Archívy značky: elektronické služby

Elektronizácia za 1,6 mld eur a zákony do NR SR sa podávajú e-mailom v 20 papierových kópiách

Zo života poslaneckého asistenta – čo nie je papier, to neexistuje. Keď sa pohybujem po budove NR SR, všade kam oko dohliadne je kopa papierov. Absolútne zbytočné kopy papierov.

Elektronizácia okolo slovensko.sk stála 1,6 mld eur.

Národná rada ide príkladom a pod vedením Andreja Danka prechádza počas budúcej schôdze č.  31 s návrhom na elektronizáciu práce v NR SR nasledovne (tlač 976)

„Elektronická forma materiálu (zákony, pozmeńováky pozn. MP) sa predkladá
a) elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy material@nrsr.sk s uvedením predmetu v tvare Tlač č. …; pri návrhoch podaných výbormi alebo poslancami uvedením stručného názvu návrhu zákona a pod.

NRSR je tiež Orgánom Vrejnej Moci (OVM) a vzťahuje sa na ňu zákon 351/2013 o povinnosti používať len a jedine také elektronické nástroje na komunikáciu, ktoré sú v súlade s týmto zákonom – teda portál slovensko.sk a pridruženú výrobu. E-mail rozhodne nie je v súlade so zákonom 351!

Na stránke kontaktov NR SR je síce text „Elektronická podateľňa“. No tento text smeruje na titulnú stránku portálu slovensko.sk A ako všetci dobre vieme, štátna elektronická schránka neumožňuje zadať adresu kam chcete správu poslať.

Naopak, základným princípom je, že OVM má na svojom webe formulár, ktorý sa vypĺňa prostredníctvom portálu slovensko.sk 

Som rád, že Andrej Danko po horalkách začal riešiť tak závažnú vec, ako je elektronická komunikácia medzi vládou SR (tiež je to OVM) a Národnou radou. Akorát to dopadlo ako vždy – pošlite nám e-mail a 20 papierových kópii.

Ako som, bol už mnohokrát vo svojich článkoch k téme elektronizácie napísal: Robia to od roku 2013. Sami si napísali zákony, sami si to manažujú. Je to nakompletku šlamastika politikov strany Smer vo výkonných funkciách.

Len mimozemšťan môže očakávať, že by s elektronizáciou štátnej správy pohol  jednoduchý franta užívateľ MUDr. Raši PhD. MPH.  Do volieb je 1 rok a 275 dní. Stratených dní pre Slovensko.

 

 

 

Share Button

Všetky kroky MV len prinášajú ďalší dôkaz totálneho lajdáctva v elektronizácii štátu

Tak ministerstvo vnútra  konečne pristúpi k zneplatneniu komrpomitovaných certifikátov pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu.

No musí počkať, kým prejdú lehoty na daňové priznania firiem k DPH, lebo by sa pokojne mohlo stať, že sa totálne zastaví výber DPH na mesiace.

Vzhľadom k potencionálnej zraniteľnosti slovenských eID kariet (CVE-2017-15361) a dostupným informáciám (vrátane informácií od výrobcu čipu a ďalších dotknutých autorít spolu s blížiacim sa termínom zverejnenia ďalších detailov zraniteľnosti), ktoré naznačujú jej možné budúce zneužitie, sme sa ako poskytovateľ služieb po zhodnotení možných rizík a prípadných incidentov pre držiteľov certifikátov uložených na eID a eDoPP kartách rozhodli, že najneskôr dňa 2.11.2017 pristúpime k zrušeniu všetkých certifikátov, ktoré boli vydané certifikačnými autoritami SVK eID ACA/PCA/SCA na eID a eDoPP karty.

Občanom týmto krokom chceme umožniť splniť si v rámci aktuálneho mesiaca zákonom stanovené povinnosti súvisiace s agendou elektronickej komunikácie so štátnou správou.

Zdroj: Vyhlásenie pre držiteľov certifikátov na eID a eDoPP kartách | DISIG

Áno, toto otáľanie je otázka DPH podaní, ničoho iného.

