Z 2402 chýba akurát tá so vzorovým názvom a rozsahom strán ako plagiát A.D. 

Uskutočnila sa aj revízia rigoróznych prác od roku 1998 po súčasnosť. Fakulta konštatuje, že z 2402 knižničných jednotiek chýbajú dve rigorózne práce. Ide o práce s názvom Verejná správa a jej charakteristické črty z roku 1999 a Verejná správa na úseku životného prostredia z roku 1999.

Source: Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave chýbajú štyri dizertačné a dve rigorózne práce – Denník N

Share Button

Web zameraný na osobné politické aktivity