Archívy značky: SaS

“Náš človek” sa samovyšetril – hluboké nedorozumění, skutok sa nestal

V predvečer výročia vzniku Československej republiky z roku 1918 naša spoločnosť dostala od vládnej koalície Smer+SNS+Híd (všeobecne známej ako Spojené mosty-diaľnice-tunely-SBSky) vskutku čechoslovakistický výsledok samovyšetrenia: Bylo to hluboké nedorozumění, skutok sa nestal.

(Vsuvka pre mladšie ročníky – Václav Klaus predseda Českej vlády vrámci Československej federatívnej republiky a Vladimír Mečiar, predseda Slovenskej vlády vrámci Československej federatívnej republiky, boli hlavnými postavami delenia Československa. Toho Československa, ktoré bolo dedicom tradícii československej republiky z roku 1918. Jedného preslávila veta: Ale pánové, to je hluboké nedorozumění. A druhého veta: Nie sú dôkazy, skutok sa nestal.)

Ak sa nechcete jedovať so systémom, ktorý sa samovyšetruje, stačí ich nevoliť. Keď nezvolíte ľudí, ktorí páchajú morálne, etické, či nebodaj aj protizákonné, zhovadilosti, nebudete sa jedovať, keď sa títo ľudia logicky samovyšetria s výsledkom: Nastalo hluboké nedorozumění, teda nie sú dôkazy a skutok sa nestal.

Je to divné, ale existujú politici, ktorých cieľom je služba občanom. A očakávajú za to ako odmenu jeden plat presne a realizáciu svojich, ponúkaných riešení. A to tie riešenia budú aj sami presadzovať, tvoriť a ladiť. Ba dokonca sú aj takí, čo dajú pri realizácii priestor profíkom, ktorí by jakživ do politiky nešli, akurát vedia robiť dobré veci pre spoločnosť.

Ja viem, po tom, čo tu predvádzajú podnikatelia vo firme Štát, s.r.o. pod hlavičkou strany Smer a po ostatných vašich voľbách vládna koalícia strán Smer, SNS a Híd, je tomu ťažké dôverovať.

Iní politici na Slovensku nebudú, len tí, čo chcú robiť politiku. Každý, môže byť zvolený. Každý občan. Niektorí a Smer+Híd to predviedli dokonale, chcú byť len a len zvolení, aby mohli podnikať vo firme Štát, s.r.o.

K-ĽSNS a Sme rodina chce, zdá sa podľa posledného nápadu so značkovaním tretieho sektora, kraľovať pomocou nacistických a fašistických metód.

Dostanete čo si zvolíte. Aj keby k voľbám prišili 4 ľudia, večer po zavretí volebných miestností bude definovaných 150 poslancov, ktorí budú rozhodovať o vašom živote.

V demokracii vždy dostanete čo si zvolíte

Viete si predstaviť, že by Jozef Rajtar alebo Natália Blahová alebo Martin Poliačik alebo Martin Klus alebo Jozef Tirak Mihal alebo ďalší alebo ďalší združení pod hlavičkou SaS alebo aj ja, po tom, ako jasne pomenúvajú, ako som aj ja napísal desiatky textov o hovadnostiach smeráckych činov, sme ich presne po ich vzore zopakovali?

Naozaj si myslíte, že by sme riskovali prehodenie oknom rozvášneným davom?

Politici Smer+SNS+časť Hídu sú istota kontinuity obludností. Najmenšie čo môžete dostať od ľudí v SaS a okolo SaS je, že sa miera obludností zmenší. Som skalopevne presvedčený, že pri vláde SaS sa miera dnešných obludností zmenší minimálne 100x. A aj keby len o polovicu, som presvedčený, že obludností bude 100x menej, ale dobre, nech len o polovicu – myslím, že je to stále dobrá voľba.

