Archívy značky: kategorizácia liekov

Prečo bojujem za fixný pomer úhrady a doplatku?

K novele § 89 zákona 363/2011 s témou „pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek, … musí zostať nezmenený pri zmene predajnej ceny“

Udržanie tohto pravidla bez akejkoľvek výnimky je jeden z kľúčových nástrojov pre jasnú, transparentnú cenotvorbu a súčasne je to nástroj, ktorý je na strane generických liekov. Generické lieky sú od začiatku 21. storočia hlavným pomocníkom vlád pri znižovaní podielu výdavkov na lieky na celkových výdavkoch na zdravotníctvo. (Slávna neviditeľná ruka trhu.)

Je v existenčnom záujme vlád, aby stavali svoju liekovú politiku na podpore vstupu generík a podpore otvorenej transparentnej súťaže generickcýh firiem o čo najnižšie ceny a úhrady poisťovne.

Zavedenie akejkoľvek výnimky, špeciálne u drahších liekov je plne v záujme AIFP a je to pre výrobcov originálov (ktorým končí patentová ochrana a hrozí im riziko konkurencie od generík) nástroj, ako zabrzdiť finančné motivácie generického priemyslu priniesť na slovenský trh generiká a biosimilárne lieky.

Nalejme si čistej pepsikoly: Keď s tou výnimkou prišiel ex-ex-Drucker v roku 2017, tak to bolo v balíku komplexných opatrení, ktoré išli na ruku AIFP. (A zlé jazyky tvrdia konšpiračnú teóriu, že to písal priamo priemysel.) Sama Druckerova administratíva musela za Kaľavskej v októbri 2019 tú výnimku korigovať, lebo dopad na nárast výdavkov za lieky bol enormný.

Dnes je v zákone, zas zabetónovanie výnimky z fixného pomeru úhrad poisťovne a doplatku. V „mierových časoch“ 5% ostáva, počas mimoriadneho stavu z dôvodu covit-19 + 3 mesiace k tomu, na 3%. Pričom navrhované znenie o 3% ani len neobsahuje Kaľavskej korekciu z 16.10.2019!!!, lebo tá je účinná od 1.7.2020.

Na úrovni ministerstva sa pomocou kategorizácie optimalizujú náklady na farmakoterapiu. Kategorizácia je príkaz pre poisťovne, koľko najviac smú platiť za konkrétny liek. Používajú sa na to, okrem iných, dva nástroje: „revízia úhrad“ a „fixný pomer úhrady poisťovne a doplatku“. Oba nástroje vedú k tomu, že za liek s rovnakou účinnou látkou ale od iného výrobcu poisťovňa uhrádza rovnakú sumu, najnižšiu možnú. Nedochádza k žiadnemu tlaku na zmenu liečby, účinná látka v liekoch je vždy tá, ktorú indikuje lekár, akurát je v lieku s najnižšou možnou úhradou poisťovne.

Kým pacient hľadí v lekárni aj na svoju peňaženku, minister rovnaký pohľad odmieta, „lebo covid-19“. Ak tomu ešte navyše totálne nevedecky a chybne tvrdí, že by dochádzalo k zmene liečby.

Dôsledkom, prečo obhajujem jednotlivé nástroje liekovej politiky štátu je, že za lieky v skupinách, kde už prebieha cenová vojna medzi konkurenčnými výrobcami, platíme zo solidárneho poistenia zbytočne veľa. Tieto peniaze potom chýbajú pre iných pacientov, na preplatenie výnimočne drahej liečby alebo chýbajú na prémie pre sestričky a ďalší personál v nemocniciach.

Navyše sa ťažko vysvetľuje „mladým krásnym zdravým bielym mužom“, čistým platcom do solidárneho systému, že s ich solidaritou so „starými a chorými rodičmi“ je naložené zodpovedne.

Zvolená „mimoriadna situácia“je miernejší stupeň ako „núdzový stav“ a v mimoriadnej situácii z dôvodu covid-19 môže byť republika pokojne aj kontinuálne niekoľko rokov, kým nebude vakcína a zaočkovanosť populácie nebude na nejakej rozumnej úrovni, Mimoriadna situácia je tak mierny nástroj, že ho pokojne môže vyhlásiť aj starosta obce na svojom území.

Základom všetkého je matematika. 5% je prísnejší nástroj ako 3%. Pretože ten odsek znie:

„Fixný pomer úhrady a dopladku sa NEuplatňuje u liekov, ktorých doplatok je vyšší ako…X% “ Takže keď sa zmení 5% na 3%j, tým sa bude NEuplatňovať od nižšej hladiny doplatku, teda u viac a viac liekov.

