako by jej bolo 50. Takže je plne k dispozícii na testovanie.

Realita je horšia, pretože v počte 140 945 otestovaných je nezanedbateľné množstvo cezpoľných, ktorí sa, úplne zbytočne, snažili otestovaním vyhnúť odstrihnutiu od práce.

Záver pre 4 okresy – Účasť bola menej ako 87,7%.

Ak by sme interpolovali údaje zo 4 okresov na celé Slovensko, je to ešte horšie. Nie je kde vziať „cezpoľných“. Ďalej je to obdobie 5 dní, ktoré sú voľne k dispozícii pre nábor alebo pre odhováranie. Tí, čo robia nábor, nemajú kam stúpať, tí, čo odhovárajú majú k dispozícii nízko visiace ovocie paretovho pravidla.

Záver pre Slovensko – Účasť bude menej ako 87%

Percento odhalených zo zúčastnených

Testovanie prebiehalo v okresoch s najvyšším predpokladaným výskytom nosičov koronavírusu. Toto bolo vytypované na základe „exaktných“ dát hygienikov z ich predchádzajúcej práce.

Záver pre 4 okresy – Percento odhalených 3,97% je presné a bezrosporné

Slovenská hodnota bude alebo nižšia, alebo vyššia. To naznačujú „exaktné dáta“ hygienikov. Práve preto, že už od júna 2020 je známe, že hygienici nezvládajú trasovanie, nevieme teraz povedať, aká je skutočná realita premorenosti. Veď ja táto monster akcia sa deje práve preto, že štandardnými nástrojmi hygienikov nie sme schopní vychytať nosičov koronavírusu z populácie

Záver pre Slovensko – Percento odhalených môže byť akékoľvek.

Zachránené ľudské životy

Varovanie: Tento bod bude len pre silné povahy.

Parameter R0 hovorí, koľko ďalších nakazí jeden infekčný. Hodnotu 1,5-1,7 uvádza nemecký Kochov inštitút. Táto hodnota je funkciou (závisí od) počtu nakazených v populácii, pretože od toho závisí pravdepodobnosť, že zdravý stretne nakazeného. Ďalej R0 je funkciou nečíselných opatrení, ako je nosenie rúšok, schopnosť obyvateľov držať sociálny odstup (Španieli a Taliani sú objímacie národy, Nemcom občas stačilo na pozdrav zdvihnúť pravicu, čím sa definoval odstup 2 metre.)

Lepšiu informáciu ako od Nemcov nemám, použil súm tú. My sme trochu srdečnejší a asi máme aj viac popieračov rúšok, takže to bude ešte horšie ako v tabuľke.

Každý z pozitívnych na koronavírus skončí jedným z dvoch stavov: Vyliečený/mŕtvy. (Varoval som, tento bod je pre silné povahy, máte poslednú šancu preskočiť na nasledujúci nadpis).

Svetový koronameter hovorí, že 4% z aktívnych prípadov končí akciou SMRŤ. Tomáš Szalay v rozhovore pre plus1deň uvádza, že je to 1%.

Antigénové testy sú výrobcom podľa „Súhrnnej charakteristiky zdravotnej pomôcky (SPC)“ respektíve podľa „Príbalového letáku“ určené pre použitie pre symptomatických pacientov. Títo sú podľa doterajších znalostí vždy infekčný, teda vždy majú schopnosť nakaziť.

Dajme teraz dohromady uvedené 3 parametre. Nakazených koronavírusom je 5549. Predpokladamáe, že sú všetci infekčný. Teda v „druhej generácii“ nakazia od 8391 do 9510 (R0=1,5; R0=1,7) doteraz zdravých. Z týchto nakazených umrie do mesiaca 83 až 380 ľudí. (Zatiaľ číslo bez korekcie na falošne pozitívnych, pozri nižšie.)

Záver pre 4 okresy: Montesrkaciou sme tých 5549 stiahli z obehu do domácej izolácie. Na Orave a v okrese Bardejov vďaka tomu neumrie 83-380 ľudí.

