Archívy značky: ústava

Z najzaujímavejších súvislostí okolo právomocí Ústavného súdu

Ústavný súd rozhoduje v sporných prípadoch o tom, či je daná kontrolná pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Ústavný súd rozhoduje o súlade nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev s ústavou.

Ústavný súd môže pozastaviť účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok.

Ústavný súd podáva výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná.

Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky.

Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok;

Imunita ústavného sudcu

Sudca ústavného súdu nemá imunitu na veci mimo Ústavného súdu. Jediná výnimka – sudca ÚS môže byť vzatý do väzby len so súhlasom ÚS.

Prezident Slovenskej republiky sudcu ústavného súdu odvolá:

  1. na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin, alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody
  2. na základe disciplinárneho rozhodnutia ústavného súdu za čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu ústavného súdu,
  3. ak ústavný súd oznámil, že sudca sa nezúčastňuje na konaní ústavného súdu dlhšie ako jeden rok alebo
  4. ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky.

Ako sa dostať na Ústavný súd?

Čl. 139:
Ak sa sudca ústavného súdu vzdá svojej funkcie sudcu ústavného súdu alebo ak je odvolaný, prezident Slovenskej republiky vymenuje iného sudcu na nové funkčné obdobie z dvoch osôb navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky.

Stačí nájsť loajálneho a nechať sa následne zvoliť s nejakým ešte neprijateľnejším.

Táto finta s dvojičkami mala byť pôvodne súčasťou novely Ústavy, ktorú sa snažil Smer prehlasovať v spolupráci so Sme-rodina a ĽSNS pre všetky voľby ústavných sudcov, nie len pre doplňovaciu voľbu.

Ono im to aj vyšlo, bolo to schválené, no ukázalo sa, že je v texte procesná chyba a v druhom opakovanom hlasovaní úž kotlebovci nezafungovali. Podorbnejšie v článku Vládny návrh na zmenu ústavy bol len „nosná raketa“ – pravdepodobným cieľom vlády Smeru bolo znásilniť Ústavu s neonacistami pre svoje osobné ciele

Share Button

Ekonóm považuje situáciu v Česku za vojnový stav

Ústava je komplexná norma, okolo ktorej sa má točiť ostatný zákonodarný proces. Sú to základné pravidlá spoločnosti. Malý zásah dokáže razantne zmeniť smerovanie demokracie. Ak je štát vo vojnovom stave, hodí sa zmeniť Ústavu.

A.cz: Co by měla nová legislativa – na rozdíl od té současné – zajistit?

Nejprve k tomu, co nás trápí v současnosti již delší dobu: nestabilita. Rok co rok se mění pravidla. Proč? Protože dlouho jsme neměli stabilní vládu a stabilní parlament. Náš systém vede ke vzniku nestabilních koalic a politických handlů. To je semeniště korupce a potenciál pro nestabilitu.

Právě stabilní politický systém považuji za nejlepší prorůstové opatření. Když se každou chvíli mění podmínky a zákony, pak ani člověk, který podniká v oboru, neví, která bije. Dokonce ani tehdy, když má na to právníky nebo celé oddělení. Nyní dochází k daňové reformě v podstatě každý rok, což už otravuje i samotné daňové poradce.

Sepište novou ústavu, nebo Česko neporoste, radí ekonom – Aktuálně.cz.

Aha, takže výzvou, čo sa za problém považuje, je, že politické strany nedokážu držať nejakú 10-20 ročnú vízu? Furtom a stále dokola menia zákony.

Namiesto toho, aby tvorili pravidlá sa zo zákonov stalo prostredie na podnikanie. A naozaj si myslíte, že ekonóm by mal diktovať, čo je v Ústave dobré a čo nie?

Ja si myslím, že tím, kto má mať právo montovať sa do znenia Ústavy by mal byť demokrat, možno dlhoročný ústavný právnik, prípadne politológ so znalosťou rôznych Ústavných princípov a ústavných modelov.  Ale rozhodne nie lekárnik, ekonóm a už vonkoncom nie podnikateľ.  Leda že by sme boli vo vojnovom stave. To si potom môžeme najlepší Ústavný systéme nechať navrhnúť od maliara izieb či gruzínskeho nedoštudovaného teológa.

Ústava rozhodne nemá byť ohýbaná tak, ako sa ekonómom prisnije.

Share Button