Základom všetkého je matematika. A dovolím si neskromne tvrdiť, že my farmaceuti sme v nej lepší ako lekári či politológovia.

Cui bono?

Hotovo finito, prevalcované bez štipky kompromisu.

Ak má Krajči dohodnutú s Hegerom 1 miliardu na dofinancovanie neliekovej časti zdravotníctva, nech povie rovno, že máme od roku 2020 na Slovensku bezlimitnú farmakoterapiu. Nepôjdem proti svojmu odvetviu, naopak, viem si predstaviť, ako ešte skvalitniť výnosnosť lekárenstva a farmácie ako celku.

  • Lieky budú zadarmo, občania ma budú voliť.
  • Fammabiznis aj lekárnici zarobia viac a viac, aj tí ma budú voliť.

Ak je cieľom liekovej politiky MUDr. Krajčiho byť zvolený, tak zvolil super nástroj. Akurát som si nie istý, či zdravotné odvody platia občania na to, aby financovali volebnú kampaň baptiskitckých kazateľov.

Takže prečo bojujem za fixný pomer?

Pretože bojujem za chorých, aby dostali maximum liečby z obmedzených zdrojov, ktoré máme v zdravotnom systéme k dispozícii. A idealisticky dúfam, že práve toto voliči ocenia vo voľbách. Odbornosť, cieľavedomosť a dobré riešenia pre občanov.

Share Button

Poučenie pre MUDr. od Mgr. o tom, ako prebieha generická preskripcia a cenotvorba v jeho vlastnej krajine

Minister MUDr. Krajči, ako absolvent lekárskej fakulty nemusí byť 100% odbortníkom na lieky. Preto si v každej krajine pestuje obyvateľstvo fartmaceutické fakulty, ktoré vychovávajú absolventov s titulom Mgr., ktorý je súčasne aj profesným oslovením.

Ako 100% odborník na lieky si teda dovolím poučiť pána ministra, ako prebieha výdaj liekov v ére generík. A aby to bolo dobre pochopiteľné aj pre laikov, budem to ilustrovať na príklade môjho otca, ročník 1947.

Keď niekedy v prvých rokoch milénia otec dostal lieky proti smrti z kardiovaskulárnych príčin, samozrejme si spomenul, že 5 rokov sa podieľal na financovaní vzdelania jedného lekárnika a teda by chcel svoje peniaze späť vo forme mojich vedomostí.

Lekár, s titulom MUDr. indikoval konkrétny kalciový antagonista.- vo forme lieku Norvasc 10 mg tablety.

Dávno v 80. rokoch bol objavený tento kalciový antagonista firmou Pfizer a uvedený na trh za ceny okolo 10-15 dolárov za 30 tabliet. A na Záhorí možná aj vác.

Niekedy na začiatku milénia skončila firme Pfizer patentová ochrana a ďalší výrobcovia vrhli na trh ten istý liek, teda rovnakú molekulu v rovnakej dávke a v rovnakej liekovej forme. Keďže pomocou testov bioekvivalencie (prikázaných zákonom) títo výrobcovia dokázali, že ich tablety majú úplne rovnaký účinok ako to ten prapôvodný originál, mohli ušetriť na skúmaní a teda cena liekov od generických firiem sa postupne dostala na úroveň dneška, teda na úroveň 0,87€ za 30 tabliet 10mg balenia.

Na konci roku 2019 bolo na slovenskom trhu 8 výrobcov, teda 8 rovnakých liekov od rôznych výrobcov.

Práve vďaka tejto trhovej konkurencii je rozptyl celkovej ceny za 30 tabliet s obsahom 10 mg od 0,87 až po 5,50€.

Prapôvodný Norvasc 30x10mg stojí celkovo 5,50€. Najlacnejší Amlodipin ratiopharm 30×10 mg stojí 0,87€.

Je absolútne logické, že v zákone o stanovení úhrad liekov zo solidárneho poistenia má štát prikázané, že smie stanoviť úhradu za daný liek maximálne na úroveň najlacnejšieho lieku v danej skupine. Pričom skupinu tvoria práve tie rovnaké lieky od rôznych výrobcov, teda generiká.

