Archívy značky: covid-19

Bolo plošné testovanie slovenským spôsobom úspešné?

Definujte, čo je úspech. Zníženie množstva infekčných v populácii?

A naozaj sme znížili maximum možného? Tak poďme počítať:

Nevieme, koľko vojakov a dobrovoľníkov sa nakazilo pri matovičovom spôsobe realizácie? Ich choroby sa dajú vyčísliť.

Naopak, vieme veľmi dobre vyčísliť stratu na zárobkoch falošne pozitívnych z jednotlivých kvôl testovania – je to v sume cca 25 miliónov eur. (chýbajúce odvody a naopak nutnosť platiť im PN sa vyrovná priemernému platu)

TI v pochvalnom rozbore napísalo, že ak by sa obstarávanie 13 miliónov testov realizovalo skôr, ušetrili by sme nejaký ten miliónik až 5.

Z testovania nemáme absolútne žiadne čísla pre ďalší výskum. Nulové využitie pre akceleráciu práce hygienikov pre cielenom testovaní kontaktov. Koľko má hodnotu táto premárnená príležitosť? Dáme 2 milióny? Ak by táto premárnená príležitosť mala na svedomí zbytočných 10 životov, hovoríme už o sume 4 miliónov.

Časť prvého kola a časť aj druhého kola sa konala tam, kde to bolo čisté vyhadzovanie peňazí a ľudských síl von oknom- to sú ďalšie milióniky, odhadom 20-30 miliónov.

Suma zachránených rokov života v zdraví (ak počítame na každého zachráneného 10 rokov plného zdravia) je pre obe kolá v rozmedzí 60-120 miliónov eur.

Ak testovanie po započítaní strát stálo viac, je to fatálny neúspech. Len náklady falošne pozitívnych sú v hodnote cca 25 miliónov za obe kolá. To už sme pri hodnote 35-95 miliónov ako hraničnej pre nákladovú efektivitu.

Koľko ale stálo plošné testovanie? Stále to nevieme. Tak skúsme odhadovať.

Počet
otestovaných
Úhrada ZP
za test
Úhrada ZP
za výkon
5,40 €10,20 €
Orava+Bradejov121 518656 197,20 €1 239 483,60 €
1. kolo3 625 33219 576 792,80 €36 978 386,40 €
2. kolo2 044 85511 042 217,00 €20 857 521,00 €
Suma31 275 207,00 €59 075 391,00 €
Celkom90 350 598,00 €

Cena za test a za výkon, to sú sumy, ktoré platia zdravotné poisťovne za Ag testovanie pacientov u lekára v zmysle indikácie. Teda indikované vyšetrenie u symptomatického pacienta.

Prečo fatálny neúspech?

Predstavte si, že platíte za lieky 10€ za daný medicínsky prínos za mesiac.

Ste šťastný, tlapkáte sa po pleciach, aký super liek máme pre našich pacientov, ako im zachraňujeme životy. Oprávnene sa tľapkáte po pleciach. Alternatívou je nulový medicínsky prínos neliečenia.

Potom príde na trh liek, za 6€ za daný medicínsky prínos za mesiac.

Ak zaplatíte aj ďalší mesiac 10€ nie 6€, zabili ste kus pacienta v hodnote 4€.

Darmo zachránite rovnaký počet pacientov ako minulý mesiac (keď ešte nebola šanca na 6€ liečbu), zabili ste každý ďalší mesiac (keď už je liečba za 6€) kus pacienta v hodnote 4€, ktorého by ste boli mohli liečiť za 4€.

„Odvrátiteľné úmrtia“, mimo medicíny známe ako hodnota stratených príležitostí.

Dalo sa, za rovnaké peniaze a pri rovnakom nasadení personálnych síl, urobiť viac? Dalo sa zachrániť viac životov, ak by sa plošné testovanie na Slovensku realizovalo vedecky správne?

Áno, dalo.

Nemuseli sme testovať plošne v Bratislave a Košiciach (vedecké dáta na to boli, dokonca aj odo mňa) a na ďalších miestach. Za tie peniaze sme mohli posilniť klasickú prácu hygienikov a tí by vytrasovali viac a kvalitnejšie, čím by zachránili o 10-50-1848 životov viac.

