Archívy značky: testovanie

Bolo plošné testovanie slovenským spôsobom úspešné?

Definujte, čo je úspech. Zníženie množstva infekčných v populácii?

A naozaj sme znížili maximum možného? Tak poďme počítať:

Nevieme, koľko vojakov a dobrovoľníkov sa nakazilo pri matovičovom spôsobe realizácie? Ich choroby sa dajú vyčísliť.

Naopak, vieme veľmi dobre vyčísliť stratu na zárobkoch falošne pozitívnych z jednotlivých kvôl testovania – je to v sume cca 25 miliónov eur. (chýbajúce odvody a naopak nutnosť platiť im PN sa vyrovná priemernému platu)

TI v pochvalnom rozbore napísalo, že ak by sa obstarávanie 13 miliónov testov realizovalo skôr, ušetrili by sme nejaký ten miliónik až 5.

Z testovania nemáme absolútne žiadne čísla pre ďalší výskum. Nulové využitie pre akceleráciu práce hygienikov pre cielenom testovaní kontaktov. Koľko má hodnotu táto premárnená príležitosť? Dáme 2 milióny? Ak by táto premárnená príležitosť mala na svedomí zbytočných 10 životov, hovoríme už o sume 4 miliónov.

Časť prvého kola a časť aj druhého kola sa konala tam, kde to bolo čisté vyhadzovanie peňazí a ľudských síl von oknom- to sú ďalšie milióniky, odhadom 20-30 miliónov.

Suma zachránených rokov života v zdraví (ak počítame na každého zachráneného 10 rokov plného zdravia) je pre obe kolá v rozmedzí 60-120 miliónov eur.

Ak testovanie po započítaní strát stálo viac, je to fatálny neúspech. Len náklady falošne pozitívnych sú v hodnote cca 25 miliónov za obe kolá. To už sme pri hodnote 35-95 miliónov ako hraničnej pre nákladovú efektivitu.

Koľko ale stálo plošné testovanie? Stále to nevieme. Tak skúsme odhadovať.

Počet
otestovaných
Úhrada ZP
za test
Úhrada ZP
za výkon
5,40 €10,20 €
Orava+Bradejov121 518656 197,20 €1 239 483,60 €
1. kolo3 625 33219 576 792,80 €36 978 386,40 €
2. kolo2 044 85511 042 217,00 €20 857 521,00 €
Suma31 275 207,00 €59 075 391,00 €
Celkom90 350 598,00 €

Cena za test a za výkon, to sú sumy, ktoré platia zdravotné poisťovne za Ag testovanie pacientov u lekára v zmysle indikácie. Teda indikované vyšetrenie u symptomatického pacienta.

Prečo fatálny neúspech?

Predstavte si, že platíte za lieky 10€ za daný medicínsky prínos za mesiac.

Ste šťastný, tlapkáte sa po pleciach, aký super liek máme pre našich pacientov, ako im zachraňujeme životy. Oprávnene sa tľapkáte po pleciach. Alternatívou je nulový medicínsky prínos neliečenia.

Potom príde na trh liek, za 6€ za daný medicínsky prínos za mesiac.

Ak zaplatíte aj ďalší mesiac 10€ nie 6€, zabili ste kus pacienta v hodnote 4€.

Darmo zachránite rovnaký počet pacientov ako minulý mesiac (keď ešte nebola šanca na 6€ liečbu), zabili ste každý ďalší mesiac (keď už je liečba za 6€) kus pacienta v hodnote 4€, ktorého by ste boli mohli liečiť za 4€.

„Odvrátiteľné úmrtia“, mimo medicíny známe ako hodnota stratených príležitostí.

Dalo sa, za rovnaké peniaze a pri rovnakom nasadení personálnych síl, urobiť viac? Dalo sa zachrániť viac životov, ak by sa plošné testovanie na Slovensku realizovalo vedecky správne?

Áno, dalo.