Na svojom politickom webe www.politik.pilnik.sk, kde o tých obludnostiach už roky píšem, mám od úplného začiatku slová:

Otázka neznie, či chodiť k voľbám. Otázka znie, kto iný sa má o Slovensko starať, ak nie my. Nik iný to za nás neurobí. Nie je žiadne oni. Sme len my. My si za to môžeme, ako vyzerá morálka na Slovensku.

Smer vládol a predvádzal svoju predstavu morálky 1461 dní. V ostatných voľbách ste si dobrovoľne, bez pištole na spánku, zvolili politikov Smer+SNS+Híd. Dnes, po 253 dňoch vidíte, ako dobre ste si zvolili kontinuitu. Všetko dobré do zostávajúcich 3 rokov a do cca 108 dní kým budú zas budú riadne voľby, vám prajem.

Mohli ste si vtedy, pred 257 dňami, zvoliť SaS a mňa na ich kandidátke. Nezvolili a tak naša krajina ako darček k 28. októbru dostala samovyšetrenie skutku “Náš človek”:

Bylo to hluboké nedorozumění, nie sú dôkazy, skutok sa nestal.

Ja som vám to hovoril, ale počúvali ste ma? Ja viem, človek je múdry až keď už netreba. Ja to však s morálkou na Slovensku nevzdávam. Ponúkol som svoje vedomosti a schopnosti v oblasti zdravotníckych tém Richardovi Sulikovi. Zapojil som sa do zdravotníckeho týmu SaS. Rozhodne sa chcem podieľať na politike pod hlavičkou tejto strany.

Nevzdávajte to ani vy s našou krajinou. Po minulom týždni: Ruku na srdce – už to naozaj nemôže byť po výmene vládnej garnitúry horšie. Už to môže byť len lepšie.

Share Button

Odvodový bonus je dobrá ľavá strana rozpočtu zdravotníctva

Každý rozpočet má ľavú a pravú stranu. Na ľavo sú príjmy a na pravej strane výdavky. Som lekárnik, riešim procesné riadenie. Starám sa o pravú stranu zdravotníckeho rozpočtu.

Pýtali sa ma: „No dobre, zdá sa, že máte predstavu o tom, ako by mala fungovať výdajová časť. Ale zaoberali ste sa príjmami do zdravotníctva?“

A moja odpoveď je jednoduchá: Za príjmy do zdravotníckeho rozpočtu sú zodpovední ekonomickí ministri. Oni sa musia postarať, aby sa zdravotné odvody vyberali z vyšších základov a tak zabezpečili vyššie príjmy pre míňanie v zdravotníctve. 

Áno, systém zdravotníctva má aj nejaké položky, ktoré generujú príjmy. Ako sú napríklad doplatky za lieky, doplatky za výkony, platby za nadštandardné „hotelové“ služby a podobne.

Zdravotníctvo založené na základom solidárnom  princípe považuje tieto časti rozpočtu len a len ako doplnkové a ich primárna úloha je regulácia a vyvažovanie. Ich úlohou nie je generovať príjmy na úhradu podstatnej časti rozpočtu zdravotníctva.

Napĺňanie rozpočtu zdravotníctva má byť založená na vysokej miere solidarity zdravých s chorými. A toto systém Odvodový bonus napĺňa.

Nalejme si čistej pepsikoly – zdravotné poistenie občanov je základným a jediným významným príjmom na ľavej strane rozpočtu pre zdravotníctvo. A ak má táto ľavá strana priebežne rásť, a rásť musí, tak jediný, kto môže riešiť pravidlá príjmovej zložky sú ekonomickí ministri, odborníci na rozpočet, makro- a mikroekonómovia.

A naopak, vedenie ministerstva zdravotníctva sa musí postarať o maximalizáciu získanej hodnoty, získaného či navráteného zdravia pre každého jedného člena spoločnosti.

Pre mňa je z celého systému odvodového bonusu dôležitá a zásadná jedna jediná veta:

Reforma odvodový bonus je rozpočtovo neutrálna. 