Dodržiavanie tohto pravidla sa vykonáva pomocou takzvanej revízie úhrad. Raz za štvrťrok sa skonroluje, aké nové generiká a za akú novú nižšiu cenu prišli na trh a všetkým ostatným rovnakým liekom v danej skupine sa zníži raz za štvrťrok cena na úroveň toho najlacnejšieho.

Takže ako to vyzerá v skupine rovnakých liekov s obsahom chemickej látky AMLODIPIN 10mg v 30 tabletách?

NázovDoplnokVýrobcaKonečná cenaPoisťovňaPacient
Amlodipin ratiopharm 10 mgtbl 30×10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)RAT0,870,870,00
AMLOPIN S 10 mg tabletytbl 30×10 mg (bli.PVC/Al)SAN1,470,900,57
Amlodipin Vitabalans 10 mg tabletytbl 30×10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)VTB1,670,900,77
Agen 10tbl 30×10 mg (blis. PVC/PVDC/Al)ZNT2,070,901,17
ACCEL 10 mgtbl 30×10 mgMOE2,640,901,74
Cardilopin 10 mgtbl 30×10 mgEGI3,640,902,74
Tenox 10 mgtbl 30×10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)KRK3,830,902,93
Norvasc 10 mg tabletytbl 30×10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)PFI-GB-35,50,904,60

Čo som poradil svojmu otcovi za tie desaťtisíce slovenských korún, ktoré vrazil do môjho vzdelania priamo a aj cez svoje dane vo forme „bezplatného“ štúdia?

No samozrejme som mu povedal: „Kašli na Norvasc, v lekárni povedz, že by si chcel niečo bez doplatku a počul si, že Amlodipin ratiofarm je bez doplatku.“

Tým som otcovi ušetril každý mesiac 4,60€. Každý mesiac od roku cca 2004 do dnes je to celkovo 4,60€x(5×12+6)=66×4,60€=303,60€.

Otec ušetril, poďme ušetriť štátu, milý pán minister

Rovnako ako môj otec sa budú správať všetci pacienti, ktorým bol predpísaný amlodipin. A to preto, že na Slovensku, pán minister, sa dejú dve veci:

  1. lekár musí predpísať tabletky amlodipínu formou generickej preskripcie, teda lekárom vybraný názov na škatuľke je len orientačné doporučenie, základom je predpísať účinnú látku
  2. lekárnik je podľa zákona o lieku povinný ponúknuť pacientovi liek s najnižším doplatkom. (Naozaj nemusíte mať syna lekárnika.)

Logickým dôsledkom je, že počet vydaných Norvascov k počtu vydaných Amolodipinov ratiofarm alebo Agenov rapídne poklesne.

Ako môže tento krach predaja Norvascu firma odvrátiť?

Má dve možnosti: Buď príde za štátom a povie – vidíme, že tento mesiac sa začal predávať Agen za 2,07€, aj my dobrovoľne znížime cenu na 2,07€ a doplatok bude 1,07€. To už pacientom nevadí a aj my ešte niečo zarobíme.

Druhá možnosť je, že oficiálna cena v tabuľke štátu (kategorizácii) ostane na úrovni 5,50€, ale poza bučky bude firma kompenzovať zľavu na doplatkoch lekárňam. Toto je ale veľmi nebezpečné pre štát, pretože takéto kompenzácie poza bučky sú vysoko netransparentné a nikam sa nezapisujú, neevidujú; veď sú predmetom obchodného tajomstva.

Preto bol vymyslený nástroj s názvom „fixný pomer doplatku a úhrady“. Takže ak chce lekáreň (v spolupráci kompenzácie od výrobcu) dať zľavu na doplatok, musí dať automaticky rovnakú zľavu aj na úhradu poisťovne. Tým sa štát (skrz hlásenia poisťovní) dozvie, že firmy sú schopné a ochotné predávať svoj liek aj za menej a môže teda znížiť v nasledujúcom štvrťroku úhradu poisťovne.

Tú zľavu firma nedáva ale poisťovni. Tú zľavu je firma prinútená zákonom dať „mladým krásnym zdravým bielym mužom“, čistým platcom do solidárneho systému, ktorí sa skladajú každý mesiac na solidaritu so „starými a chorými rodičmi“. Štát je preto povinný zodpovedne nakladať s týmito peniazmi občanov. Kategorizácia liekov je príkaz štátu pre poisťovne, koľko maximálne smú zaplatiť za ten ktorý liek.

