Archívy značky: SaS

Odvodový bonus je dobrá ľavá strana rozpočtu zdravotníctva

Každý rozpočet má ľavú a pravú stranu. Na ľavo sú príjmy a na pravej strane výdavky. Som lekárnik, riešim procesné riadenie. Starám sa o pravú stranu zdravotníckeho rozpočtu.

Pýtali sa ma: „No dobre, zdá sa, že máte predstavu o tom, ako by mala fungovať výdajová časť. Ale zaoberali ste sa príjmami do zdravotníctva?“

A moja odpoveď je jednoduchá: Za príjmy do zdravotníckeho rozpočtu sú zodpovední ekonomickí ministri. Oni sa musia postarať, aby sa zdravotné odvody vyberali z vyšších základov a tak zabezpečili vyššie príjmy pre míňanie v zdravotníctve. 

Áno, systém zdravotníctva má aj nejaké položky, ktoré generujú príjmy. Ako sú napríklad doplatky za lieky, doplatky za výkony, platby za nadštandardné „hotelové“ služby a podobne.

Zdravotníctvo založené na základom solidárnom  princípe považuje tieto časti rozpočtu len a len ako doplnkové a ich primárna úloha je regulácia a vyvažovanie. Ich úlohou nie je generovať príjmy na úhradu podstatnej časti rozpočtu zdravotníctva.

Napĺňanie rozpočtu zdravotníctva má byť založená na vysokej miere solidarity zdravých s chorými. A toto systém Odvodový bonus napĺňa.

Nalejme si čistej pepsikoly – zdravotné poistenie občanov je základným a jediným významným príjmom na ľavej strane rozpočtu pre zdravotníctvo. A ak má táto ľavá strana priebežne rásť, a rásť musí, tak jediný, kto môže riešiť pravidlá príjmovej zložky sú ekonomickí ministri, odborníci na rozpočet, makro- a mikroekonómovia.

A naopak, vedenie ministerstva zdravotníctva sa musí postarať o maximalizáciu získanej hodnoty, získaného či navráteného zdravia pre každého jedného člena spoločnosti.

Pre mňa je z celého systému odvodového bonusu dôležitá a zásadná jedna jediná veta:

Reforma odvodový bonus je rozpočtovo neutrálna. 

To znamená, že na zdravotníctvo pred reformou a po reforme pôjde rovnaký balík peňazí, zvýšený o mieru zbohatnutia celej spoločnosti.

Príjmy zdravotných poisťovní z výberu poistného za rok 2013 boli 3.891 mil. €. Príjmy od štátu boli na rok 2014 stanovené zákonom č. 473/2013 Z. z. vo výške 1.204,4mil. €. Odhad výnosu 9% zdravotného odvodu je 3.726 mil. €. Vzniknutý rozdiel vo výške 165 mil. € bude viac než vykompenzovaný vyšším výberom poistného z dôvodu prechodu rizika pohľadávky na daňový úrad. Dotácia štátu vo výške 1 204,4 mil. EUR našu bilanciu zlepšuje. (strana 76)

Zdravotný odvod je nutné vyčísliť osobitne, aby sa vopred vedelo, koľko peňazí bude prúdiť do zdravotníctva, bez ohľadu na iné štátne výdavky. Výpočty vplyvov na verejné financie ukazujú, že celkové odvodové zaťaženie je možné znížiť na 19%, čo je takmer polovica dnešného odvodového zaťaženia111. Preto navrhujeme jeden solidárny odvod vo výške 10%-ný a 9%-ný zdravotný odvod, spolu 19%. Zdravotný odvod síce bude vyberať daňový úrad, no následne ho poukáže príslušnej zdravotnej poisťovni. (strana 63)

Odvodový bonus rieši konečne výber poistného za „štátnych poistencov“. A to preto, že štátna dávka podlieha odvodom ako každý iný príjem.

Kto nebude mať pracovný pomer, ani žiadny iný príjem a ani pracujúceho manžela/-ku, môže požiadať o Súčet štátnych dávok znížený o daň a odvody (Odvodový bonus pri nulovom príjme) na obecnom úrade v mieste svojho bydliska.

Odvodový bonus rieši zvýšenie investícii do zdravotníctva v tesnej väzbe na rast životnej úrovne a bohatnutie spoločnosti.

