Nezaočkovaní Rumuni poslali v lete „zbytočné“ vakcíny Dánom, dnes Dáni poslali Rumunom ventilátory. Rumuni majú 50x viac mŕtvych.

Takto fungujú vakcíny založené na ľudskej múdrosti. Rumuni umierajú v pomere 100:2 k Dánom.

Dnes to bude kruté. Bude to o ľudskej múdrosti a ľudskej sprostosti. A dáme si to na férovku.

Dánsko má 5,831 miliónov obyvateľov.
Rumunsko má 19,29 milióna obyvateľov

Zavedieme si takzvaný dánsky index. Bude slúžiť na férové porovnanie rôzne veľkých krajín. Pre Rumunsko platí, že dánsky index = 0,30 To znamená, že všetky rumunské čísla budeme deliť cca 3, aby boli porovnateľné s Dánskom.

Poďme na to:

Dánsko má zaočkovanosť 18+ na úrovni 88,0%
Rumunsko má zaočkovanoť 18+ na úrovni 34,8%

Dnešný 7 dňový priemer odhalených prípadov:
Dánsko: 679
Rumunsko: 14375 x0,3=4312,5

Dnešný 7 dňový priemer mŕtvych:
Dánsko: 2
Rumunsko: 335×0,3=101

Rumunské noviny informovali 28.6.2021, že Rumunsko presunulo do Dánska 1 milión vakcín, ktoré boli k dispozícii pre nich, ale občania Rumunska sa nechceli očkovať.

Dánske ministerstvo zahraničia 15.10.2021 informovalo, že Dánsko v rámci EU pomoci posiela do Rumunska 15 mobilných ventilátorov a 8 koncentrátorov kyslíka.

Toto sú fakty, toto je realita účinnosti a bezpečnosti vakcín proti vírusu SARS-Cov-2. Takto sa môže rôznym spôsobom človek, Homo sapiens sapiens, postaviť k životu a smrti.

2:100

Share Button

Dvojročné väzenie za falšovanie očkovacieho preukazu

Dvojročné väzenie hrozí neznámemu páchateľovi za sfalšovanie dokladov o očkovaní. Polícia informovala, že očkovací preukaz potvrdzoval podanie dvoch dávok a boli na ňom aj dve pečiatky lekárov. Počas požiadavky na aktiváciu tzv. green pasu polícia zistila, že osoba sa v záznamoch o očkovaných nenachádza. Rovnako lekári nepracovali vo vakcinačnom centre.

Source: Dvojročné väzenie hrozí neznámemu

Share Button

Dva vtipy v štátnom rozpočte v sekcii liekovej politiky pre profesora Babeľu

Zvýšili rozpočet na inovatívne lieky o 14 mil. a znížili rozpočet na výnimky, kde sa hradia inovatívne lieky o 16 mil. (veď inak by boli v bežnom režime úhrady): +14-16=-2 milióny eur na liečbu za hranicou solidárneho systému.

Vtip č. 1: Na liekoch sa má vraj ušetriť 37 miliónov vďaka zavedeniu nových modulov eZdravia:

„Výdavky na lieky negatívne ovplyvňuje aj duplicitná preskripcia a nežiadúce liekové interakcie (č. 29). Postupné zavádzanie a spustenie modulov elektronického zdravotníctva do praxe im pomôže predchádzať a prinesie úsporu verejných financií (č. 28).“ Zdroj: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 str. 119.

(Ten riadok 28 – to je ušetrenie 30 miliónov eur v každom z rokov 2022,23,24, riadok 29 je za 7 miliónov eur)

A do toho – MZ navrhlo v novele, ktorá je v NRSR, zrušenie záväznosti SPC pre lekára. Toho SPC, s ktorého absolútnou záväznosťou všetky tie moduly počítajú. Lebo bez záväznosti SPC nie je voči čomu kontrolovať správnosť preskripcie a riešiť „duplicitu a nežiadúce interakcie“.

Život s liekmi nie je jednoduchý.

A teraz už menej vtipne, ale o to viac odborne.

Od roku 2001 som používal a neskôr školil a neskôr sa aj podieľal na vývoji a zavádzaní sledovania interakcii a kontraindikácii v lekárenskej aj lekárskej praxi. To viete, vo mne sa syntetizuje IT a farmácia, teda aj jej profilové odvetvia, farmakológia a technológia liekov s algoritmizáciou a databázovými štruktúrami.

V oblasti lekárskych odborov je to nie otázka modulov, ktoré „každého len otravujú“, ale otázka vzdelávania ako neoddeliteľnej súčasti. IT nástroje sú len nástroje. Bez prepísania procesov sa z toho akurát poserieme. Bez kontinuálneho vzdelávania skončia moduly vypnuté. Bez propagovania v cieľovej skupine pacientov nebude motivácie lekárov zaoberať sa takou drobnosťou, aku je šialené množstvo iatrogénnych ochorení.

