Asides

Stará opozícia? Áno, to sme my!

Neotáčame v zásadných postojoch. Ak povieme, že so Smerom nepôjdeme, tak nepôjdeme a ak povieme, že za toto hlasovať nebudeme, lebo je to v rozpore s programom vlády a najmä so záujmami Slovenska, tak hlasovať nebudeme.

A úplne staromódni sme pri programe. Dávame si záležať na tom, aby náš program mal hlavu a pätu, aby bol ucelený a najmä použiteľný. Pracujeme na ňom celé roky a neustále ho vylaďujeme tak, aby bol aktuálny a ihneď použiteľný. Máme vypracovaných 8 reformných diel, ktoré sme podrobili aj verejnej diskusii a rozumné pripomienky sme zapracovali. Hanbili by sme sa, ak by sme do nášho programu písali formulácie z kategórie „chceme svetový mier“.

Lenže dnes je všetko „progresívne“. Žijeme v ošiali, voda je mlieko, mlieko je voda. Ľudia, ktorí vystriedali dve tri strany, sa teraz prezentujú ako tá nová opozícia. Ľudia bez akýchkoľvek skúseností so straníckou politikou sa pasujú za premiéra. V poriadku, my sme si už svoje odžili a vieme, že najhoršia je smrť z oplašenia.

Dobre si pamätáme na gazdu, ktorý išiel zachraňovať krajinu a hlásil sa do služby. Jáj, to bolo mexických vĺn v mienkotvorných denníkoch, kým ľudia pochopili, s kým majú dočinenia. Niektorí si síce búchali hlavu o stenu, lebo už bolo neskoro, teda po voľbách, ale lepšie je pochopiť neskoro, ako nikdy.

Source: Názor Richarda Sulíka: Stará opozícia? Áno, to sme my

Share Button

Absurdný útlm nových registrácii generík po novele zákonov o úhradách liekov je naozaj hodný osobitného zreteľa

Aj toto je lieková politika, na ktorú už vyše roka upozorňujem.

„Slovensko pri výdavkovo najväčších molekulách zatiaľ v prieniku biosimilárnych liekov zaostáva za mnohými vyspelejšími štátmi EÚ, čo možno považovať za nevyužitú príležitosť. Vývoj v týchto krajinách by mohol inšpirovať slovenských regulátorov aj zdravotné poisťovne k otvorenejšiemu prístupu pri cenotvorbe a zavádzaní súťaže medzi referenčnými a biosimilárnymi liekmi,“

GENAS: Slovensko by nemalo míňať verejné zdroje na drahé lieky – vZdravotnictve.sk

Absurdný útlm nových registrácii po novele zákonov o úhradách liekov je naozaj hodný osobitného zreteľa. Tak ako je hodné osobitného zreteľa aj to, kde tento zákon bol napísaný. Ako som bol býval bol napísal:

Navýšenie výdavkov na drahé lieky, dodávané zväčša firmami združenými v Asociácii inovatívneho farmaceutického priemyslu, o cca 90 až 100 miliónov eur sa dá jednoznačne považovať za úspech autorov novely zákona o úhradách liekov hodné osobitného zreteľa. 

Ex-ex-Drucker rozvrátil financovanie liekovej politiky – Kaľavská pokračuje v tomto rozvrate za 135 miliónov eur | Martin Pilnik – liberálny politik, člen tímu SaS pre zdravotníctvo
Share Button

Ministerka podpísala priznanie z nedodržiavania zákona o úhradách liekov? 

Zmeny sa týkajú celého kategorizačného zoznamu a prihliadalo sa najmä na to, aby lieky s rovnakou účinnou látkou mali rovnakú úhradu zdravotnej poisťovne, a aby v novovzniknutých úhradových skupinách boli lieky s nulovým alebo minimálnym doplatkom pre pacienta.

Source: Ministerka podpísala revíziu úhrad liekov – vZdravotnictve.sk

Zákon 363/2011:

§6 odsek 5: Pre každú referenčnú skupinu sa určujú tieto charakteristiky:
a) štandardná dávka liečiva,
b) maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva.

Tento text je v zákone 363/2011 o podmienkach úhrady liekov kontinuálne od vydania zákona v roku 2011. 

Takže: Ministerka podpísala priznanie z nedodržiavania zákona o úhradách liekov?

Share Button