Archívy značky: zdravotnícky program

Jak si nenechat přerůst novou drahou léčbu přes hlavu? Pro začátek pacientům řekneme, kolik stojí – Zdravotnický deník

Otázka, která je v tomto bodě nejčastěji na stole, je výběr těch nákladných léků, jejichž efekt bude vzhledem k jejich ceně pro systém přijatelný. „Například u mnohočetného myelomu jsou ceny některých léků stonásobné oproti tomu, co bylo dřív, a prodlužuje se život o tři týdny. Je otázka, jestli je to adekvátní. Když si vezmu lék na cystickou fibrózu, ten prodlouží život o 25 let a zlepší jeho kvalitu natolik, že člověk může pracovat, odvádět daně a nezatěžovat sociální systém,“ poukazuje poslanec David Kasal (Ano).

Zdroj: Jak si nenechat přerůst novou drahou léčbu přes hlavu? Pro začátek pacientům řekneme, kolik stojí – Zdravotnický deník

Share Button

Ministerstvo zdravotníctva na rok 2017 plánuje šetrenie pomocou zhoršenej dostupnosti liečenia

Začítajme sa spolu do návrhu rozpočtu vlády režimu Róberta Fica.  Keďže mojou doménou je oblasť zdravotníctva, pozrieme sa na to, čo vás, vás osobne čaká, keď si v roku 2017 vytiahnete Čierneho Petra a vaša telesná schránka vás zradí.

Vy osobne, každý jeden z vás tam za monitorom.

Stihneme to vôbec včas?

„V roku 2017 výdavky na spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky spomalia rast približne o 13 mil. eur, vďaka zavedeniu limitov a nižších jednotkových cien za CT a MR výkony.“ – To v ľudskej reči pre nás všetkých znamená predĺženie času v poradovníkoch za 13 miliónov eur. Bolo by dobré vyčísliť, že namiesto tohto opatrenia stačilo v Žiline nenakúpiť CT o pol milióna eur drahšie a potom ešte 10-15x taký prístroj lepšie nakúpiť inde.

Takže keď vás bude bolieť hlava, keď budete mať nevysvetliteľné šklbanie v niektorej končatine, lekár vám povie, že ešte vydržte, kým sa dostanete do sprísneného limitu a teda do poradovníku na MR mozgu.

O týždeň? O 10 dní? O mesiac dlhšie? Koľko je to tých 13 miliónov plánovaných úspor v dlhšom čakaní, to nik netuší. Ale to je vlastne jedno, pretože toto opatrenie v rozpočte zdravotníctva na rok 2017 vôbec nemuselo byť.

Preplatia nám liečbu?

Štát – SMER chce ušetriť sprísnením revíznej činnosti a sprísnením povolovania na schvaľovaní závislého liečenia citujem: „Zavedenie pravidiel pre schvaľovanie liekov na výnimky prinesie v roku 2017 úsporu 10 mil. eur.“ V ľudskej reči to pre nás všetkých znamená, že pacienti sa proste nedostanú – nebude im schválená liečba za 10 miliónou eur. Ako bude zabezpečená objektivita rozhodovania?!? Videl niekto tie pravidlá?

Takže naveľa naveľa a konečne už viete tú zúfalú novinu. Potrebujete modernú biologickú liečbu. Potrebujete supr-čupr cytostatiká. Potrebujete 5-7 pomocných liekov na zvládanie symptómov choroby a nežiadúcich účinkov hlavnej medikácie.  A lekár vám povie, že sa sprísnili podmienky na schválenie vašej liečby. Ešte prísnejšie ako minulý rok.  Nuž, keby vám to diagnostikovali minulý rok, ešte sa to neschvaľovalo…

Jedna pečiatka, druhá pečiatka, tretia pečiatka, čas beží, hlava vás bolí, v nohe vám šklbe, ruky sa trasú a dúfate, že vám to schvália.

O týždeň? O 10 dní? O mesiac dlhšie? Koľko je to tých 10 miliónov plánovaných úspor v dlhšom čakaní, to nik netuší. Ale to je vlastne jedno, pretože ani toto opatrenie v rozpočte zdravotníctva na rok 2017 vôbec nemuselo byť.

Bez televízie a bez klimatizácie?

Efektivita hospodárenia nemocníc: „Optimalizácia prevádzkových nákladov a procesov ako aj hospodárne obstarávanie zdravotníckej techniky a liekov prinesú nemocniciam v roku 2017 úsporu vo výške 31 mil. eur.“ Koľko že sa odhaduje, že sa prehajdákalo len na tej kaliňákovej nemocnici? Pri cene zákazky 22,5 milióna ak by bolo predraženie len o 1/4, tak tento parameter rozpočtu má „vyďeláno“ len na tejto jednej nemocnici 5,5 milióna čo je skoro 20% naplnenie .