Interpolácia na Slovensko je vysoko závislá od počtu zachytených skutočne pozitívnych. Počet zachytených pozitívnych je funkciou (závisí od)
účasti a percenta zachytených skutočne pozitívnych. V tabuľke uvádza osobný pocitový odhad 42% a 1,5%. Prečo práve tieto hodnoty vysvetlím v bode o peniazoch.

Záver pre Slovensko: Pri účasti 42% a 1,5% by sme zachytili cca 25 002 pozitívnych a ak by všetci dodržali do bodky domácu izoláciu, tak by sme v „druhej generácii zachránili 375 až 1700 občanov pred smrťou na covid-19. (Zatiaľ číslo bez korekcie na falošne pozitívnych, pozri nižšie.)

Falošne negatívny – prepadli cez testovanie

Citlivosť testu je funkciou počtu správne pozitívnych a počtu falošne pozitívnych, takže pri známej hodnote citlivosti a počtu odhalených (ak ich berieme za skutočne pozitívnych), sa dá dopočítať počet falošne negatívnych.

Súhrn charakteristík prípravku (SPC) je výrobcom zistená hodnota a registračnou autoritou schválená hodnota. Výrobca ju musí zistiť presnými vedeckými metódami. Registračná autorita potom overuje hodnovernosť údajov. Výrobca uvádza v SPC hodnotu 96,52%.

Vedecké tými vrámci robenia svojho výskumu analyzujú používanie prípravkov a pomôcok v reálnej praxi a vyhodnocujú takto získané údaje. Následne to publikujú vo vedeckých časopisoch. Tieto publikácie sú v lepších časopisoch podrobené oponentúram a len keď sú takto skontrolované, môžu byť publikované. Najhoršie údaje o citlivosti antigénových testov hovoria o čísle 56,20%.

Počas písania tohto textu vyšla vyšla štúdia z nemocnice Praha-Motol (ČR), kde hovoria o čísle 63%.

Po použití uvedených čísiel do vzťahu pre výpočet falošnej negativity vychádza pre 4 okresy 201- 1377 falošne negatívnych. Teda takých, ktorých sme nezachytili, lebo sme sa rozhodli použiť antigénové testy a „poľné podmienky“. Ak by sme použili presnejšie PCR testy, časť z nich by sme zachytili a číslo z bodu o zachránených by bolo vyššie. PCR testy sú ale nepoužiteľné pre testovanie 140 000 občanov. O 5,4 miliónoch ani nehovorím. Nepoužiteľná teória patrí do koša.

Interpolácia pre Slovensko je funkciou (závisí od) počtu odhalených a to zas závisí od účasti. Takže som použil moje z prsta vycucané 42% a 1,5%. Z potenciálne 3,9 milióna testovateľných nám výberom metódy antigénových testov ujde niečo medzi 901-6154 falošne negatívnych. Je to krásnych najviac 0,37% z testovateľných. Pripomínam, že to vychádza z predpokladu, že zachytíme 25 002 skutočne pozitívnych.

Falošne pozitívny – nespravodlivo v izolácii

Špecificita testu hovorí, ako sa nechá test nachytať niečím iným ako je koronavírus a zahlási, že testovaný subjekt je pozitívny aj keď v skutočnosti koronavírus nemá.

Falošne pozitívny výsledok je nespravodlivý pre jedinca, pre spoločnosť sú to „vedľajšie straty“. Po 14 dňoch domácej izolácie s podporou štátnej PN táto nespravodlivosť končí. Keďže takýto jedinec nebude mať ani žiadne príznaky, pokojne môže na výdaje štátu (sociálnej poisťovne) kachličkovať, vymaľovať, zryľovať záhradu. O tieto náklady treba korigovať aj finančné kalkulácie.

Nepodarilo sa mi zatiaľ naraziť na žiadne štúdie, ktoré by uvádzali špecificitu inú ako uvádza výrobca v SPC. Tu je hodnota 99,68%.

Špecificita testu je funkciou počtu celkovo testovaných, počet falošných pozitívnych výsledkov naozaj závisí od toho, že sme sa na danú skupinu pozreli (analógia v kvantovej fyzike).