Áno, to len ukazuje, že nie sú schopní nahrávať nové certifikáty počas nasledujúcich 7-14 dní. Poľahky sa mohlo stať, že by sa priznania k DPH nedali podať ešte mesiac dva… A ani nemuseli, stačí vedieť, čo je v zákone (ak je chyba na strane správcu, lehota sa posúva na prvý deň PO TOM ako správca dane odstráni technický problém)

A netreba zabúdať, že sa podáva aj súhrnný výkaz k DPH nefakturovanej z dôvody fakturácie do EU-zahraničia. A to je šlamastika na druhú – 1. tie dáta sa posielajú do zahraničia kvôli párovej kontrole. 2. je to klasické miesto DPH-podvodov.

Celý systém procesov je v zákonoch od roku 2012-13 a stálo to len niečo vyše 1,5 miliardy eur a nikto, naozaj nikto nestál Smeru v ceste pri realizácii. č.b.t.d.

Súvisiace: O elektronickom podpise aj pre moje deti, inžinierov a zememeračov

Share Button

Štátne IT nie je webka skautského oddielu!

Štát môže konať len to, čo nu stanovuje zákon. Ani viac ani menej, práve a len toľko. A ani o piaď viac, aj keby to maminka povedala, milí ajťáci.

Asi tri či štyri mesiace už trvá protizákonný stav, kedy notifikácie neobsahovali náložitosti dané zákonom.  Ospravedlnené to bolo priamo na webe slovensko.sk slovami: „…aby sa nevyhýbali prevzatiu.“

Predmet a odosielateľ správy boli z notifikácie vypustené, aby sa predchádzalo vyhýbaniu sa prebratia úradných rozhodnutí, pri ktorých je vylúčené náhradné doručovanie. Zdroj: Detail – UPVS

Pritom zákon 305/2013 znie jasne:

§32 ods. 3: Ak si adresát zvolil možnosť zasielania notifikácií, bezodkladne po uložení elektronickej úradnej správy je mu zaslaná notifikácia o uložení elektronickej úradnej správy, ktorá obsahuje meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov odosielateľa a adresáta a deň uplynutia úložnej lehoty. Zdroj: 305/2013 Z.z. – Zákon o elektronickej podobe výkonu… – SLOV-LEX

Cesta do diktátorského pekla je dláždená tými najlepšími úmyslami nejakého bula, čo si myslí, že vie všetko najlepšie a vie to dokonca lepšie ako si ostatní myslia, že by to chceli.

Bulo diktátor pri ohlásení noviniek sa zaštíti túžbou občanov a on im predsa len vyhovel.

Štátny ajťáci pokračujú v bačovaní od buka do buka s informáciami na štátnych weboch:

Tieto doručenky prešli začiatkom augusta 2017 úpravou. Po novom sa nazývajú „Notifikácie o doručení“…

Zmena vzhľadu a informácií v doručenke vyplynula z užívateľského prieskumu, ktorý NASES uskutočnil v marci tohto roka.

Zdroj: NASES nasadil v e-schránkach na portáli slovensko.sk novú formu doručenky. Hneď po otvorení – Denník N

Áno, znie to skvele. Spravili prieskum a vyhoveli občanom… Akurát že je to v totálnom rozpore so všetkými zákonmi a princípmi demokratickej spoločnosti.

Zákon 305/2013 nepozná pojem „notifikácia o doručení“.  Nič také, žiadny taký dokument v zákone neexistuje.

Nie, naozaj nie je možné, aby na základe prieskumu vznikali akékoľvek  zmeny v rozsahu či skladbe informácii na štátnych weboch.  A už vôbec nie v názvosloví! Ani keby maminka povedala, že je to tak dobré, milý ajťáci.

Štátne IT systémy naozaj nie sú webkou skautského oddielu, kde si uverejníte čo si zmyslíte.

Ja viem, ste zvyknutí…

Share Button

Web zameraný na osobné politické aktivity