Archívy značky: propaganda

PRP: Propagandistický biľag a kvalifikujúci jazyk

Minule sme si ukázali – vymenovali – niekoľko postupov, pomocou ktorých sa budujú nástroje propagandy, alebo aj samotná propaganda. Dnes si ukážeme, ako jeden konkrétny postup funguje pri tvorbe jedného z nástrojov propagandy.

Ukážeme si, ako pomocoi kvalifikujúceho jazyka vybudovať biľag. Aby ste potom pomocou tohto biľagu mohli dobre propagandovať.

Postup – kvalifikujúci jazyk

Kvalifikujúci jazyk, to je keď výrok „včera pršalo“ uvediete alebo doplníte negatívne alebo pozitívne zafarbeným slovom či obrazom.

„Včera pršalo“, dodal rozčúlene.
„Včera pršalo“, zúri.
„Včera pršalo“, plače.

A je vám hneď jasné, že dotyčný bol predvčerom so svojim Land Roverom v umývačke.

Aby aj moje deti a inžinieri pochopili:  kvalifikujúci jazyk, môže byť aj slovný aj obrazový. V prípade slovného sa v tlači použije citácia a hneď sa doplní kvalifikujúcim pojmom.  Obraz kvalifikuje uhlom záberu, náhodne zachyteným výrazom (editori sme.sk a dennikn.sk sú majstri), ktorým daná citovaná informácia nebola sprevádzaná. No dodáva mu paradoxný alebo inokedy zosmiešňujúci alebo naopak harmonizujúci a „vylepšujúci“, teda negatívne alebo pozitívne kvalifikujúci význam, ktorý propagandista potrebuje.

Opakujem, kvalifikujúci pojem je  jeden z odporúčaných postupov propagandy. Ak ho zmerčíte, treba si pôvodný výrok od neho očistiť. Inak propagandista dosiahne svoj cieľ.  Budovanie biľagu či svätožiary alebo priamo samotný cieľ propagandy.

Biľag – nástroj propagandistu v plnej paľbe

Biľag je nástroj. Je to, dlhodobo budované citovo zamerané  slovné či myšlienkové krátke spojenieViaže jednotlivca, skupinu, národ, rasu, myšlienku k zápornému symbolu.

Chápete nie? Land Rover.

Nástroj vytasíte uprostred propagandistického prejavu.

Poslucháč už nemusí rozmýšľať, či je to, s čím biľag spojíte, či je to zlé, alebo dobré. Tento nástroj zbaví poslucháča pochybností.  Je to krátke spojenie, ktoré vám umožní, aby poslucháč mal jasno skôr, ako by ho napadlo, že by mohol eventuálne aj začať rozmýšľať.

Biľag, treba dlhodobo budovať učením. Svoju cieľovú masu učíte, aké sú tie správne konotácie spojené s vašim pripraveným krátkym spojením.

Učenie chvíľu trvá. Na učenie potrebujete pomocníkov, ktorí  budú učiť to isté. Na budovanie biľagu sa výborne hodia postupy založené na užitočných idiotoch, ktorí si už stihli biľag osvojiť, ako svoje najobľúbenejšie slovné spojenie.  Tak sa biľag pravidelne a systematicky opakuje vo väzbe s cieľom biľagovania.  Je to ako s Pavlovovými psami.

Počuli ste slovo „zlepenec“ a „Land Rover“ či „Kostka“ alebo „Židia“?  Už slintáte? A zdá sa vám to normálne? Tak potom je nástroj plne pripravený. A propagandista si šúcha dlane od radosti.

Keď bude mať nabudúce prejav, stačí spojiť slovo židomurár a zlepenec s opozíciou a  dav začne už sám od seba skandovať: „Ukrižuj! Ukrižuj!

Biľag má aj svoj protipól – svätožiaru.  Je ním Boh, dieťa, demokracia, komplexný, slnko, neha, viera, veda, sloboda.