Nemuseli sme testovať plošne v Bratislave a Košiciach (vedecké dáta na to boli, dokonca aj odo mňa) a na ďalších miestach. Za tie peniaze sme mohli posilniť klasickú prácu hygienikov a tí by vytrasovali viac a kvalitnejšie, čím by zachránili o 10-50-1848 životov viac.

Za tie isté peniaze, v tom istom čase.

Takže odpoveď na otázku, či to teda na Slovensku bol úspech? Nie nebol. Zabili sme roky života v zdraví slovenských pacientov tak v hodnote 30-40 miliónov eur.

Nasadiť technológiu Ag testov, technologicky to nasadiť formou plošného testovanie, to v medicíne nič nehovorí o tom, či je to úspešná alebo neúspešná metóda.

Dokonca ani počet zachránených životov nehovorí v medicíne nič o tom, či je to úspešná alebo neúspešná metóda/liek/výkon.

Ag plošné testovanie má totiž jednu smolu – nie je to jediná bezkonkurenčná metóda na záchranu životov pri epidémii C19. Len ak je niečo jediná a bezkonkurenčná metóda, tak aj pri zachránení jedného jediného života (alebo časti roku života štandardnej kvality) sa môže označiť za úspešnú.

Ale bacha, musí to byť jediný pacient. Ak na inú liečbu čaká iný pacient a kvôli tomu, že ste vyplytvali všetky zdroje na toho prvého, ten druhý necielene!!! umrie, ide zas o neúspech.

Kontext, porovnávanie vynaložených nákladov na jednotku medicínskeho prínosu – to je to, čo sa v medicíne počíta. Leda že by sme mali nekonečné zdroje. Nikdy nemáme.

Mám sa ja teraz opýtať, kto bude kopať hroby zbytočne nezachráneným? Nie, takto sa viesť debata nemôže! Vždy musíme k debate o úspechu či neúspechu medicínskych riešení pristupovať s rozvahou a bez zbytočných emócii. Inak zbytočne umierajú ľudia.

V medicíne sa nesmieme báť priznať chybu. Čím skôr, tým menej trvalých následkov na zdravý a životoch bude.

Share Button

Na cestu cez víkend na antigénový test sa vzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania číslo 8.

Keď ministerstvo zdravotníctva vyvracia vlastnú fámu o možnosti testovania antigénovým testom.

Citujem z FB stránky MZ:

4) Ak sme sa nezúčastnili na prvom kole testovania, druhé kolo testovania sa v našom okrese nekoná, končí pre nás zákaz vychádzania od 9.11?

Zákaz vychádzania pre Vás platí až do jeho zrušenia (zatiaľ bol predĺžený do 14.11.), alebo sa môžete dať otestovať. Platí pre Vás výnimka na cestu na testovanie PCR testami. Vo všetkých okresných mestách sa plánuje zriadenie miest, kde bude možné absolvovať bezplatne antigénové testy a k nim budú vydávané certifikáty.

https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/posts/723176688551110

Správne znenie odpovede má byť:

Ak ste sa nezúčastnili prvého kola antigénového testovania, máte zákaz vychádzania do 14.11.

Máte výnimku z tohto zákazu vychádzania, okrem iného, aj na:

7. cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
8. cestu na vykonanie antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR,

Znenie týchto dvoch bodov je rovnaké aj pre okresy, kde sa koná, aj pre okresy, kde sa nekoná druhé kolo plošného testovania.

Takže takto naformulovaná odpoveď, plne sa opierajúca o znenie opatrenia vlády, vyvracia fámu o tom, že kto nebol na antigénovom teste, tak nemôže ísť na antigénový test v kole druhom.

Ak ste neboli na prvom kole, môžete aj na PCR test, aj na antigénový test počas víkendu. Hovorí o tom výnimka číslo 8. zo zákazu vychádzania.

Základom všetkého je zákaz vychádzania a z neho výnimky. Ten sa vzťahuje na územie na ktorom sa občan nachádza.

Ak je niekto chorý, potom sa na neho vzťahuje ešte navyše aj opatrenie UVZ o domácej izolácii.

