Ak hygiena roky pozná tužku a papier, logicky nemôžu od zajtra pracovať s osobnými údajmi v elektronickej podobe

Hygiena dostala nástroj na špehovanie občanov. Premiéra hnevalo, že mu prezidentka tento supr-čupr (podľa neho) nástroj zabrzdila vrátením zákona kvôli drobnosti – že je to špehovanie občanov. Po mesiaci to už zišlo premiérovi z chuti a je to tak nástroj na 3-4 možno piatej priečke dôležitosti.

Holt marketing.

Akurát sa ukázalo, že ono to nie je len tak, ako si to minister zdravotníctva predstavuje, keď opakovane tvrdí, ako to budú hygienici používať. Keď hovorí, ako sa pozrú, ktoré číslo bolo v červenej krajine a sa im nezaregistrovalo po príchode. Keď hovoria, že tak budú vedieť dohliadať nad dodržiavaním opatrení pre príchod do krajiny z nezelených štátov.

Ale kam sa pozrú? Viete to, keď to hovoríte?

Nie, naozaj nestačí do existujúci procesov vložiť IT nástroj. Nie, naozaj nie! Ak začneme používať namiesto tužky a papiera IT nástgoje, MUSÍME NAKOMPLETKU PREPÍSAŤ CELÝ PROCES, INAK SA Z TOHO POSERIEME.

Nie nekričím na vás verzálkami preto, že si myslím, že ste idioti. Len už nemám trpezlivosť čakať, kým na to prídete sami.

Integrácia – základ užitočnosti IT

Zákon nehovorí a správne, že nehovorí, aké formáty sa majú použiť, aké technické riešenia sa majú použiť. To je to, čo reklamuje oprávnene hygiena – chýbajú jej vykonávacie predpisy. Teda vyhláška, kde sa stanoví, pomocou akého nástroja (CD, USB…), komu, ako často pošle nové, ako sa budú údaje integrovať, do akých IT systémov sa majú integrovať a na základe akých štandardov.

Do excelu? To vážne v 21. storočí?

Potom tu máme informačný systém hygienikov. Majú EPIS – epidemiologický informačný systém. To je vlastne len taká epidemiologická štatistika.

Potom tu je ISUVZ od akejsi s.r.o.čky. Podľa charakteristiky je to na evidenciu kontrol chlebíčkov a buzerácií podnikateľov, či majú potrebných 5 umývadiel.

Ani jeden z nich, podľa verejne dostupných charakteristík, nikdy doteraz neriešil potreby zdravotnej dokumentácie osoby a šetrení kolo nich. Leda že by zabudli aktualizovať informácie na webe. Leda že by porušovali zákony okolo zdravotnej dokumentácie, ale o tom ešte bude reč trošku nižšie v texte.

Takže to chce vyrobiť popis procesu, zadávaciu dokumentáciu pre dodávateľa, nedajAvicena ešte aj výberové konanie na dodávateľa. Program na celý semester.

Možno preto sú hygienici prekvapení, lebo doteraz žiadny supr-čupr informačný systém pracujúci so zdravotnou dokumentáciou nemali zaradený do systému nejakého interoperabilného zdravotníckeho IT nástroja. A teraz by mali integrovať akési dáta o telefónnych číslach k svojim interným elektronickým záznamom o šetrení o osobe a o jej zdravotnom stave (ups, to vyzerá ako zdravotná dokumentácia).

Zdravotnú dokumentáciu rieši NCZI. To je úplne iná organizácia a kto sa niekedy motal v interoperabilite štátnych orgánov, tak vie, ako sa šedivie. Už viete, prečo som v 45 rokoch totálne šedivý.

Zabudli na človeka – ide o pacientov

Prečo do toho montujem zdravotnú dokumentáciu? Prečo by hygienikom nepostačoval ich vlastný informačný systém? Prečo nestačí len to ten excel?

Záznam o epidemiologickom šetrení na úrovni osoby je zdravotná dokumentácia osoby presne podľa zákona 576/2004:

(2)Zdravotná dokumentácia obsahuje
….
g)epidemiologicky závažné skutočnosti,

Ak o šetrení prípadne mohli byť ešte pochybnosti, kam to patrí, tak o PCR testoch na koronavírus už ani náhodou. To je klasický zdravotný výkon, takže patrí do zdravotnej dokumentácie. Tu sme na interoperabilite hygienika a všeobecného lekára. Hygienik je štátny, všeobecniari sú súkromné ambulancie. A nezabudnime aj na tretí systém – žiadanky a labáky štátne aj súkromné.

Podľa toho istého zákona platí, že k zdravotnej dokumentácii má prístup aj

§ 19 Vedenie zdravotnej dokumentácie

(3) Zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

….

§ 25 Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

(1)Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby:
….
m) odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.

Takže poľahky by sa dala celá agenda okolo epidemiologického šetrenia o osobe hodiť na NPZ – národný portál zdravia a elektronické zdravotné knižky. Alebo na interný systém hygienikov s výnimkou vecí okolo testov, PN-ky a podobe, lebo zdravotnú dokumentáciu musí podľa zákona viesť v elektronickej podobe len NCZI (alebo svoju kópiu lekár).

Alebo nejako spoločne? A kam s tými dátami o polohe?