Skvelé, liečba je schválená, zaberá, po operácii a chemoterapii ste na tom tak biedne, že vám vlastne ani nevadí, že ste na izbe už 2 mesiac bez televízie, že maľovka po 10 rokoch od posledného maľovania opadáva.

Áno, to to je užitočné opatrenie. Akurát tak trochu neskoro. Hreje vás v auguste 2017 pocit, že kdesi v Bratislave v nemocnici ministerstva vnútra sa počas leta pacienti ochladia vďaka klimatizácii, ktorú režim Róberta Fica nakúpil v roku 2016 namiesto 2-3 tisíc len  20 000 eur.

No je to zábavné čítanie ten rozpočet

Áno, takto tiež môžete čítať rozpočet vlády strán Smer+SNS+Most. Smer riadi zdravotníctvo 10 rokov s malými prestávkami.

To sú fakty a čísla. Nie moje! To sú čísla čerpané z ich vlastných materiálov. Z ich vlastného rozpočtu. Pritom celková suma na zdravotníctvo, teda na naše liečenie, na vaše, na moje, tak celková suma v tom rozpočte je úplne rovnaká ako predchádzajúci rok.

Spoločne sa poskladáme rovnakými peniazmi na menej zdravia. Aspoň tak si to naplánovali na ministerstve zdravotníctva na rok 2017.

Po desaitich rokoch režimu Róberta Fica, ktorý pokračuje vďaka politikom strán Sieť a Most-Híd, je na Slovensku o 18% vyššia úmrtnosť odvrátiteľná systémom zdravotnej starostlivosti a zároveň sa  obyvatelia Slovenska dožívajú nižšieho veku ako občania v krajinách V3 (Maďarska, Česka a Poľska).

Autor je členom zdravotníckeho týmu SaS. 

Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.

Share Button

Odvodový bonus je dobrá ľavá strana rozpočtu zdravotníctva

Každý rozpočet má ľavú a pravú stranu. Na ľavo sú príjmy a na pravej strane výdavky. Som lekárnik, riešim procesné riadenie. Starám sa o pravú stranu zdravotníckeho rozpočtu.

Pýtali sa ma: „No dobre, zdá sa, že máte predstavu o tom, ako by mala fungovať výdajová časť. Ale zaoberali ste sa príjmami do zdravotníctva?“

A moja odpoveď je jednoduchá: Za príjmy do zdravotníckeho rozpočtu sú zodpovední ekonomickí ministri. Oni sa musia postarať, aby sa zdravotné odvody vyberali z vyšších základov a tak zabezpečili vyššie príjmy pre míňanie v zdravotníctve. 

Áno, systém zdravotníctva má aj nejaké položky, ktoré generujú príjmy. Ako sú napríklad doplatky za lieky, doplatky za výkony, platby za nadštandardné „hotelové“ služby a podobne.

Zdravotníctvo založené na základom solidárnom  princípe považuje tieto časti rozpočtu len a len ako doplnkové a ich primárna úloha je regulácia a vyvažovanie. Ich úlohou nie je generovať príjmy na úhradu podstatnej časti rozpočtu zdravotníctva.

Napĺňanie rozpočtu zdravotníctva má byť založená na vysokej miere solidarity zdravých s chorými. A toto systém Odvodový bonus napĺňa.

Nalejme si čistej pepsikoly – zdravotné poistenie občanov je základným a jediným významným príjmom na ľavej strane rozpočtu pre zdravotníctvo. A ak má táto ľavá strana priebežne rásť, a rásť musí, tak jediný, kto môže riešiť pravidlá príjmovej zložky sú ekonomickí ministri, odborníci na rozpočet, makro- a mikroekonómovia.

A naopak, vedenie ministerstva zdravotníctva sa musí postarať o maximalizáciu získanej hodnoty, získaného či navráteného zdravia pre každého jedného člena spoločnosti.

Pre mňa je z celého systému odvodového bonusu dôležitá a zásadná jedna jediná veta:

Reforma odvodový bonus je rozpočtovo neutrálna. 

To znamená, že na zdravotníctvo pred reformou a po reforme pôjde rovnaký balík peňazí, zvýšený o mieru zbohatnutia celej spoločnosti.