Celý systém sa automaticky valorizuje. Výška Odvodového bonusu a strop pre výpočet solidárneho a zdravotného odvodu sú priamo závislé od životného minima. Životné minimum (ŽM) je štatistická veličina, ktorá vyčísľuje sumu nevyhnutnú na prežitie. ŽM nie je predmet politického vyjednávania, ako napríklad minimálna mzda a tiež nezohľadňuje hospodárske cykly alebo štrukturálne zmeny, ako napríklad priemerná mzda.

Politici nebudú rozhodovať, či dajú alebo nedajú do zdravotníctva ďalšie peniaze nad rámec zdravotníckych odvodov.

Zdroj: SULÍK, Richard a Jozef MIHÁL. Odvodový bonus III.: Zmena paradigmy. 1. vydanie. Bratislava: Liberálny dom, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-972167-1-9.

Venujme sa pravej strane rozpočtu zdravotníctva

Považujem za zbytočnú stratu času a hlavne stratu ušlých príležitostí, aby sa profíci na zdravotníctvo zaoberali riešením výnosov zdravotného poistenia.

Našou úlohou je zabezpečiť také postupy, procesy, riešenia, či nazvite si tú robotu ako chcete, ktoré z dostupného balíka peňazí zabezpečia dostupnú zdravotnú starostlivosť pre každého jedného občana Slovenska.

To je tá základná zodpovednosť politika riešiaceho zdravotníctva: Byť schopný sa pozrieť do očí každému občanovi. Stáť si za tým, že urobil pre dostupnú a modernú zdravotnú starostlivosť najviac ako mohol. 

Pozerám sa na poznámky, ktoré som si bol býval bol pripravil na tohtotýždňové stretnutie s predsedom SaS Richard Sulik.

  • Aj bežná údržba zdravotníctva tam bola a na otázky o nej som pripravený.
  • Aj jasná vízia a pomenovanie základných hodnôt, na ktorých bude stáť zdravotníctvo, ktoré chcem budovať pre generáciu mojich rodičov, moju generáciu a generáciu mojich bratovcov.
  • A samozrejme, že mi nechýbajú jasné osobné hodnoty a keby niekto chcel, aj osobný príbeh by našiel.

Viete, pre mňa je politika službou spoločnosti. Politika je pre mňa cesta, ako do služby spoločnosti vtiahnuť desiatky odborníkov, ktorí sa chcú venovať svojej profesii a nikdy by do politiky nešli a nikdy ani nepôjdu. Chcú len robiť to, čo ich najviac baví – svoju vlastnú odbornosť.

Pre mňa je to služba spoločnosti za jeden plat a… A to je všetko.

Keď budem mať 60-65, vtedy si budem vyberať odmenu – zdravotníctvo, ktoré bude založené na istote, že sa sociálna a zdravotná záchranná sieť môjho vlastného štátu rovnako postará o mňa, ako o tých ľudí, čo sedia so mnou v čakárni. Že platcovia zdravotného poistenia budú aspoň trošičku, kdesi v kútiku svojho srdca aktívne hrdí na solidaritu, na ktorej sa podieľajú. (To všetko v tých poznámkach bolo a aj kus viac.)

Ako som sľúbil: Zdá sa, že niečo napíšem. A nebude to ani článok na blogu, nebude to FB status. Sledujte moju stránku na Facebooku a budete vedieť viac.

Súvisiace:  Pevná zdravotná záchranná sieť je podmienkou liberalizmu

Share Button

Voličská podpora pre SaS a OĽaNO je pre Slovensko dobrá voľba

Nalejme si čistej pepsicoly a pozrime sa na aktuálnu situáciu v oblasti elít Slovenska bez obalu.

Indivíduá pod hlavičkou  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky

Politické elity strany Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky  majú Slovensko a občanov Slovenska totálne v paži.

Predseda SNS rieši horalky a módnu políciu. Okrem neho, zo strany SNS nie je nikoho iného ani vidieť ani počuť. Rozdeľujú si posty, riešia platy a ostupné svojich priateľov a druhov v myšlienkovej ekvilibristike skloňovania slova národný. Ale zas nie až tak veľmi, veď najlepším kamošom je predseda národnej strany úplne iného národa.