To znamená, že na zdravotníctvo pred reformou a po reforme pôjde rovnaký balík peňazí, zvýšený o mieru zbohatnutia celej spoločnosti.

Príjmy zdravotných poisťovní z výberu poistného za rok 2013 boli 3.891 mil. €. Príjmy od štátu boli na rok 2014 stanovené zákonom č. 473/2013 Z. z. vo výške 1.204,4mil. €. Odhad výnosu 9% zdravotného odvodu je 3.726 mil. €. Vzniknutý rozdiel vo výške 165 mil. € bude viac než vykompenzovaný vyšším výberom poistného z dôvodu prechodu rizika pohľadávky na daňový úrad. Dotácia štátu vo výške 1 204,4 mil. EUR našu bilanciu zlepšuje. (strana 76)

Zdravotný odvod je nutné vyčísliť osobitne, aby sa vopred vedelo, koľko peňazí bude prúdiť do zdravotníctva, bez ohľadu na iné štátne výdavky. Výpočty vplyvov na verejné financie ukazujú, že celkové odvodové zaťaženie je možné znížiť na 19%, čo je takmer polovica dnešného odvodového zaťaženia111. Preto navrhujeme jeden solidárny odvod vo výške 10%-ný a 9%-ný zdravotný odvod, spolu 19%. Zdravotný odvod síce bude vyberať daňový úrad, no následne ho poukáže príslušnej zdravotnej poisťovni. (strana 63)

Odvodový bonus rieši konečne výber poistného za „štátnych poistencov“. A to preto, že štátna dávka podlieha odvodom ako každý iný príjem.

Kto nebude mať pracovný pomer, ani žiadny iný príjem a ani pracujúceho manžela/-ku, môže požiadať o Súčet štátnych dávok znížený o daň a odvody (Odvodový bonus pri nulovom príjme) na obecnom úrade v mieste svojho bydliska.

Odvodový bonus rieši zvýšenie investícii do zdravotníctva v tesnej väzbe na rast životnej úrovne a bohatnutie spoločnosti.

Celý systém sa automaticky valorizuje. Výška Odvodového bonusu a strop pre výpočet solidárneho a zdravotného odvodu sú priamo závislé od životného minima. Životné minimum (ŽM) je štatistická veličina, ktorá vyčísľuje sumu nevyhnutnú na prežitie. ŽM nie je predmet politického vyjednávania, ako napríklad minimálna mzda a tiež nezohľadňuje hospodárske cykly alebo štrukturálne zmeny, ako napríklad priemerná mzda.

Politici nebudú rozhodovať, či dajú alebo nedajú do zdravotníctva ďalšie peniaze nad rámec zdravotníckych odvodov.

Zdroj: SULÍK, Richard a Jozef MIHÁL. Odvodový bonus III.: Zmena paradigmy. 1. vydanie. Bratislava: Liberálny dom, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-972167-1-9.

Venujme sa pravej strane rozpočtu zdravotníctva

Považujem za zbytočnú stratu času a hlavne stratu ušlých príležitostí, aby sa profíci na zdravotníctvo zaoberali riešením výnosov zdravotného poistenia.

Našou úlohou je zabezpečiť také postupy, procesy, riešenia, či nazvite si tú robotu ako chcete, ktoré z dostupného balíka peňazí zabezpečia dostupnú zdravotnú starostlivosť pre každého jedného občana Slovenska.

To je tá základná zodpovednosť politika riešiaceho zdravotníctva: Byť schopný sa pozrieť do očí každému občanovi. Stáť si za tým, že urobil pre dostupnú a modernú zdravotnú starostlivosť najviac ako mohol. 

Pozerám sa na poznámky, ktoré som si bol býval bol pripravil na tohtotýždňové stretnutie s predsedom SaS Richard Sulik.