Áno to, že na Norvasc je dopaltok je jediná motivácia firmy zľaviť. Štát nemá v ruke bič, že by vyšľahal výrobcu. Jediným nástrojom štátu je využitie neviditeľnej ruky trhu a blahodárnych účinkov konkurencie.

Ďalším dôležitým dôsledkom nástroja „fixný pomer doplatku“ je, že sa každej ďalšej generickej firme oplatí vstúpiť na trh, lebo aj keby chcel Pfizer v aktuálnom štvrťroku udržať celkovú cenu, oni môžu s novou verziou toho istého lieku podliezť cenu a získať podiel na slovenskom trhu. Všimnite si, že firma Ratiopharm prišla na trh s cenou 0,87€, čo je nie len menej ako aktuálna úhrada, teda si zabezpečili bezdoplatkovosť, ale dokonca podliezli aj úhradu o 3 centy.

Lebo vedia, že v ďalšom štvrťroku práve kvôli nim štát zníži úhradu na 0,87€ a tak do pásma s doplatkom vystavia ďalších konkurentov, alebo, ako v tomto prípade, navýšia doplatok u konkurentov o ďalšie centy. To môže primäť ďalších pacientov uvažovať nad tým, že kým doplatok 0,99€ nevadil, doplatok 1,02€ už bude vadiť a povedia lekárnikovi, aby im vydal Amlodipin ratiofarm. A firma získa ďalšie percentíčko v trhovom podiele.

Tretia možnosť, ako Norvasc odvráti svoj pád podielu na trhu je využiť užitočných popieračov generického princípu, ktorí budú sveto-svete tvrdiť, že firmy porušujú zákon, že štátne autority ako ŠUKL a EMA a FDA porušujú zákon a teda rovnaké lieky od rôznych výrobcov v skutočnosti neplnia zákonnom dané požiadavky na bieoekvivalenciu. No skúste to povedať pani riaditeľke ŠUKL alebo môjmu skúšajúcemu s technológie liekov.

Benefit pre štát je jasný. Ušetril 3 eurocenty na 30 tabletovom balení. Málo?

V roku 2019 podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácii bolo na Slovensku vydaných celkovo 210233 balení s obsahom 30 tabliet 10mg amlodipínu.

NázovPočet 2019
AGEN 10 tbl 30×10 mg94 816,33
AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 mg tbl 30×10 mg20 607,66
Amlodipin Stichting 10 mg tablety tbl 30×10 mg (bli.PVC/Al)55 993,00
Amlodipin Vitabalans 10 mg tablety tbl 30×10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)169,00
ACCEL 10 mg tbl 30×10 mg4 608,00
CARDILOPIN 10 mg tbl 30×10 mg6 780,50
TENOX 10 mg tbl 30×10 mg (blist.)5 078,00
NORVASC tbl 30×10 mg22 181,00
Suma210233,49

Takže sme mohli ušetriť 210233×0,03€=6307€. To sú ročné prémie po 300€ pre 21 sestier. Alebo je to cena za dve-tri liečebné kúry nejakého lieku na výnimku, ktorú poisťovňa zamietla vášmu susedovi nad vami.

O čom nám tu minister MUDr. Krajči rozpráva už skoro 3 mesiace?

O tom, že nebude robiť revíziu, takže firma Ratiofarm je za debila, že zlacnila, lebo štát nedodržal svoju časť zákonných povinností a neposunul úhradu konkurentom.

O tom, ako prišiel na Výbor pre zdravontíctvo NR SR rozprávať, že de facto zruší princíp fixného pomeru doplatku a úhrady poisťovne, lebo covid-19 a lekári majú teraz inej roboty, ako prestavovať pacientov na iný liek kvôli doplatkom.

Verím, že ste si všimli, že nie lekár, ale lekárnik rozhoduje podľa príkazu zákona o lieku o výbere najlacnejšieho lieku pre pacienta. A že to lekárnici robia roky-rokúce denno-denne covid-necovid.

V roku 2019 bolo vydaných približne 155 076 550 balení liekov. Ak by fungovanie revízie úhrad a fixného pomeru doplatku a úhrady bolo len na úrovni tých trápnych 0,03€ na balenie, tak sa ušetrí 4,65 milióna eur. INESS spočítal, že vykonanie matematickej revízie v skupinách liekov s generickou konkurenciou by prinieslo ročne 60-80 miliónov eur.

Koľko je to sestričiek s prémiovým darčekom pod stromčekom? Koľko viac a lepšie vyliečených vašich susedov, ktorí vám potom budú ďalšie roky v nedeľu vŕtať do panelu namiesto nakupovania?