Odvolávanie členov vlády pred alebo počas predsedníctva je vrcholnom nezodpovednosti a škodí obrazu Slovenska vo svete. A tak si členovia vlády počas predsedníctva lietajú po dovolenkách kade tade po západnej pologuli.

Híd zaliezol pod Most a jeho slovenský či intelektuálny apendix napĺňa úlohu apendixu. Je zbytočný a keď sa náhodou ozve, tak je to celému organizmu akurát na ťarchu.   Možno je už dokonca aj vyoperovaný.

Nie priatelia, dnes nám nevládne nik,. kto by mal nejakú víziu, program či nebodaj životné ciele pre Slovensko a občanov Slovenska. Vládnu ľudia, konkrétny ľudia, ktorí chceli byť len zvolení. Tento cieľ dosiahli a tým skončila akákoľvek snaha o vyššie princípy. Nie že by teda do volieb s nejakými vyššími princípmi vstupovali.

Ale áno, členovia politbyra strany  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky mali plnú hubu princípov, vízii a programu. Plnú hubu…

Slovko, vlastne pol slovka k neonacistom

Na druhej strane, ono je to vlastne otázne, či naozaj na druhej strane, sú tu neonacistickí intelektuálni giganti s jednoznačnou víziou: Sloboda je chaos a chaos nedopustíme. 

Títo ľudia majú byť už za mrežami presne v duchu demokratických pravidiel. Pretože len debilný demokrat nechá nenonacistom či komunistom zlikvidovať demokraciu.

Nemá zmysel, pre mňa ako štváča demokracie, sa ďalej týmto neonacistickým hnutím zaoberať. Akonáhle sa objaví  znak myšlienok nenonacizmu, končím v akejkoľvek debate a prichádza odkaz na oddiel Trestného zákoníka zaoberajúci sa zločinmi proti štátu a demokratickému zriadeniu.

Čím viac mandátov a politickej sily majú demokrati, tým jednoduchšie sa k neonacizmu vyhraňuje pozícia demokratického politika. Proste sa nimi nemusí zaoberať.

Slovenské demokratické sily 21. storočia

OĽaNO  – hnutie občanov pritiahlo zaujímavých ľudí do politiky. Konečne je tu priestor pre ľudí, ktorí majú záujem nezištne, za plat a trochu toho márnivého uznania, pracovať pre rozvoj krajiny, štátu v ktorom žijú.  OĽaNO pre nich dokáže tvoriť politické zázemie.

SaS – strana odborníkov, s jasnou štruktúrou, jasným vedením a schopnosťou definovať morálnu e etickú hranicu pre výkon politiky.  Dôraz na osobné slobody pravicovej ekonomickej politiky a sociálnu solidaritu ľavičiarskych liberálov.

Skúsený liberál vie garantovať, že opačne to nikdy nebude. Ľavicová ekonómia je cesta krajín RVHP a Venezuely. Pravicová sociálna politika je oxymoron a volebná samovražda.

Áno, niekto na tú solidaritu ľavičiarskych myšlienok zarobiť musí.  Preto majú svoje miesto v SaS pravicoví liberálni  ekonómovia, aby tvorili otvorené trhové prostredie. Aby vytvárali prostredie pre podnikanie slobodného intelektu občanov.

A naopak, vyrábať zisky a zbierať dane nemá zmysel bez jasnej vízie sociálnej liberálnej politiky. A tá je vždy blízka ľavičiarom v liberálnych stranách. A že ich aj v SaS je, nie že by neboli. O štedrú a hlavne fungujúcu sociálnu záchrannú sieť sa pri vláde SaS naozaj nemusíte obávať.

Podporovať SaS má zmysle aj pre ľavičiarov aj pravičiarov.  To už sa tak stáva liberálnym stranám.  Sú veľmi otvorené a jediným dôležitým aspektom je dôraz na ochotu spolupráce oboch vnútrostraníckych táborov. Okrem svojho primárneho politického smerovania musíte byť ochotný spolupracovať aj s opačným názorovým spektrom.

Takto sú rozdané karty dnešnej politickej scény.