Aby aj moje deti a inžinieri pochopili: Dlhodobým používaním kvalifikujúceho jazyka, či už obrazového alebo tlačeného, si vybudujete z akéhokoľvek pojmu biľag. Potom už len stačí, aby ste tento biľag použili v súvislosti s vašim cieľom (protivníkom či priateľom) a dav už sám od seba skáče, ako  sa vám to hodí.

Na budovanie biľagu sa dá použiť aj niektorý iný z postupov vymenovaných v úvodnom texte PRP: Poznaj zbrane propagandy

Zlý zlepenec, deštrukčný zlepenec, zlepenec povalil vlastnú vládu… to je tá príprava kvalifikujúcim jazykom. (Pamätáte na to video Smeru na začiatku kampane? To bola práve tá príprava.) A potom už stačí kedykoľvek povedať čarovné slovo zlepenec a slintáte ako vás Pán naučil.

Na prípravu textu som hojne a mnoho a veľa použil literárny zdroj: KOUKOLÍK, František a Jana DRTILOVÁ. Život s deprivanty. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, 490 s. Makropulos. ISBN 80-7262-089-4.

Ďalšie diely seriálu:
1. PRP: Poznaj zbrane propagandy
2. PRP: Propagandistický biľag a kvalifikujúci jazyk
3. PRP: Propaganda 5% výnimiek zredigovaná do 100% pravidiel
4. PRP: Rozbor propagandistického textu vládnej koalície „Bugár účasť vo vláde neľutuje“
5. PRP: Nebojím sa toho, čo označí moje postoje za hovadiny, bojím sa toho, čo ma označí za idiota
6. Zúrodňovanie spoločnosti propagandistickou palebnou prípravou Smeru

Share Button

PRP: Poznaj zbrane propagandy

Pri riešení problému vždy pomáha, keď poznáme výsledok. Riešenie sa potom už poľahky nájde. Výsledok je 37%. Tak sa v dnešnej piatkovej rade pozrime na zúbok propagande. To je ten postup, ktorý nateraz víťazí.

Nie, nie neziedol som všetku múdrosť. Len som si v rámci vstupu do politiky čosi naštudoval.  Nasleduje spracovanie pilierov propagandy, nástrojov propagandy a odporúčaných postupov, tak ako ich vo svojej knihe Život s deprivandy II. Základy stupidologie uvádzajú jej autori František Koukolík a Jana Drtilová.

Štyri piliere propagandy:

 • jednoduchosť
 • oslovenie emócii
 • oslovenie predstavivosti
 • opakovanie

Základné nástroje propagandy

 • biľag a svätožiara
 • eufemizmy a slogany
 • celebrity
 • obyčajný človek
 • jedna rodina
 • strach

Odporúčané postupy

 • Zníženie vnímavosti a rozptyľovanie pozornosti
 • Voľba „vhodných“ informácii
 • Redigovanie – vytváranie súvislostí nepovedaného
 • Propagandistické očierňovanie
 • Výnimka z pravidla je pravidlo
 • Neverbálna komunikácia
 • Palebná príprava
 • Kvalifikujúci jazyk
 • Dezinformácie
 • Spin doctors

Cílem propagandy je přesvědčit masy. Ignoruje vše, co by rádo tvořilo „zajímavě proměnlivou“ propagandu, cokoli, co by chtělo měnit základní principy a obsah toho, co chce propaganda sdělit, Metody propagandy mohou a samozřejmě musí být proměnlivé, nicméně propaganda se musí provádět jednotným a disciplinovaným způsobem. Pouze tato cesta přináší úspěch a dosahuje cíl.

Jako každý jiný Nemec je i propagandista dělníkem, jenž staví, jenž utváří, jenž ví. Má však ještě větší odpovědnost: musí tvořit víc, s větším fanatizmem, neboť je politickým vojákem.

Nuže. Kupředu s propagandou!

