Bigotná revolúcia začína neurotizovaním spoločnosti, neustálym zdôrazňovaním vlastnej náboženskej nadradenosti

Bigotná revolúcia začína neurotizovaním spoločnosti, neustálym zdôrazňovaním vlastnej náboženskej nadradenosti a vyvyšovaním pokrytectva. A končí premenou krajiny na skanzen zaostalosti, poverčivosti a paranoje.

Source: Facebook

Share Button