Zmetení voliči Siete

Ups, je tu ešte akási mlčiaca intelektuálna a odborná skupina, ktorá kdesi v zasmradnutom závetrí kuje pikle a dohody pre vznik čohosi.

Veľmi by som si prial, aby toto čosi oslovilo zmätených voličov strany  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky. Pre nich je potrebné nájsť skupinu politikov, ktorí budú cieľavedomo svoje sľuby napĺňať.

Aj pre mňa, politika na voľnej nohe –  sympatizanta SaS a priateľa slobody, by to bolo vynikajúce riešenie pre Slovensko a občanov Slovenska.

Tento nový  politický subjekt by si mal absolvovať minimálne jedno volebné obdobie v opozícii. V opozícii k vláde SaS a OĽaNO.

Táto strana a toho hnutie majú dobre vytvorené zázemie pre odborné riadenie krajiny. Zhromaždili za posledných 4-5 rokov skupinu ľudí, ktorí vedia a majú ucelenú víziu pre Slovensko.

Potrebujeme pre Slovensko vládu SaS

Počas minulého a hlavne tohto volebného obdobia si všetci politici v SaS a  OĽaNO ujasnili nastavenie morálnych a etických štandardov pre našu krajinu. Áno, smutné je, že sa to udialo a aj deje metódou kontrapríkladu k činom politikov strany  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky.  Ale udialo sa to.

Práve preto, že politici SaS a OĽaNO denno-denne ukazujú absurdnosť rozporov rečí a skutkov politikov strany  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky, tak si sami sebe jasne nastavujú parametre normálnosti politiky pre 21. storočie.

SaS má najlepší volebný program. Má schopnosť politických nominácii pre odborníkov mimo politikov strany. A hlavne, má jasne preukázaný štandard: zhodu slov s činmi. 

Slovensko potrebuje vytvorenie a upevnenie viery občanov vo svojich politických zástupcov. Slovensko potrebuje vytvorenie silnej väzby medzi prácou politikov a prianiami jeho osobných voličov. Demokracia bez zodpovednosti, bez zodpovednosti, ktorá vedie oboma smermi, nefunguje. Bez zodpovednosti sa vytráca demokracia a nastupuje diktatúra.

Politici SaS a OĽaNO už druhé volebné obdobie bojujú proti tomu odcuzeniu. Neustále naň poukazujú. Za dve volebné obdobia sa potreba väzby politika s občianskou spoločnosťou v nich naplno usadila.

Už samotný liberálny princíp je zárukou toho, aby aj priemerný stredoškolák rozumel tomu, ako funguje jeho štát. A porozumenie svojmu vlastnému štátu je najlepšou prevenciou proti kadejakým extrémistickým intelektuálnym gigantom.

Súčasťou tej novej latky morálky, etiky a demokracie je aj nastavenie veľkej sily pre budúcu opozíciu vlády strán SaS a OĽaNO. Bude úplne samozrejmé, že s opozičnými stranami sa bude rokovať o významných zmenách. Bude úplne samozrejmé, že opozičné návrhy budú diskutované a kvalitné budú prijímané.

Bude samozrejmé, že opozícia voči vláde SaS a OĽaNO bude chápaná ako organický doplnok vlády v štáte. Pretože obe tieto strany, jej politici, osobne na vlastnej koži pociťujú, aké miesto má mať opozičná strana v riadení demokratickej strany 21. storočia.

Skúsenosť s bašternákmi posilňuje normálnu vládu SaS

Som veľmi silne presvedčený, že pre Slovensko a občanov Slovenska by bola vláda SaS a OĽaNO dobrou voľbou. Bola by to radikálna zmena, opustenie bašternáckych a kaliňákovských praktík politikov.

Iná alternatíva tu nie je. Môžeme dúfať, že sa narodí spasiteľ. Môžeme rezignovať a hodiť to vo voľbách zas strane  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky. A môžeme byť idioti a voliť neonacizmus.

Alebo môžeme zvoliť ľudí, ktorí majú jasno v tom, ako nastaviť opäť latku normálnosti na úroveň demokratickej spoločnosti 21. storočia.

Nie, žiadne uťahovanie opaskov, žiadne kadejaké ekonomické bolestivé reformy SaS nemusí prinášať a ani neprinesie. Stačí len a len vrátiť politike zodpovednosť voči voličom a jasný vzťah činov a slov.