Zdroj: Politische propaganda, časopis Unser Wille und Weg 1934, č. 4, s. 323-3332

Niektorým bodom sa budem priebežne venovať podrobnejšie. Už teraz isto okolo seba vidíte príklady na „obyčajného človeka“ či na „strach“.

Dôležité je mať vždy na pamäti, že tak ako argumentačné fauly aj propaganda je len a len nástroj. Propaganda je jeden z nástrojov masovej komunikácie. Je to nástroj komunikácie s davom, je to nástroj… Veď isto si viete predstaviť, kde všade sa dá nástroj použiť.

Je to rovnako nástroj ako nôž či skalpel. Vždy záleží na to, ako človek so slobodnou vôľou nástroj použije. Aké sú jeho ciele, aké sú jeho motivácie.

Nástroj sám o sebe nie je ani zlý ani dobrý. Nie je ani biela ani čierna propaganda. To by sme sa dopustili hneď použitia prvého nástroja propagandy – použitia svätožiari či biľagu. Niekde sa hodí propaganda, niekde kritické myslenie, niekde čisté fakty.

Áno keď sa stane z nástroja cieľ, to je potom šlamastika. To si už ani tvorcovia a interpreti propagandy nepamätajú, že to čo hovoria nie je pravda. Len spracovaná pravda do propagandy.

Motivácie a ciele, to sú vecí, ktorých skúmanie mňa nikdy nesklamalo. Oddelenie nástrojov jeden od druhého a od motivácii a cieľov tiež pomáha.  Pretože každý máme nejaké ciele. Ja napríklad demokraciu, osobnú a ekonomickú slobodu a ľudskú solidaritu. Tie ciele sa nestanú len tak samé o sebe. Nejaké nástroje si vždy treba vybrať.

Literatúra: KOUKOLÍK, František a Jana DRTILOVÁ. Život s deprivanty. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, 490 s. Makropulos. ISBN 80-7262-089-4.

Ďalšie diely seriálu:
1. PRP: Poznaj zbrane propagandy
2. PRP: Propagandistický biľag a kvalifikujúci jazyk
3. PRP: Propaganda 5% výnimiek zredigovaná do 100% pravidla
4. PRP: Rozbor propagandistického textu vládnej koalície – Bugár účasť vo vláde neľutuje
5. PRP: Nebojím sa toho, čo označí moje postoje za hovadiny, bojím sa toho, čo ma označí za idiota
6. Zúrodňovanie spoločnosti propagandistickou palebnou prípravou Smeru

Share Button

Do marca čo najviac populizmu na pravej strane

Priatelia intelektuáli a čo takto intelektuálne konečne pochopiť, že kampaň strany pred voľbami musia robiť, lebo intelektuálov je málo a voľby sú všeobecné a rovné?

Všeobecné volebné právo je založené na tom, že volí každý. Rovné volebné právo je založené na tom, že tento každý má hlas s rovnakou váhou. Na to, aby bola strana zvolená do parlamentu a mohla mať šancu dostať sa do vlády a teda presadiť svoje plány, potrebuje získať čo najviac hlasov. Čím viac týchto jednotlivých rovnakováhových hlasov, tým lepšie.

Koľko voličov-intelektuálov má vaša favoritka?

Týmto vám priatelia intelektuáli ďakujem, že odo dnes nekritizujete svoju favoritku za prehnané sľuby, za populizmus, za to, že jej primeraným spôsobom oslovujú neintelektuálnu väčšinu. Bez neintelektuálnych hlasov nebude žiadnej intelektuálnej politiky.

P.S. Len medzi nami intelektuálmi, jedno z vysvetlení slova populizmus podľa Veľkého slovníka cudzích slov od Šalingovcov je: „Politické úsilie o zlepšenie, zabezpečenie práce, života ľudových más, národa, robotníkov, roľníkov, inteligencie.“ Populisticky (usilujúc sa o to zlepšenie, v duchu definície) ho pre tentokrát uprednostnime pred tretím, pejoratívnym,  vysvetlením významu tohto slova.

Share Button