5 bodov pre riešenie verejného obstarávania

Boj so schránkovými firmami? Hmotná zodpovednosť politikov? To sú len dobre marketingovo predané zástupné taľafatky.

  1. Základom je súkromné podnikanie dodávateľov pre štát. Keď firma normálne podniká a zákazníkmi sú alebo občania alebo iné súkromné firmy, tak je istota, že svoju robotu robiť vie. A poľahky sa opýtate, prečo dodávajú pre štát za iných podmienok ako pre svojich ostatných zákazníkov.
  2. Čo sa nevyberie, to sa nerozkradne. Štát rieši len a len infraštruktúru. Všetko ostatné je na súkromnom sektore. Morálka a charakter slovenskej spoločnosti sa s Dánskom nedá vôbec porovnávať.
  3. Otvorená spoločnosť – verejné dáta, verejné zmluvy, žiadna ochrana obchodného tajomstva. Čo nie je verejné to nie je platné. Samozvaný kontrolór z oblasti občianskej spoločnosti sa vždy nájde.
  4. Verejná kontrola výsledkov. Súčasťou zadania povinne merateľné ukazovatele pre výsledok dodávky. Samozvaný kontrolór z oblasti občianskej spoločnosti sa vždy nájde
  5. Riešenie „súkromných agentúr na správu štátneho rozpočtu“ som už bol býval bol popisoval. Neregulované súkromné agentúry na správu štátneho rozpočtu musia skončiť

Áno, tak jednoduché to je. Je úplne jedno, koho otcov koňov brat to dodá. Dokonca je úplne jedno aj za aké peniaze. Zásadná je marža a aby to ktokoľvek mohol kontrolovať. Keď si ako spoločnosť verejne a cielene odpustíme  a doprajeme 1000% marže, no tak budeme mať 1000% marže.

Je to len na nás, ako má naša spoločnosť vyzerať. Nie, nie sú žiadny ONI. Sme len MY.

Share Button