Pustia si dáta o polohe leda tak z okna

Takže ešte raz, milé ministerstvo, milý premiér. To si fakt niekto z vás myslel, že osobné údaje bude hygiena spravovať v excelovskej tabuľke?

Skontrolovali ste niekto, ako to v skutočnosti dnes beží?

Na jednej strane sa tu hráme super robustné riešenie elektronických zdravotných knižiek, ktorý by malo integrovať úplne všetko okolo zdravotného stavu osoby.

NPZ – to ten národný portál zdravia je jedno z frontendových riešení elektronických zdravotných knižiek – toho ukladacieho priestoru eZdravia – o ktorom nikto poriadne nič nevie a je od 1.1.2019 pre lekárov povinný používať. Tam si každý pacient už vyše roka dokáže sám pozrieť výsledky vyšetrení akonáhle ich labák vypustí. vyšetrenia krvi, moču, stolice, na cukor, na cholesterol, no proste všecko.

NPZ spĺňa všetky potrebné požiadavky na dodržiavanie systému ochrany údajov podľa štandardov zdravotníckej informatiky. Je až tak dobre zabezpečený, že sa k dátam de facto nedá ani dostať. Teda pre pacienta, veď kto z vás má občianku s čipom a aj ju reálne používa? Aj preto vznikla tá bezpečnostná hovadina pod názvom „Moje ezdravie“, lebo výsledky PCR testov si môže občan bez eID pozerať leda tak v šporhelte

Pre zdravotníckych profesionálov slúži PZP (preukaz zdravotného profesionála) a jeho vlastný SW s integrovaným a certifikovaným API. Všetko detailne a podrobne nadefinované v rámci 2-3 zákonov.

Ako sú na tom ale hygienici?

Hygienici majú svoj vlastný IT systém a svoj vlastný systém evidencie kontaktov osoby. Mimo zákona o elektronickom zdravotnom systéme, mimo systému a štandardov zdravotnej informatiky a štatistiky.

Majú hygienici svoje osobné PZP? (logovanie, kto sa díva je povinné zo zákona) Používajú prístup do elektronických zdravotných knižiek? (výsledky PCR testov sú tam, podklady a informácie k PN a OČR sú tam)

Majú svoj vlastný administratívny frond-end, aby mohli pristupovať v rozsahu danom ich zákonom 355/2007 hromadne k dátam pacientov po testoch? Majú integráciu medzi svojim IT systémom a NPZ? Evidentne nie, inak by nevznikol ten prúser s „Moje ezdravie“ a jeho API neAPI od NCZI. Alebo, pre koho to parametrické URL vlastne NCZI robilo, ak nie pre hygienikov?

Skontroloval to niekto pred tým, ako im dodal možnosť pracovať s dátami o polohe telefónov 5,5 milióna občanov Slovenska?

Vedeli dopredu na MZ a premiér na čom si budú hygienici tie dáta púšťať, ako ich budú IT-prostriedkami spracovávať?

Už chápete, prečo opakovane a opakovane hovorím, že MUSÍME NAKOMPLETKU PREPÍSAŤ CELÝ PROCES, INAK SA Z TOHO POSERIEME?

Budovanie IT pre zdravotníctvo je pre vytrvalcov

IT nástroj na spracovanie pohybu osôb v zahraničí podľa telefónnych čísiel nemôže byť webka skautského oddielu. Musí to byť robustný nástroj, ktorý spĺňa aspoň 3 až 4 zákony. Navyše zákony z tak vzdialených odvetví, akými sú zdravotníctvo, IT a telekomunikácie.

IT nástroje v zdravotníctve nesmú zavadzať. Musia byť odolné proti prelomeniam a útokom na osobné údaje viac ako čokoľvek iné. Navyše musíte procesy odkázané na používanie IT nástrojov písať vždy dvojomo – paralelne verziu aj pre prípad výpadku IT systému. Neexistuje, aby sa stalo to čo minulý týždeň v Nemecku, že zomrie pacientka, lebo na urgente vypadol IT systém a oni ju museli prevážať o 30 kilometrov inde.

Samozrejme, že premiérovi medzičasom zišlo z chuti. Už to nie je marketingovo sexi, riešiť detaily, koncepty, prepojenie riešení, ktorým v tejto republike rozumie tak 5 možno 12 ľudí. Lebo veď 12 ľudí má len 12 hlasov a to sa neoplatí, že.

V bezmocnom údive hygienikov (symbolicky) držiacich CD-čko s telefónnymi číslami sa odrazila ešte jedna vec. Celé to spáchali ľudia, ktorí nepatria do skupiny tých 5 až 12, čo dokážu na zdravotnícke informačné systémy hľadieť z nadhľadu, koncepčne, systematicky. Spáchali to ľudia, ktorí si pomysleli, potom zistili, že majú aj moc, tak rozhodli. Rozhodol niekto, kto netuší ani len ako funguje KEP.

Lepí sa tu donekonečna na kolene niečo podivné, namiesto toho, aby sme ďalej rozvíjali základy, ktoré tu máme a na nich stavali pomocou doplnkov zdravotnícky informačný systém. Mimochodom, do tých základov sa za vlády Smeru investovalo za posledných 7 rokov 1,5 miliardy eur.

Share Button