Na tomto stojí moja politická vízia

  • Otvorená spoločnosť.
  • Práca za plat.
  • Motivácia službou spoločnosti.
  • Priestor pre odborníkov.
  • Liberálne princípy.

Mám vieru presne v to, v čo veril aj TGM: Nebáť sa a nekradnúť.
Mám vieru presne v to, v čo veril aj Gándhí: Keď robíte dobrú vec, ľudia sa odniekiaľ sami objavia a pridajú sa.

Otázka neznie, či chodiť k voľbám.

Otázka znie, kto iný sa má o Slovensko starať, ak nie my. Nik iný to za nás neurobí. Nie je žiadne oni. Sme len my. My si za to môžeme, ako vyzerá  Slovensko.

 

Share Button

Po 10 rokoch Smer prichádza na to, že má ponúkať „hodnotu za peniaze“?

Niekedy uprostred zimy som sedel pri stole s  Janou Kiššovou, Jozefom Rajtárom, Miroslavom Ivanom a ešte pár ďalšími po skončení predvolebného mítingu vo Zvolene. Rozprávali sme sa o všeličom, hlavnou témou boli ciele, ktoré program SaS ponúka.  Teda hlavne oni rozprávali a ja – politické ucho z pozície č. 130 – som počúval a vypytoval sa.

Jana Kiššová v jednej chvíli zahlásila, že keď to tak počúva, má pocit, že sme nejaká porucha v systéme.  A všetci sme jej dali za pravdu. Sme porucha v systéme, ktorá chce niečo pre túto krajinu urobiť.

Mám dnes za sebou pár naozaj nahliadnutí do fungovania tohoto štátu, ktorý riadili posledné 4 roky indivíduá zo strany Smer.  Pripadám si po prečítaní každej ďalšej strany každého ďalšieho pdf-ka, po absolvovaní každého ďalšieho stretnutia ako porucha v systéme. 

Pred pár dňami prišli byrokrati, čo boli posledných 10 rokov pod taktovkou indivíduí zo strany Smer s akýmisi prvými výsledkami ich projektu  „Hodnota za peniaze“.  WTF?

To akože teraz začali analyzovať tabuľky a prišli na to, kde sa nachádza hodnota ich práce?  Vôbec tomu nápadu od počiatka nerozumiem.

Viete prečo?

Ďalšie tabuľky, ďalšie analýzy, ďalšie čísla, ďalšie desiatky strán pdf-iek, aby sme zistili, že cesty prvej triedy sú rozdrbané pod obraz Boží? Aby sme zistili, že za eurofondy sa nakupujú drahé sifónové hovadiny? Že vylúčené lokality stále existujú? Že si po dedinách robia kadejakí „naši ľudia“ z územného plánu trhací kalendár? Že na štiepku sa vozia kamióny a kamióny zdravých stromov?

ŽE PRIEMERNÝ DôCHODKOK A PRIEMERNÝ PLAT JE ZLOMKOM PLATOV A DôCHODKOV V NEMECKU?

Na to potrebujete analyzovať ďalšie a ďalšie tabuľky po 10 rokoch svojej vlastnej odbornej a politickej práce? WTF?

Pre mňa je absolútne samozrejmé, že to, čo ponúkam je  hodnota, výsledok, cieľ, merateľný ukazovateľ.  Tak, ako sme tam vtedy v zime sedeli za stolom a rozprávali sa, všetci sme považovali za absolútne prirodzené, samozrejmé, jediné možné to, že volebný program SaS je ponukou výsledkov, hodnôt, cieľov. 

Nikto z nás tam ani na chvíľu neuvažoval o tom, že by chcel byť zvolený pre to, aby bol zvolený. Áno, každý z nás chcel byť zvolený a to zvolenie každý z nás chápal  ako prostriedok  nutný na splnenie cieľov, hodnôt, merateľných ukazovateľov.  Jeden chcel stavebníctvo bez akcii Váhostav-SK. Ďalší rozvoj malých a stredných podnikov. Ďalší jednoducho pochopiteľný dôchodkový systém.