  • Aj bežná údržba zdravotníctva tam bola a na otázky o nej som pripravený.
  • Aj jasná vízia a pomenovanie základných hodnôt, na ktorých bude stáť zdravotníctvo, ktoré chcem budovať pre generáciu mojich rodičov, moju generáciu a generáciu mojich bratovcov.
  • A samozrejme, že mi nechýbajú jasné osobné hodnoty a keby niekto chcel, aj osobný príbeh by našiel.

Viete, pre mňa je politika službou spoločnosti. Politika je pre mňa cesta, ako do služby spoločnosti vtiahnuť desiatky odborníkov, ktorí sa chcú venovať svojej profesii a nikdy by do politiky nešli a nikdy ani nepôjdu. Chcú len robiť to, čo ich najviac baví – svoju vlastnú odbornosť.

Pre mňa je to služba spoločnosti za jeden plat a… A to je všetko.

Keď budem mať 60-65, vtedy si budem vyberať odmenu – zdravotníctvo, ktoré bude založené na istote, že sa sociálna a zdravotná záchranná sieť môjho vlastného štátu rovnako postará o mňa, ako o tých ľudí, čo sedia so mnou v čakárni. Že platcovia zdravotného poistenia budú aspoň trošičku, kdesi v kútiku svojho srdca aktívne hrdí na solidaritu, na ktorej sa podieľajú. (To všetko v tých poznámkach bolo a aj kus viac.)

Ako som sľúbil: Zdá sa, že niečo napíšem. A nebude to ani článok na blogu, nebude to FB status. Sledujte moju stránku na Facebooku a budete vedieť viac.

Súvisiace:  Pevná zdravotná záchranná sieť je podmienkou liberalizmu

Share Button

Voličská podpora pre SaS a OĽaNO je pre Slovensko dobrá voľba

Nalejme si čistej pepsicoly a pozrime sa na aktuálnu situáciu v oblasti elít Slovenska bez obalu.

Indivíduá pod hlavičkou  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky

Politické elity strany Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky  majú Slovensko a občanov Slovenska totálne v paži.

Predseda SNS rieši horalky a módnu políciu. Okrem neho, zo strany SNS nie je nikoho iného ani vidieť ani počuť. Rozdeľujú si posty, riešia platy a ostupné svojich priateľov a druhov v myšlienkovej ekvilibristike skloňovania slova národný. Ale zas nie až tak veľmi, veď najlepším kamošom je predseda národnej strany úplne iného národa.

Odvolávanie členov vlády pred alebo počas predsedníctva je vrcholnom nezodpovednosti a škodí obrazu Slovenska vo svete. A tak si členovia vlády počas predsedníctva lietajú po dovolenkách kade tade po západnej pologuli.

Híd zaliezol pod Most a jeho slovenský či intelektuálny apendix napĺňa úlohu apendixu. Je zbytočný a keď sa náhodou ozve, tak je to celému organizmu akurát na ťarchu.   Možno je už dokonca aj vyoperovaný.

Nie priatelia, dnes nám nevládne nik,. kto by mal nejakú víziu, program či nebodaj životné ciele pre Slovensko a občanov Slovenska. Vládnu ľudia, konkrétny ľudia, ktorí chceli byť len zvolení. Tento cieľ dosiahli a tým skončila akákoľvek snaha o vyššie princípy. Nie že by teda do volieb s nejakými vyššími princípmi vstupovali.

Ale áno, členovia politbyra strany  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky mali plnú hubu princípov, vízii a programu. Plnú hubu…

Slovko, vlastne pol slovka k neonacistom

Na druhej strane, ono je to vlastne otázne, či naozaj na druhej strane, sú tu neonacistickí intelektuálni giganti s jednoznačnou víziou: Sloboda je chaos a chaos nedopustíme. 

Títo ľudia majú byť už za mrežami presne v duchu demokratických pravidiel. Pretože len debilný demokrat nechá nenonacistom či komunistom zlikvidovať demokraciu.