Príjmy zdravotných poisťovní z výberu poistného za rok 2013 boli 3.891 mil. €. Príjmy od štátu boli na rok 2014 stanovené zákonom č. 473/2013 Z. z. vo výške 1.204,4mil. €. Odhad výnosu 9% zdravotného odvodu je 3.726 mil. €. Vzniknutý rozdiel vo výške 165 mil. € bude viac než vykompenzovaný vyšším výberom poistného z dôvodu prechodu rizika pohľadávky na daňový úrad. Dotácia štátu vo výške 1 204,4 mil. EUR našu bilanciu zlepšuje. (strana 76)

Zdravotný odvod je nutné vyčísliť osobitne, aby sa vopred vedelo, koľko peňazí bude prúdiť do zdravotníctva, bez ohľadu na iné štátne výdavky. Výpočty vplyvov na verejné financie ukazujú, že celkové odvodové zaťaženie je možné znížiť na 19%, čo je takmer polovica dnešného odvodového zaťaženia111. Preto navrhujeme jeden solidárny odvod vo výške 10%-ný a 9%-ný zdravotný odvod, spolu 19%. Zdravotný odvod síce bude vyberať daňový úrad, no následne ho poukáže príslušnej zdravotnej poisťovni. (strana 63)

Odvodový bonus rieši konečne výber poistného za „štátnych poistencov“. A to preto, že štátna dávka podlieha odvodom ako každý iný príjem.

Kto nebude mať pracovný pomer, ani žiadny iný príjem a ani pracujúceho manžela/-ku, môže požiadať o Súčet štátnych dávok znížený o daň a odvody (Odvodový bonus pri nulovom príjme) na obecnom úrade v mieste svojho bydliska.

Odvodový bonus rieši zvýšenie investícii do zdravotníctva v tesnej väzbe na rast životnej úrovne a bohatnutie spoločnosti.

Celý systém sa automaticky valorizuje. Výška Odvodového bonusu a strop pre výpočet solidárneho a zdravotného odvodu sú priamo závislé od životného minima. Životné minimum (ŽM) je štatistická veličina, ktorá vyčísľuje sumu nevyhnutnú na prežitie. ŽM nie je predmet politického vyjednávania, ako napríklad minimálna mzda a tiež nezohľadňuje hospodárske cykly alebo štrukturálne zmeny, ako napríklad priemerná mzda.

Politici nebudú rozhodovať, či dajú alebo nedajú do zdravotníctva ďalšie peniaze nad rámec zdravotníckych odvodov.

Zdroj: SULÍK, Richard a Jozef MIHÁL. Odvodový bonus III.: Zmena paradigmy. 1. vydanie. Bratislava: Liberálny dom, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-972167-1-9.

Venujme sa pravej strane rozpočtu zdravotníctva

Považujem za zbytočnú stratu času a hlavne stratu ušlých príležitostí, aby sa profíci na zdravotníctvo zaoberali riešením výnosov zdravotného poistenia.

Našou úlohou je zabezpečiť také postupy, procesy, riešenia, či nazvite si tú robotu ako chcete, ktoré z dostupného balíka peňazí zabezpečia dostupnú zdravotnú starostlivosť pre každého jedného občana Slovenska.

To je tá základná zodpovednosť politika riešiaceho zdravotníctva: Byť schopný sa pozrieť do očí každému občanovi. Stáť si za tým, že urobil pre dostupnú a modernú zdravotnú starostlivosť najviac ako mohol. 

Pozerám sa na poznámky, ktoré som si bol býval bol pripravil na tohtotýždňové stretnutie s predsedom SaS Richard Sulik.

  • Aj bežná údržba zdravotníctva tam bola a na otázky o nej som pripravený.
  • Aj jasná vízia a pomenovanie základných hodnôt, na ktorých bude stáť zdravotníctvo, ktoré chcem budovať pre generáciu mojich rodičov, moju generáciu a generáciu mojich bratovcov.
  • A samozrejme, že mi nechýbajú jasné osobné hodnoty a keby niekto chcel, aj osobný príbeh by našiel.

Viete, pre mňa je politika službou spoločnosti. Politika je pre mňa cesta, ako do služby spoločnosti vtiahnuť desiatky odborníkov, ktorí sa chcú venovať svojej profesii a nikdy by do politiky nešli a nikdy ani nepôjdu. Chcú len robiť to, čo ich najviac baví – svoju vlastnú odbornosť.

Pre mňa je to služba spoločnosti za jeden plat a… A to je všetko.

Keď budem mať 60-65, vtedy si budem vyberať odmenu – zdravotníctvo, ktoré bude založené na istote, že sa sociálna a zdravotná záchranná sieť môjho vlastného štátu rovnako postará o mňa, ako o tých ľudí, čo sedia so mnou v čakárni. Že platcovia zdravotného poistenia budú aspoň trošičku, kdesi v kútiku svojho srdca aktívne hrdí na solidaritu, na ktorej sa podieľajú. (To všetko v tých poznámkach bolo a aj kus viac.)

Ako som sľúbil: Zdá sa, že niečo napíšem. A nebude to ani článok na blogu, nebude to FB status. Sledujte moju stránku na Facebooku a budete vedieť viac.

Súvisiace:  Pevná zdravotná záchranná sieť je podmienkou liberalizmu

Share Button