Netestovaný je ako schredingerova mačka – ani chorý ani zdravý. Keď nie je chorý, nemôže sa na neho vzťahovať vyhláška o domácej izolácii. Keďže

Netestovaný nie je chorý, nie je teda v domácej izolácii. A ak nie je v spoločnej domácnosti s iným človekom ale pozitívnym, tak isto nie je ani „v pozitívnym spustenej“ domácej izolácii všetkých osôb v spoločnej domácnosti s pozitívnym.

Nedorozumenie na druhú

Veronika Folentová  na FB upozornila, že okolo obeda ešte MZ tvrdilo že nemôžu. Takže to bolo MZ, ktoré spáchalo túto fámu.

Mimochodom, aj to divné pôvodné znenie, že netestovaný nemôže napísalo MZ zle, lebo si pomýlili netestovaných s chorými a ešte k tomu domontovali aj spolužitie v spoločnej domácnosti s pozitívnym.

Hovorím, nedorozumenie na druhú.

Share Button

Plán „B“ namiesto prázdneho marketingu

Ako ukázala prax v Bratislave, aj moje varovania, aj varovania renomovaných vedcov boli správne. Použitie antigénových testov s danými parametrami je nezmysel tam, kde sú očakávané nízke záchyty.

Matematika nepustí.

Priebeh funkcie závislosti percenta falošne pozitívnych zo všetkých pozitívnych na očakávanej premorenosti v danej skupine je na obrázku.

Priebeh nezávisí od toho či sa testuje v malej dedinke alebo vo veľkom meste. Závisí len od toho, ako sa na danom mieste občania chránili, ako boli zodpovední. Čím zodpovednejší, teda čím sa očakáva nižší výskyt koronavírusu, tým horšie pre vás. Pravdepodobnosť, že odídete od Matovičovho testovania ako falošne pozitívny rastie do neba.

Zodpovedné komunity, ktoré sa chránia dobrovoľnou izoláciou dopadnú úplne najhoršie. Buď nepôjdu na testy a nebudú mať výnimky zo zákazu vychádzania. Alebo budú s vysokou pravdepodobnosťou označení za pozitívnych a budú mať zákaz vychádzania kvôli karanténnej izolácii.

Niekto ten marketing zachrániť musí. Ako som napísal pred pár dňami, bacha na Bratislavu.

Potvrdilo sa.

Kvôli hlúpej snahe Igora Matoviča o záchranu svojej politickej reputácie sme premrhali náklady stratených príležitostí.

Takže čo s tým?

Plán „B“ pre tých, čo počúvajú

Testuj a izoluj je jediný overene fungujúci nástroj do vakcíny.

Po pilotnej akcii na Orave, kde sa antigénové testy osvedčili (O tom nie je spor a je to príčina zlyhania Matoviča v Bratislave.) bolo treba vytypovať rovnaké geografické celky s rovnakým problémom vysokej premorenosti (nad 1,5%-2%) a tam cielene vykonať lokálne plošné testovanie s nadbytkom kapacít, aby sa eliminovali riziká nakazenia ľudí pri čakaní a personálu z prepracovania pri odberoch.

Vytvoriť poloprofesionálne stále tímy pre nasadenie lokálneho plošného testovania na pokyn hygienikov do 24 hodín s kapacitou 3-10 tisíc testov za deň.

V celej republike posilniť 3x až 7x kapacity hygienikov bez diskusii príkazom riaditeľom RUVZ. Riešiť jednotkovú cenu PCR testov, nastaviť systém ich používania formou štandardných terapeutických postupov.

Zriadiť profesionálne call centrum pri NCZI, zdieľať kapacitu s hygienikmi.

