Buď nefunkčné IT, alebo Agenda 2020 od skúsených profesionálov SaS

Dôkaz totálnej neschopnosti čokoľvek v tejto republike riadiť.

Tárať preto, aby bol zvolený, To jediné je schopnosťou politikov strany Smer.

Viac ako tri štvrtiny inštitúcií si teda žiadosti, sťažnosti, odvolania atď. podané cez štátne e-schránky absolútne nevšímajú. Nevedia, či v e-schránkach niečo majú, či nie. O prípadných podaniach, ktoré treba vybaviť, preto ani len netušia.

Rozsah problému sa dá vyjadriť jednoducho. Podľa oficiálnych čísel leží v schránkach „orgánov verejnej moci“ neprečítaných 2,3 milióna (!!!) doručených správ. Časť z nich zrejme tvoria „oznamy od admina“, ale časť z nich možno tvorí skutočná úradná pošta … Zdroj: Vyhodené milióny. Úrady na e-schránky kašlú

Nemusíte sa nad tým vôbec rozčuľovať, pohošovať či lamentovať. Riešenie je skutočne veľmi blízko.

V oblasti informatizácie spoločnosti je tu jasná a zrozumiteľná ponuka zo strany SaS. Ponuka, z ktorou sa zhodujem a preto som aj na kandidátke strany SaS:

  • vytvoríme aplikačné programové rozhranie (public API) pre efektívny prístup k informáciám zverejňovaným verejnou a štátnou správou
  • zlepšíme užívateľské rozhranie webových sídiel štátnych a verejných inštitúcií odstránením nedostatkov v UX dizajne
  • zavedieme zverejňovanie všetkých poskytovaných informácií v zmysle infozákona
  • zavedieme pravidlo, aby sa každé štátom vyžadované tlačivo muselo dať vyplniť aj elektronicky (e-Government)
  • zavedieme povinnosť pre štátnu správu na požiadanie vydať/sprístupniť dokumenty v elektronickej forme a potvrdené elektronickým podpisom

Sloboda a Solidarita | volebný program Agenda 2020 – Štátna byrokracia

Buď totálna neschopnosť preukázaná v ostatných rokoch v v podobe miliardy vyhodenej za štátne IT, ktoré ani len štát  riadený Smerom nepoužíva.

Alebo jasná ponuka od profesionálov. Od strany, ktorá už roky administratívne funguje v 21. storočí.

Aby sa na Slovensku dobre žilo, je to skutočne jednoduché – na kandidátke SaS zakrúžkovať kandidáta č. 130 hodiť volebný lístok SaS do volebnej urny 5. marca 2016.

Share Button