Za tie isté peniaze, v tom istom čase.

Takže odpoveď na otázku, či to teda na Slovensku bol úspech? Nie nebol. Zabili sme roky života v zdraví slovenských pacientov tak v hodnote 30-40 miliónov eur.

Nasadiť technológiu Ag testov, technologicky to nasadiť formou plošného testovanie, to v medicíne nič nehovorí o tom, či je to úspešná alebo neúspešná metóda.

Dokonca ani počet zachránených životov nehovorí v medicíne nič o tom, či je to úspešná alebo neúspešná metóda/liek/výkon.

Ag plošné testovanie má totiž jednu smolu – nie je to jediná bezkonkurenčná metóda na záchranu životov pri epidémii C19. Len ak je niečo jediná a bezkonkurenčná metóda, tak aj pri zachránení jedného jediného života (alebo časti roku života štandardnej kvality) sa môže označiť za úspešnú.

Ale bacha, musí to byť jediný pacient. Ak na inú liečbu čaká iný pacient a kvôli tomu, že ste vyplytvali všetky zdroje na toho prvého, ten druhý necielene!!! umrie, ide zas o neúspech.

Kontext, porovnávanie vynaložených nákladov na jednotku medicínskeho prínosu – to je to, čo sa v medicíne počíta. Leda že by sme mali nekonečné zdroje. Nikdy nemáme.

Mám sa ja teraz opýtať, kto bude kopať hroby zbytočne nezachráneným? Nie, takto sa viesť debata nemôže! Vždy musíme k debate o úspechu či neúspechu medicínskych riešení pristupovať s rozvahou a bez zbytočných emócii. Inak zbytočne umierajú ľudia.

V medicíne sa nesmieme báť priznať chybu. Čím skôr, tým menej trvalých následkov na zdravý a životoch bude.

Share Button

Článok vyjasňuje a natvrdo pomenúva aké máme možnosti ochrany pred pandémiou – áno, len testuj a izoluj

Slovensko má najprísnejšie opatrenia na svete – už 10 dní zákaz vychádzania

Nie je to vláda, ktorá zatvára prevádzky, ekonomiku, kiná a divadlá. Je to epidémia koronavírusu.

Koronavírus spôsobuje ochorenie covid-19. Toto ochorenie končí v 0,2-1% (WHO) prípadov smrťou v krajinách s rozvinutým zdravotníctvom a vysokou životnou úrovňou. V rámci celej planéty je smrtnosť na úrovni 3%.

Úmrtnosť nakazených je významne rozdielna v rôznych vekových kategóriách. Moderná spoločnosť 21. storočia sa dohodla v dokumente Listina práv a slobôd, že všetci ľudia sú si rovní v právach a povinnostiach. Neexistuje možnosť diskriminácie, ani na základe veku.

Naopak, moderná spoločnosť Európy 21. storočia sa dohodla, že bude chrániť slabších – deti aj svojich starcov.

Z takýchto východísk potom vyplýva, že sa všetci, celá spoločnosť, budeme dobrovoľne podriaďovať takým opatrenia, aby sme eliminovali nákazu koronavírusom a ochránili ľudí pred predčasnou smrťou na covid-19.

Hovoríme, že chránime obyvateľov, hovoríme, že chránime ľudí, hovoríme, že chránime občanov (v UK, Dánsku, Španielsku a Švédsku poddaných Jeho Veličenstva), pretože dodržiavame pravidlo o nediskriminácii a rovnosti.

  • Ako sa chrániť? Nenakaziť sa!
  • Ako sa nenakaziť? Neprísť do kontaktu s vírusom.
  • Kde prídem do kontaktu s vírusom? Pri stretnutí s iným človekom ak je on nakazený a infekčný.
  • Ako viem, že je nakazený a infekčný? Neviem to, kým ho neotestujem chemikáliami na platničke, infekciu nie je 1-10 dní (priemer 5-8) vidieť (inkubačná doba).

Z týchto predpokladov potom vychádza, že jedinou 100% istotou ako sa nenakaziť je totálna izolácia od okolia, alebo vyžadovanie testovania, aby sme stiahli z voľného obehu tých, čo sú na 100% infekční.

Dá sa urobiť 100% izolácia?

