Aby mohli naše deti slobodne žiť, treba demokraciu podporovať

Áno, verím v demokraciu, slobodu aj solidaritu a ľudskú morálku.

Vďaka demokracii môžeme mať takéhoto ministra školstva. Len tak. Ja by som takéhoto ministra školstva chcel mať.

Takto vidím naše školstvo a môj príbeh v ňom. Verím, že spolu dokážeme veľké veci. Ak tomu veríte aj vy, žiadam vás v marci o váš hlas.

Posted by Martin Poliačik on 16. február 2016

Za mojich mladých liet bola 100% účasť na 100% hlasoch pre jednotnú kandidátku národnej fronty poskladanú so samých dobre preverených komunistických papalášskych kádrov. Kto neprišiel, nedostal devízový prísľub a doložku do pasu a do kapitalistickej cudziny sa nemohol pozrieť. Leda tak na Balatón.

Aby ste mohli slobodne žit, treba tú demokraciu využiť a podporovať. Za to, že ste sa slobodne rozhodli pre svoj vlastný život, nikto nesmie chcieť, aby ste boli v tej správne strane.

Like je málo, zdieľanie pomôže, 5.3. hlas rozhodne. Tak jednoduchá je demokracia.

Share Button