Vtip č. 2: Populizmus Sme rodina: 42 miliónov eur na kompenzáciu doplatkov za lieky pre deti a dôchodcov.

V navýšení výdavkov rozpočtu zdravotníctva sa počíta, citujem:

…takmer 57 mil. eur bude vynaložených v oblasti liekov – na zrušenie doplatkov pre vybrané skupiny obyvateľstva a zabezpečenie inovatívnej liečby (č. 15 a č.16).

Tých 57 miliónov znie pekne, že? No jo, ale 42 miliónov sú výdavky za nevybraté doplatky za lieky a len 14 miliónov sú na inovatívnu liečbu.

A súčasne v úsporách sa počíta podpora inovatívnej liečby formou zníženého (pardon, optimalizovaného) rozpočtu na výnimky.

Podpora inovatívnej liečby bude čiastočne zabezpečená optimalizáciou v oblasti liekov na výnimku (č. 30). Prehodnotenie úhrad liekov na výnimky a stanovenie jasných pravidiel sprehľadní systém, prinesie úsporu verejných financií a zabezpečí vyššiu hodnotu za peniaze pre pacienta a celý sektor zdravotníctva.

A koľko že sú to tie optimalizácia na výnimky? Riadok 30 hovorí o mínus 16 miliónov eur

Základná matematika: Zvýšime rozpočet na inovatívne lieky o 14 mil. a znížime rozpočet na výnimky, kde sa hradia inovatívne lieky (inak by boli v bežnom režime úhrady): 14-16=-2 milióny eur.

Mohlo to byť celých 56 miliónov eur, ale nebude, lebo bolo treba pomocou rozpočtu na zdravotníctvo (a za peniaze solidárnych platcov) robiť sociálnu politiku štátu a pomáhať politickým preferenciám.

Priatelia vždy, ale naozaj vždy si robím „test pacientkou s cystickou fibrózou.“ Pretože ak niekde z rozpočtu na lieky pridám, niekde musím vziať. Sme rodina vzala pacientom na cystickú fibrózu a iné politicky menej sexi diagnózy, ako je rakovina.

A to nehovorím o nepriamom vplyve de facto zrušených doplatkov na lieky na indukciu preskripcie, plytvanie pri predpisovaní či neadekvátne vyžadovanie antibiotík – veď sú zadarmo.

Záchrana ale existuje a dokonca s ňou súhlasila aj Sme rodina aj populistické krídlo OĽaNO. Priamo v programovom vyhlásení vlády sa hovorí:

Vláda SR zruší doplatky za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, detí do šiestich rokov veku a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku. Náklady tohto opatrenia budú refundované zo štátneho rozpočtu.

Budem požadovať, aby ministerstvo sociálnych vecí a rodiny zo svojej kapitoly nahradilo tých 42 miliónov eur a boli zahrnuté do výdavkov na inovatívnu liečbu.

Koniec vtipov, treba začať serióznu rekonštrukciu novovytvorenie sekcie farmácie a liekovej politiky na MZ.

MZ – sekcia farmácie a liekovej politiky:

  • navrhla vyhodiť základný nástroj (absolútna záväznosť SPC lieku) nevyhnutný pre akékoľvek používanie nových modulov eZdravia
  • navrhla znížiť výdavky na inovatívne lieky o 2 milióny eur
  • očakáva úsporu 11 miliónov v redukcii nadspotreby antibiotík a súčasne ruší regulačný nástroj (doplatky v kategórii 0-6 rokov)
  • v pôvodnom texte zákona k vzniku HTA neboli zakomponované žiadne požiadavky na jej výkon a súčasne očakáva za 3 roky až 146 miliónovú úsporu vďaka ich práci. (Už skorigované vďaka zdravotníckemu tímu SaS)
  • v pôvodnom texte reformy úhrad za lieky navrhli zachovať všetky šialenosti ex-ex-Druckera, ktoré brzdia vstup generík a biosimilárii a stoja nás viac ako 135 miliónov ročne úplne zbytočne

Je mi smutno, kam náš koaličný partner priviedol rukami odvolanej ex-štátnej tajomníčky Ježíkovej sekciu farmácie a jej prácu. Veď nejde o nič, len o cca 20% zdravotníckeho rozpočtu (na rok 2022 sa počíta s 6,3 mld eur). To fakt nie je vtipné, pán profesor Babeľa!

Sekcia farmácie a liekovej politiky v totálnom rozvrate. Je 21. storočie, tak iste viete, čo robiť po pípnutí. Píp.

Share Button