Pripraviť stratégiu „nízkoprahového antigénového testovania“

  • Zaškoliť „zdravotných asistentov“ na vykonávanie odberov a vyhodnocovanie testov. (Vyhláška v téme materiálnych a personálnych požiadaviek)
  • Zabezpečiť napojenie nízkoprahových testovacích kapacít na NCZI, aby sa tam zbierali dáta. Zaradiť informácie o vykonaných testoch osoby do osobných elektronických zdravotných knižiek.
  • Napojiť prácu hygienikov aj (nie len) na nízkoprahové testovacie miesta, aby si prevzali do riešenia pozitívnych. Pretestovať pozitívnych po antigénovom teste aj PCR + trasovanie. Ak pri trasovaní odhalia väčší klaster, nasadiť mobilný tým pre plošné testovanie.

Vytvoriť schému viaczdrojového spolufinancovania z grantov na vedu a výskum, prevenciu chorôb zdravotného poistenia a darov občanov a firiem. Doplatok osoby za testovanie 1-5€. (Vyhláška v téme hygienických požiadaviek.) Plus systém štátneho dozoru nad týmito pracoviskami/poskytovateľmi zo strany hygienikov.

Prikázať prevádzkovanie/používanie nízkoprahových testovacích miest ambulanciám, firmám nad 50? zamestnancov, školám, obchodným centrám, obciam, mestským častiam…

Zdravotná sestra ako samostatný poskytovateľ – preplácanie výkonu antigénového testovania.

Testovací skríning na štátnej hranici v koordinácii so susednými štátmi a v koordinácii s letiskom Viedeň, Budapešť, Katovice, Praha a ďalšie.

Prikázať povinnosť testovania návštevníkov hromadných akcii 6-1000. Akcie nad 1000 povoľovať len s dopredu schváleným hygienickým režimom a dohľadom pre každú akciu jednotlivo. (UVZ) Špeciálny dozorovací režim pre firmy, inštitúcie, budovy, areály nad 2000 zamestnancov/žiakov/návštevníkov za 24 hodín.

Všetky opatrenia nakombinovať tak, aby občan narazil na výzvu k otestovaniu (akéhokoľvek druhu) minimálne 1x za 10-14 dní. Priemerne 1-2x za týždeň. (prípadne upraviť kvôli zdravotným rizikám) Automatické notifikácie z osobnej elektronickej zdravotnej knižky o vypršaní platnosti (24-48 hodín) ostatného testu a pripomenutie dobrovoľného absolvovania testu po 14 dňoch od posledného testovania.

Sledovať vývoj a sprístupniť presnejšie testy, budúce testy zo slín a tak podobne…

Mediálna a politická masáž – testovaním poznáš svoj zdravotných stav.

Uvoľniť dáta pre odbornú verejnosť v maximálne možnej podrobnosti. Podporovať výskum nad týmito dátami (V mojom projekte na riaditeľa NCZI som mal spoluprácu s fakultami práve v tejto oblasti.)

Izoluj – dôležitejšia polovica

Spolufinancovať dobrovoľné absolvovanie izolácie pozitívnych v zariadeniach mimo domova, aby ochránili rodinných príslušníkov. Osobná spoluúčasť 2-5€/noc + jedlo.

Posilniť dozor formou pomoci pre ľudí, ktorí sú v domácej izolácii. Pomoc s nákupom, riešenie životných udalostí.

Vybudovať monotematické covidové nemocnice pre stredne ťažké prípady. Nie len reprofiláciou existujúcich, ale aj nad rámec existujúcich kapacít.

Všetko je to v intenciách súčasnej legislatívy a zmeny 2 vyhlášok.

Áno, po tom ako Krajči s Mikasom 7 mesiacov nič nerobili sa môže zdať, že je to na dlhé lakte. Nie, nie je. Stačí si robiť svoju robotu a vyžadovať prácu od podriadených. Všetky opatrenia mohli byť už viac ako mesiac hotové.

Osobne som o tom to písal mnohokrát dookola. Tentokrát sa pridal, tak ako prišli od vedcov na voľný trh, aj systém nízkoprahového antigénového testovania.

Samozrejme, uvedený plán „B“ je plne k diskusii, pripomienkam, revíziam, úpravám na základe konštruktívnych analýz a podnetov.

Share Button

Web zameraný na osobné politické aktivity