Share Button

Lieková politika zatiaľ nenaštartovala ani len povinné cviky

Slovensko míňalo za ostatných 12 rokov na lieky nadpriemerné peniaze oproti priemeru OECD. Podivná ex-ex-Druckerova novela z 2017 priniesla ešte podivnejšie pravidlá pre cenotvorbu liekov. Výsledkom je, že liečime zbytočne dlho zbytočne drahými liekmi, pritom by sme dávno mohli mať na trhu k dispozícii účinnejšiu a lacnešiu farmakoterapiu.

Myslím, že skoro milión eur za rok je hodné toho, aby sme venovali osobitný zreteľ personálnej politike v sekcii liekovej politiky pod taktovkou nášho koaličného partnera strany OĽaNO.

Ministrestvo je zo zákona a vyhlášok povinné pravidelne naprieč všetkýmu farmakologickými skupinami vykonávať revíziu úhrad. Tak úplne obyčajne je povinnosť sa poobzerať v každej skupine liekov voľby, čo za ostatný štvrťrok priniesli farmaceutické firmy na slovenský trh, za aké ceny a zhodnotiť cenovú hladinu.

Keď generiká na voľnom trhu šetria milióny

V prípade príchodu generických liekov nie je ani len sekunda na uvažovanie, že by sme mali takéto prehodnotenie vykonať. Generické lieky totiž súťažia na otvorenom voľnom trhu a vďaka tejto trhovej súťaži klesajú jednotkové ceny za liečbu jedného pacienta.

Áno, trhová súťaž. Chápem, že aktuálny posvätený minister si o trhu nemyslí nič dobré, dokonca nenávidí súkromné firmy, no tam vonku, všetci generickí výrobcovia sú súkromné firmy na voľnom trhu. A pre neho asi prekvapivo, tento trhu generuje súťaž cenou.

ATCKódTyp liekuNázovDoplnokŠDL početKonečná c.UZP
L01XE038439C1GErlotinib Teva B.V. 100 mgtbl flm 30×100 mg (blis. Al/PVC)20,000845,60845,60
L01XE034723C1GErlotinib Mylan 100 mgtbl flm 30×100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)20,000845,60845,60
L01XE037458C1GErlotinib Sandoz 100 mgtbl flm 30×100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)20,000845,60845,60
L01XE034688C1GErlotinib STADA 100 mgtbl flm 30×100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)20,000845,60845,60
L01XE032274D1GErlotinib Vipharm 100 mgtbl flm 30×100 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)20,000845,60845,60
L01XE0394488OTarceva 100 mg filmom obalené tabletytbl flm 30×100 mg (blis.PVC/Al)20,0001537,461537,46
L01XE038440C1GErlotinib Teva B.V. 150 mgtbl flm 30×150 mg (blis. Al/PVC)30,0001050,951050,95
L01XE034725C1GErlotinib Mylan 150 mgtbl flm 30×150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)30,000995,44995,44
L01XE037459C1GErlotinib Sandoz 150 mgtbl flm 30×150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)30,0001050,951050,95
L01XE034691C1GErlotinib STADA 150 mgtbl flm 30×150 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)30,000995,44995,44
L01XE032275D1GErlotinib Vipharm 150 mgtbl flm 30×150 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)30,000995,44995,44
L01XE0394490OTarceva 150 mg filmom obalené tabletytbl flm 30×150 mg (blis.PVC/Al)30,0001910,841910,84

Tabuľka ukazuje 5x generický prípravok a 1x prapôvodný originálny prípravok. To znamená 6 liekov v úplne rovnakou účinnou látkou. V prípade 5 liekov platíme 845,60€, v prípade toho jedného platíme 1537,46€ za to isté.

Zákon a vyhlášky sú nastavené tak, že raz za štvrťrok musí MZ skontrolovať, čo trhové prostredie v oblasti liekov urobili s cenami a upratať pravidlá.

Mimochodom, a to už naozaj len na dokreslenie, v cenovej regulácii z októbra 2016, keď bol na trhu len jeden jediný liek, bola nastavená čiastočná úhrada pre Tarceva 30x100mg tbl na 1273,90€. Liek bol teda buď s doplatkom, alebo firma dobrovoľne znížila koncovú cenu. Dnes, v apríli 2020 nemusí platíme plnú cenu.