Ja zas rozvoj liekovej politiky štátu, rušenie limitov a súťaž odborných lekárov a nemocníc v kvalite liečby.  Kratšie čakacie doby, udržateľný trvalý vývoj v liečbe a zvyšovanie počtov lekárov a sestier v našom systéme zdravotníctva a teda zlepšenie dostupnosti a hlavne nepriestupnosti sociálnej a zdravotnej záchrannej siete. Fungujúce procesy verejnej správy (vrátane ich poriadnej elektronizácie) a rušenie agned štátu, celé  zamerané na občana-zákazníka štátu.

To, čo sme tam my považovali za absolútne samozrejme – priniesť ľuďom za ich a naše dane hodnotu, to Smer, ktorý to mohol urobiť kedykoľvek za posledné 4 roky, chce začať prinášať teraz? Po 10. rokoch vládnutia?

Áno, SaS je evidentne porucha v systéme vyžierania tohoto štátu politikmi žijúcimi len a len zo zvolenia.   Denno-denné skladanie účtov z poberanej výplaty poslanca je evidentne porucha v systéme Lašákovej palca.

Verejná prezentácia plánov, termínov na ich dosiahnutie, opravených kilometrov ciest, vysokoškolákov na výmenných pobytoch, funkčných elektronických službách, prospechu vo výlúčených komunitách…

Milióny drobných verejne dostupných cieľov  v najlepšom programe pre Slovensko – to je je naozaj porucha v systéme, v ktorom indivíduá strany Smer po 10. rokoch vládnutia prichádzajú s akousi Hodnotou za peniaze.

Štátny aparát pod taktovkou strany Smer a Smeru podobní zas ide prezentovať nejaké megalomanské centrálne heslo.

Namiesto toho, aby štát zjednodušil prístup každého jedného občana k jeho vlastnej osobnej iniciatíve. Aby sme sa podieľali sami sebe navzájom na podpore našich vlastných občiansky a podnikateľských iniciatív. Namiesto toho, aby sme si podporili navzájom milióny drobných jednoducho merateľných a vyhodnotiteľných cieľov.  Namiesto pre priemerného stredoškoláka pochopiteľných a kontrolovateľných merateľných ukazovateľov.

Namiesto riadenia motivácii a lákania  budú politici Smeru a Smeru podobní tlačiť centrálnymi rozhodnutiami a zamedzovať reguláciami, aby po 10 rokoch vlastnej vlády ukázali občanom, čo oni považujú za hodnotné.  Po tom, ako 10 rokov IT-žúrovali , CT-žúrovali a STAVO-žúrovali.

Áno, ľudia v SaS a okolo SaS sú svojou schopnosťou dať priestor na sebarealizáciu profíkom a posadnutosťou zjednodušovaním a zmenšovaním vplyvu štátu na život občanov porucha v tomto žúrovacom systéme Smeru a Smeru podobných.

Súvisiace: Rajtár: Horšie by to robil už len Ľupták

Dôkaz miesto sľubov

Po prečítaní pár kúskov projektov informatizácie štátnej správy som si radšej povedal, že určite žiadnu analýzu užitočnosti nerobili. Pretože to by už len kvôli samotnej existencii tých vysúťažených projektov tie projekty potopilo rovno do hlbín NiFe. 😉

Jeden príklad: „Kvantitatívnym vyjadrením globálneho cieľa je zvýšenie miery povedomia obyvateľstva SR o podpore projektov v oblasti dopravy a informatizácie z prostriedkov EŠIF z 27,8 % v roku 2013 na 33 % v roku 2023.“. Vysúťažené za 25 784 314 eur na desať rokov.

Viete si predstaviť analýzu v duchu „Hodnota za peniaze“, ktorá by určila ako potrebný cieľ našej spoločnosti zvýšenie povedomia jej členov za 10 rokov o 5,2 percentuálne body a to tak, že 2/3 ľudí aj tak o ničom nebudú tušiť a bude to tak dobre?

Proste cieľ: „2/3 ľudí nebude tušiť, že cesty sú financované z eurofondov a môže to stáť aj 25 784 314 eur„?

Že je to hovadina ako voda v koši, na toto poznanie nepotrebujeme analyzovať ďalšie a  ďalšie tabuľky. Stačí vedieť, že k 1.8. je na nasadenie e-schránok pripravené 1% konateľov firiem.

Share Button