Výňatok zo zákona 18/2018  – zakazuje sa firmám spracúvanie osobitných kategórii osobných údajov

§ 16 Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
(1) Zakazuje sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov. Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú

 • rasový pôvod alebo etnický pôvod,
 • politické názory,
 • náboženskú vieru,
 • filozofické presvedčenie,
 • členstvo v odborových organizáciách,
 • genetické údaje,
 • biometrické údaje,
 • údaje týkajúce sa zdravia
 • alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života
 • alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Source: 18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o… – SLOV-LEX

Biometrické údaje sú údajek

 • , ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa
  • fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby,
  • fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby
  • alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby
 • a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä
  • vyobrazenie tváre
  • alebo daktyloskopické údaje,

Nasleduje kopa výnimiek. Hlavne pre oblasť zdravotníctva.

Share Button

Web zameraný na osobné politické aktivity