Záver pre 4 okresy: Zbytočne doma ostalo 451. Tento počet by sme mali odčítať od počtu skutočne zachytených. A následne aj od počtu skutočne zachránených „v druhej generácii“.

Korekcia: Skutočne zachránených v 4 okresoch je 74-350 ľudí.

Záver pre Slovensko: Výsledkov pre Slovensko závisí od počtu testovaných. Pri mojom z prstu vycucanom 42% je to 5333, ktorí budú zbytočne doma.

Korekcia: Skutočne zachránených bude 295-1337 ak bude percento pozitívnych 1,5% z tých čo prídu.

Peniaze hýbu svetom a definovali 42% a 1,5%

Pripomínam vetu z úvodu – toto je čistá matematika, zahoďte akékoľvek snahy o morálku. A hlavne na chvíľu zabudnime na to že „hodnota čo i len jedného ľudksého života je nevyšísliteľná v peniazoch“.

Máte? Tak poďme na čistú, rýdzu matematiku.

V teórii hodnotenia nákladovej efekticity liekov a celkovo v hodnotení nákladovej efektivity zdravotníckych výkonov sa na porovnanie používa vyčíslenie takzvaného „priemerného roku života v dokonalom zdravý“ v eurách. Keby ste chceli tento parameter hľadať googlom, tak skratka je QALY (rok získaného života štandardizovanej kvality).

Tento parameter je aj súčasťou zákona o stanovovaní cien liekov a má hodnotu maximálne 41x priemerná mesačná mzda z pred dvoch rokov. Zákon hovorí, že každý liek, ktorý je nákladovo efektívny, teda cena terapie ním je nižšia ako táto hranica QALY, bude automaticky a bez diskusii hradený zo zdravotného poistenia.

Takže ako porovnávaná hodnota pre to, či sa nejaký liek oplatí pacientovi zaplatiť z verejného zdravotného poistenia je hodnota 41 533,00 €. A to ešte musí ten liek priniesť 100%kvalitný rok života. Mnohé lieky len zastavia progres, takže ich efektivita sa musí porovnávať z 0,X-násobkom tejto hodnoty.

Samozrejme platí, že poisťovňa môže v dôvodoch hodných osobitného zreteľa uhradiť aj lieky (zdravotné výkony), ktorých náklady (cena) sú nad touto hranicou.

Odhady nákladov celej monsterakcie pre celé Slovensko sú niečo nad 100 miliónu eur.

Aby celá monster akcia bola nákladovo efektívna, musí byť dosiahnutá taká kombinácia parametrov, aby sme zachránili počet rokov života vyšší ako 100 miliónov eur.

Pri účasti 42% a záchyte 1,5% pozitívnych to vychádza na zachránených „v druhej generácii“ od 295 do 1337. Ak by sa každý k svoju aktuálnemu veku pridal 10 rokov super kvalitného života v zdraví (železné zdravie ako triatlonista), tak vychádza hranica nákladovej efektivity na úrovni od 122 do 706 miliónov eur.

Korekcia na falošne pozitívnych – pri priemernej mzde za 1-2Q 2020 v hodnote 1087 je strata falošne pozitívnych na úrovni 5,8 milióna eur za mesiac. Treba to do nákladov monsterkacie započítať akýmsi indexom, lebo ide o výpadok daní a odvodov a súčasne vyplávane PN. Hodnota indexu je nad rámec tohto článku.

Záver pre Slovensko – aj pri najhoršenj možnej konštelácii parametrov, ak príde viac ako 42% a zachytíme pozitívnych na úrovni 1,5%, tak by takáto liečba bola v zmysle pravidiel pre lieky automaticky hradená zo zdravotného poistenia.

(Odborníkov na farmakoekonomiku prosím o zhovievavosť, bolo nutné abstrahovať zložitejšie dodatočné parametre pre QALY vzhľadom na cielové publikum – laickú verejnosť.)

Je možné vôbec interpolovať 4 podmnožiny na celú množinu zo 79 prvkami?