Lieky voľby prinášajú nové trendy liečby a popri tom aj úspory

Minister zdravotníctva odmietol podpísať revíziu úhrad? Nikto na oddelení kategorizácie nepripravil podklady, lebo v takom rozklade zanechali smeráci toto oddelenie? Asi nie, keďže minister siahol vrámci novej antikorupčnej personálnej politike po dlhoročnom (25-30?) osvedčenom kádre – Dr. Slaný bude viesť kategorizačnú komisiu.

Tú komisiu, ktorá dodáva podklady ministrovi a ktorej poradným hlasom sa ani dnes neriadi. (Viac v námietkach k lieku L01XX52 Venetoklax, p.o. 50 mg)

Kým v prípade generík je to čistá matematika a nie je ani len miesto na úvahy nad výsledkami, ktoré prináša slobodná voľná súťaž na otvorenom trhu, v prípade nových molekúl, takzvaných liekov voľby je dôležité zvažovanie nie len matematické, ale aj odborné farmakologické.

Firma prinesie na trh liek, ktorý je lacnejší a užíva sa kratšiu dobu, kým dosiahne pacient rovnaké výsledky ako s doteraz používanou molekulou. Poradný orgán, kategorizačná komisia, preverí dôveryhodnosť dát a odporučí ministrovi podpísať rozšírenie indikácii. Dôsledkom by bolo, že dovtedy monopolná molekula na liečbu istého druhu leukémie by dostala konkurenta.

Lekári by sa mohli rozhodovať medzi dvomi farmakologickými alternatívami. Rovnaký výsledok, cena významne rozdielna. My čo vieme, ako funguje trh vieme, že v momente vpustenia takejto lacnejšej alternatívy do voľby lieku, pôvodne drahší výrobca dorovná cenu smerom dolu, len aby sa sám nevyautoval z podielu na liečbe pacientov.

Nastanú dve super konštelácie: Celkový počet pacientov sa nemení, ale celklová cena za ich liečbu klesne, nech už lekár vyberie ktorýkoľvek z nových dvoch liekov voľby. A druhým pozitívom je, že môžeme porovnávať skutočné výsledky pri používaní dvoch liekov. Rozvíjať liečbu, požadovať od výrobcu refundáciu nákladov, ak sa ukáže, že ponúka neúčinný liek. A mnoho ďalších benefitov pre pacienta a solidárny systém.

Jedinou podmienkou, aby sme šetrili zdroje solidárneho poistenia je, že minister bude počúvať poradný orgán – kategorizačnú komisiu. A druhou podmienkou je, že kategorizačná komisia bude zložená z ľudí, ktorých záujmom je dodržiavať pravidlá, zlepšovať pravidlá a byť naozauj nezávislý od vplyvov farmaceutického priemyslu.

Takéto 3 roky príprav na vedenie zdravontíctva?

Pán doktor Slaný ma skúšal na atestácii z lekárenstva ako pracovník ministerstva a superštátnej Slovenskej zdravotníckej univerzity niekedy okolo roku 1999. Je to dlhoročný skúsený káder, kariérny odborník na lieky ministerstva zdravotníctva. Je určite hodné osobitného zreteľa, ako pripravoval podklady na kategorizáciu počas vlády Smeru, vrátane aktuálne platných kategorizácii liekov ako Tarceva tbl.

Cenová lieková politika naozaj nie je štvrtkové katolícke stretko. Je to tvrdý biznis v druhom (po vojenskej mašinérii) najvýnosnejšom svetovom biznise. Otvorená nenávisť k fungovaniu trhu môže byť rovnako zaslepujúca, ako inkvizičné súdy v stredoveku. Personálna politika MZ nás vedie ďaleko do minulosti a dnešná ukážka na tvrdých dátach ukazuje, že k drahšej liečbe pre menej pacientov zo solidárneho zdravotného poistenia.

Každý jeden mesiac, kedy trvá protizákonný stav v tabuľke kategorizácie nás len na lieku Tarceva v roku 2020 bude zbytočne stáť (86*(1537-846)) 59 512€ viac za 100mg balenia a (954*(1910,84€-995,44€)) 873 291,60€ viac ako by mohlo, ak by MZ dodržiavalo za nového vedenia zákony a vyhlášku. (Dáta o počte vydaných balení za rok 2019 z verejne dostupných databáz NCZI sú 86+954 balení za 30x100mg a 30x150mg)

Myslím, že skoro milión eur za rok je hodné toho, aby sme venovali osobitný zreteľ personálnej politike v sekcii liekovej politiky pod taktovkou nášho koaličného partnera.

Share Button