Nemá zmysel, pre mňa ako štváča demokracie, sa ďalej týmto neonacistickým hnutím zaoberať. Akonáhle sa objaví  znak myšlienok nenonacizmu, končím v akejkoľvek debate a prichádza odkaz na oddiel Trestného zákoníka zaoberajúci sa zločinmi proti štátu a demokratickému zriadeniu.

Čím viac mandátov a politickej sily majú demokrati, tým jednoduchšie sa k neonacizmu vyhraňuje pozícia demokratického politika. Proste sa nimi nemusí zaoberať.

Slovenské demokratické sily 21. storočia

OĽaNO  – hnutie občanov pritiahlo zaujímavých ľudí do politiky. Konečne je tu priestor pre ľudí, ktorí majú záujem nezištne, za plat a trochu toho márnivého uznania, pracovať pre rozvoj krajiny, štátu v ktorom žijú.  OĽaNO pre nich dokáže tvoriť politické zázemie.

SaS – strana odborníkov, s jasnou štruktúrou, jasným vedením a schopnosťou definovať morálnu e etickú hranicu pre výkon politiky.  Dôraz na osobné slobody pravicovej ekonomickej politiky a sociálnu solidaritu ľavičiarskych liberálov.

Skúsený liberál vie garantovať, že opačne to nikdy nebude. Ľavicová ekonómia je cesta krajín RVHP a Venezuely. Pravicová sociálna politika je oxymoron a volebná samovražda.

Áno, niekto na tú solidaritu ľavičiarskych myšlienok zarobiť musí.  Preto majú svoje miesto v SaS pravicoví liberálni  ekonómovia, aby tvorili otvorené trhové prostredie. Aby vytvárali prostredie pre podnikanie slobodného intelektu občanov.

A naopak, vyrábať zisky a zbierať dane nemá zmysel bez jasnej vízie sociálnej liberálnej politiky. A tá je vždy blízka ľavičiarom v liberálnych stranách. A že ich aj v SaS je, nie že by neboli. O štedrú a hlavne fungujúcu sociálnu záchrannú sieť sa pri vláde SaS naozaj nemusíte obávať.

Podporovať SaS má zmysle aj pre ľavičiarov aj pravičiarov.  To už sa tak stáva liberálnym stranám.  Sú veľmi otvorené a jediným dôležitým aspektom je dôraz na ochotu spolupráce oboch vnútrostraníckych táborov. Okrem svojho primárneho politického smerovania musíte byť ochotný spolupracovať aj s opačným názorovým spektrom.

Takto sú rozdané karty dnešnej politickej scény.

Zmetení voliči Siete

Ups, je tu ešte akási mlčiaca intelektuálna a odborná skupina, ktorá kdesi v zasmradnutom závetrí kuje pikle a dohody pre vznik čohosi.

Veľmi by som si prial, aby toto čosi oslovilo zmätených voličov strany  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky. Pre nich je potrebné nájsť skupinu politikov, ktorí budú cieľavedomo svoje sľuby napĺňať.

Aj pre mňa, politika na voľnej nohe –  sympatizanta SaS a priateľa slobody, by to bolo vynikajúce riešenie pre Slovensko a občanov Slovenska.

Tento nový  politický subjekt by si mal absolvovať minimálne jedno volebné obdobie v opozícii. V opozícii k vláde SaS a OĽaNO.

Táto strana a toho hnutie majú dobre vytvorené zázemie pre odborné riadenie krajiny. Zhromaždili za posledných 4-5 rokov skupinu ľudí, ktorí vedia a majú ucelenú víziu pre Slovensko.

Potrebujeme pre Slovensko vládu SaS

Počas minulého a hlavne tohto volebného obdobia si všetci politici v SaS a  OĽaNO ujasnili nastavenie morálnych a etických štandardov pre našu krajinu. Áno, smutné je, že sa to udialo a aj deje metódou kontrapríkladu k činom politikov strany  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky.  Ale udialo sa to.

