Ako sa dá vyšetriť, ako vás okráda vláda?

Ako sa dá vyšetriť, ako vás okráda vláda?

Nie, nepýtam sa ani na dane, ani o koľko, ani kam tie peniaze putovali. To všetko je známe.

Toto je tá kľúčová otázka: „Ako sa dá vyšetriť, ako vás okráda vláda?“

Podľa môjho názoru to nie je možné vyšetriť. Dokonca som presvedčený, že vyšetrovať to nemá ani žiaden reálny zmysel. Na vetu „skutok sa nestal“ sa pozeráme úplne zle. My sa tou vetou necháme úplne nezmyselne vyrušovať.

My presne vieme, o koľko peňazí ide. Príjmová strana rozpočtu je známa. Známy je aj objem eurofondov. Známe sú hodnoty štátnych zákaziek.

Dokonca presne vieme aj kam tie peniaze idú. Tu baráčik, tam hodinky, hentam štátna radkyňa, tutok masáže, tamto reklama štátnych firiem…

Vyšetrovať vládu – to je ako delenie nulou. Nie že by sa to nedalo, ono to nemá zmysel. Práve z omylu, že by to nejako šlo, že by ich šlo vyšetrovať po jednom, že by išlo nájsť nejakú inú metódu, z tohto omylu nás vyvádza veta „skutok sa nestal“.

Občas, keď sa oddialim od udalostí všedného dňa, sa mi pripomenie niektorá zo životných právd, na ktoré verím.  Nejaká z tých úplných základov môjho osobného bytia.

DRŽ SA PLÁNU!„, zbliakne môj anjel strážny, keď už naozaj nevie kam z konopí.

Bol býval bol som napísal:

Bude len ďalšou zbytočnou stratou nášho času a našich peňazí, ak budeme čokoľvek dnes existujúce analyzovať, preratávať, optimalizovať či reformovať.  Súčasné štátne inštitúcie a súčasný politický systém je v totálnych sračkách. Jediným pracovným postupom sa musí stať vyhadzovanie, škrtanie, zmenšovanie, zjednodušovanie všetkého štátneho a politického.

Som presvedčený, že jedine to každému jednému z nás prinesie viac osobného šťastia a fyzického blahobytu.

„DRŽ SA PLÁNU!“, lieta mi po mozgovni odrážajúc sa od os frontale k os occipitale et vice versa.

Vyšetrovať vládu nemá zmysel. To je ten plán: „Vyšetrovať vládu nemá zmysel. “ Takto svet proste nefunguje. Svet, ten demokratický svet, funguje tak, že sa vláda proste škrtne a postaví sa nová. 

Pre situácie, kedy neexistuje demokracia, je pekný návod spísaný od Mr. Matlack:

Pokladáme za samozrejmé pravdy, že všetci ľudia sú stvorení sebe rovní a sú obdarení istými neodňateľnými právami, medzi ne patrí právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia. K zaisteniu týchto práv sa ustanovujú vlády, odvodzujúce svoju moc so súhlasom ľudí, ktorým vládnu. Kedykoľvek začne byť niektorá vláda týmto cieľom na prekážku, má ľud právo ju vymeniť alebo zrušiť a ustanoviť vládu novú, ktorá by bola založená na takých zásadách a mala svoju právomoc upravenú takým spôsobom, ako uzná ľud za vhodné pre zaistenie svojej bezpečnosti a svojho šťastia. Je pravdou, že prezieravosť velí, aby sa vlády už ustanovené nemenili z príčin nepatrných ani prechodných a i celá skutočnosť ukázala, že ľudia, ak je zlo znesiteľné, sú skôr naklonení ho znášať, než aby sa domáhali svojich práv tým, že zrušia životné formy, na ktoré si zvykli.

Avšak, keď dlhý rad prípadov zneužitia moci a skutkov bezprávia, sledujúcich neustále rovnaký cieľ, svedčí o úmysle podrobiť ľudí úplnou krutovládou, tak je ich právom a priamo povinnosťou, takú vládu zvrhnúť a postarať sa o nových strážcov svojej budúcej bezpečnosti.

Deklarácia nezávislosti USA sa vám zdá ako kanón na vrabce? Nie, nie je. Naopak, podľa mňa je to kľúčový dokument, ktorý nám radí, ako máloktorý iný.

Nie, to, že nás naša vlastná vláda okráda, asi stále krutovláda nie je. Stále tu máme demokraciu, stále je tu priestor na demokratické voľby.  

Nie, nie je dôvod rušiť životné formy, na ktoré sme zvyknutí!

Ale mali by sme si to pamätať! Mali by sme si pamätať, že nás dnešná vlastná vláda okráda. Mali by sme si pamätať, kto sú jej členovia.

S kýmkoľvek iným, s akýmkoľvek iným zástupcom, uznávajúcim a ctiacim si demokraciu a demokratické zvyklosti,  môžeme mať šancu, že bude už len lepší. S kýmkoľvek iným, ako čelnom dnešnej vlády, máme príležitosť na lepších strážcov svojej budúcej bezpečnosti. .

Len si musíme tú šancu dať. My sami sebe v podobe novej vlády.

Otázka neznie, či chodiť k voľbám.

Otázka znie, kto iný sa má o Slovensko starať, ak nie my. Nik iný to za nás neurobí. Nie je žiadne oni. Sme len my. My si za to môžeme, ako vyzerá morálka na Slovensku.

Share Button