Pri použití v 4 okresoch sa dali zabezpečiť aspoň aké-také podmienky výkonu testovania. Hlášky sú zatiaľ také, že v 79 okresoch je to proste nad sily. Zhoršujú sa všetky parametre a dostávame sa k hranici nezmyselnosti.

Hodnoty 42% a 1,5% sú podľa mňa napnuté na prasknutie a nemajú veľkú vôľu. Matematika proste ukazuje, že sa to ako celopločná akcia neoplatí a je to nezmysel.

Možno aj preto sme dnes svedkami šialeného propagandistického redigovania zo strany tria Matovič-Naď-Krajči v záujme nahnania účasti. Z rétoriky a vybraných nástrojov komunikácie sa dokonca môže zdať, že nejde o záchranu životov, ale hlavným cieľom akcie je účasť.

Naopak, ak by sme vykonali podobnú akciu ako v 4 okresoch lokálne, potom sa dajú podmienky pilotnej štúdie presne opakovať. To je mimochodom, podmienka vedeckej metódy – opakovateľmosť. Inak nie je možné dva pokusy porovnať, či použiť údaje z jedného pokusu na predpovedanie výsledkov druhého pokusu.

Ukazuje sa, že podmienky celoštátnej akcie oproti akcie v 4 okresoch budú vo všetkých významných parametroch horšie a tak nie je možné vziať hodnoty 87% a 3,9% a preniesť ich priamo na 5,4 milióna a územie 79 okresov.

Ak by sme naopak chceli využiť naozaj dobré parametre testovania v 4 okresoch, tak by akcia musela pokračovať za s po malých celkoch. To znamená v jeden čas akcia v ohraničených menších geografických celkoch (jeden kraj, prirodzené regióny 6-10 susediacich okresov) alebo v konkrétnych ohraničených prostrediach (každý pondelok pred nástupom do práce, každých 14 dní všetci učitelia, DSS)

Ako je vidieť z tabuľky, nákladová efektivita pre 4 okresy je fakt vysoká, na hranici 32-157 miliónov. Náklady v 4 okresoch, dokonca aj po započítaní zdieľaných nákladov centrálnych zložiek, sú určite hlboko pod 32 miliónmi eur. Hodnota za peniaze ako z veľkej knihy efektivity.

Nezabúdajme na podmienku dokonalej domácej izolácie. Zachránime životy len a len vtedy, ak odhalení pozitívni ostanú v prísnej domácej izolácii.

Ešte raz pripomínam – text rieši čistú matematiku. Text nemá najmenšej ambície riešiť akékoľvek morálne a etické dilemy. Tie si musíte tentokrát vyriešiť sami so svojim vlastným svedomím. Ja vám v tomto texte len môžem pomôcť s dostatkom presných čísiel a presnej matematiky.

Text neprešiel oponentúrou, za každú serióznu budem vďačný. Je 21. storočie, tak viete ako ma kontaktovať.

Share Button

Názor na “Čísla a ich interpretácia pre pilotné testovanie – oplatí sa či neoplatí?”

  1. To čo je uvedené je výborné. Tak by som si predstavoval výstupný materiál Pandemickej komisie. Úvaha a výpočet je ale nekompletný a zanedbáva niektoré reálie, potenciálne významne zhoršujúce výsledok.

    1. Nie všetci pozitívne testovaní budú dodržiavať karanténu. Je to jedna odhadnutelna konštanta.

    2. U falošne negatívnych sa zmeni správanie. Budú menej dbať o sociálny odstup a bude to mať negatívne dopady. Síce ťažšie ale odhadnutelny faktor.

    3. Pri testovaní sa stretnú početné množiny ľudí, ktoré by sa nikdy nestretli. Dôjde k prenosom infekcie, ku ktorým by bez tejto monster akcie nedošlo. Je to veľmi ťažko odhadnutelny faktor, ale je skutočný a podľa toho, čo som videl v Bardejove môže od základu rozhádzat celý výpočet.

    4. Na testovaní sa ako personál zúčastní cca 1/3 zdravotnickej kapacity štátu. Časť sa určite infikuje. Netusim aká a už vôbec nie aké to bude mať následky. Každopádne negatívne.)

Komentáre sú zakázané.