Práve preto, že politici SaS a OĽaNO denno-denne ukazujú absurdnosť rozporov rečí a skutkov politikov strany  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky, tak si sami sebe jasne nastavujú parametre normálnosti politiky pre 21. storočie.

SaS má najlepší volebný program. Má schopnosť politických nominácii pre odborníkov mimo politikov strany. A hlavne, má jasne preukázaný štandard: zhodu slov s činmi. 

Slovensko potrebuje vytvorenie a upevnenie viery občanov vo svojich politických zástupcov. Slovensko potrebuje vytvorenie silnej väzby medzi prácou politikov a prianiami jeho osobných voličov. Demokracia bez zodpovednosti, bez zodpovednosti, ktorá vedie oboma smermi, nefunguje. Bez zodpovednosti sa vytráca demokracia a nastupuje diktatúra.

Politici SaS a OĽaNO už druhé volebné obdobie bojujú proti tomu odcuzeniu. Neustále naň poukazujú. Za dve volebné obdobia sa potreba väzby politika s občianskou spoločnosťou v nich naplno usadila.

Už samotný liberálny princíp je zárukou toho, aby aj priemerný stredoškolák rozumel tomu, ako funguje jeho štát. A porozumenie svojmu vlastnému štátu je najlepšou prevenciou proti kadejakým extrémistickým intelektuálnym gigantom.

Súčasťou tej novej latky morálky, etiky a demokracie je aj nastavenie veľkej sily pre budúcu opozíciu vlády strán SaS a OĽaNO. Bude úplne samozrejmé, že s opozičnými stranami sa bude rokovať o významných zmenách. Bude úplne samozrejmé, že opozičné návrhy budú diskutované a kvalitné budú prijímané.

Bude samozrejmé, že opozícia voči vláde SaS a OĽaNO bude chápaná ako organický doplnok vlády v štáte. Pretože obe tieto strany, jej politici, osobne na vlastnej koži pociťujú, aké miesto má mať opozičná strana v riadení demokratickej strany 21. storočia.

Skúsenosť s bašternákmi posilňuje normálnu vládu SaS

Som veľmi silne presvedčený, že pre Slovensko a občanov Slovenska by bola vláda SaS a OĽaNO dobrou voľbou. Bola by to radikálna zmena, opustenie bašternáckych a kaliňákovských praktík politikov.

Iná alternatíva tu nie je. Môžeme dúfať, že sa narodí spasiteľ. Môžeme rezignovať a hodiť to vo voľbách zas strane  Spojené štadióny-diaľnice-kompy-tunely-servery-SBSky. A môžeme byť idioti a voliť neonacizmus.

Alebo môžeme zvoliť ľudí, ktorí majú jasno v tom, ako nastaviť opäť latku normálnosti na úroveň demokratickej spoločnosti 21. storočia.

Nie, žiadne uťahovanie opaskov, žiadne kadejaké ekonomické bolestivé reformy SaS nemusí prinášať a ani neprinesie. Stačí len a len vrátiť politike zodpovednosť voči voličom a jasný vzťah činov a slov.

Na tomto stojí moja politická vízia

  • Otvorená spoločnosť.
  • Práca za plat.
  • Motivácia službou spoločnosti.
  • Priestor pre odborníkov.
  • Liberálne princípy.

Mám vieru presne v to, v čo veril aj TGM: Nebáť sa a nekradnúť.
Mám vieru presne v to, v čo veril aj Gándhí: Keď robíte dobrú vec, ľudia sa odniekiaľ sami objavia a pridajú sa.

Otázka neznie, či chodiť k voľbám.

Otázka znie, kto iný sa má o Slovensko starať, ak nie my. Nik iný to za nás neurobí. Nie je žiadne oni. Sme len my. My si za to môžeme, ako vyzerá  Slovensko.

 

Share Button