Áno. Nevychádzať z domu a s nikým sa nestretávať . Toto riešenie je reprezentované zákazom vychádzania pod sankciou.

Dá sa v tom žiť? Nedá. Kompromis nula nakazených nie je vhodný pre život.

Môžeme dosiahnuť zvládnuteľný kompromis?

Áno, zvládnuteľný kompromis v izolácii človeka od človeka reprezentujú opatrenia:

  1. používanie rúška – príkaz používať po sankciou
  2. sociálny dištanc na 2 metre – príkaz dodržiavať pod sankciou
  3. výnimka zo zákazu vychádzania pre negatívnych pomocou otestovania

Vo všetkých 3 opatreniach ide o kompromis, kedy počítame s tým, že nedosiahneme na 100% nula nakazených pri kontakte dvoch ľudí vo voľnom priestore, ale dá sa pri tak nastavených opatreniach žiť.

Rúška prepúšťajú, neznižujú šírenie od človeka na človeka na nulu. Vhodné, ak je pravdepodobnosť stretnúť nakazeného minimálna. Negatívom je, že ide o ďalší kus oblečenia o ktorý sa treba starať.

Sociálny dištanc na 2 metre neznižuje dolet kvapôčok na úplnú nulu. V kombinácii s rúškami sa dostávame skoro na nulu. Skoro nie je nula. Negatívom je dopad na vykonávanie niektorých činností, ktoré vyžadujú menšiu vzdialenosť ako 2 metre. Napríklad strihanie vlasov v kaderníctve, povzbudzovanie na štadióne, sledovanie divadelného predstavenia, servírovanie jedla v reštaurácii a tak ďalej.

Výnimka zo zákazu vychádzania spôsobuje, že cez kritérium pre výnimku môže prekĺznuť aj infekčná osoba.

Ideálne riešenie pre výnimky by bolo také, aby kritérium pre jej získanie bolo 100% nepriestrelné.

Testy, ktoré dokážu identifikovať neinfekčného nie sú 100% nepriestrelné.

Musíme rozhodnúť o tom, komu udelíme výnimku v 5,5 miliónoch prípadov naraz. To je ďalšia príčina, prečo sa musia nasadiť ešte nepresnejšie testy pre udelenie výnimky. Buď mám rýchlosť a množstvo, alebo presnosť. Nikdy nemám oboje. Je skvelé, že veda za posledných 10-14 mesiacov pokročila a zlepšuje parametre testovania.

Na udelenie výnimky zo zákazu vychádzania sme sa rozhodli použiť jediné kritérium: Negatívny test.

Aby sme mohli výnimku udeliť dostatočne rýchlo a dostatočne veľkému počtu občanov, znížili sme požiadavku na presnosť a zvýšili na rýchlosť. Nie presnejšie ale pomalšie PCR, ale rýchle, ale menej presné Ag. testy.

Ak by bola výnimka 100% nepriestrelná, tak každý, kto je raz otestovaný s negatívnym výsledkom na prítomnosť koronavírusu by sa už nikdy nestretol s nikým len s negatívnym, alebo vyliečeným.

Testy nie sú 100% presné, výnimku zo zákazu vychádzania dostanú v nejakom percente aj pozitívny.

K 100% sa dá priblížiť dvomi spôsobmi:

  • nasadíme 100% presné testy
  • budeme pravidelne opakovať testovanie a pri každom kole znížime počet nesprávne udelených výnimiek zo zákazu vychádzania

100% presné testovanie pri počte 5,5 milióna neexistuje. Jediná možnosť ako sa aspoň priblížiť k tomu, aby sa počet nakazených vo voľnom priestore približoval čo najviac k 0% infekčných je, opakovane preosievať pomocou testovania.

Ako to urobiť efektívne a najšetrnejšie k občanom som napísal v článku Plán „B“ namiesto prázdneho marketingu

Zhrnutie

Ak mám nulový počet infekčných ľudí s koronavírusom, nemusím robiť žiadne opatrenia, lebo počet mŕtvych 0,2-1% sa počíta z nula nakazených. Z nula nakazených je potom nula prípadov a z nich nula mŕtvych.

Ak mám vo voľnom priestore nízky počet nakazených o ktorých nevieme, stačia jemné opatrenia na oddelenie od seba – rúška, sociálny dištanc.

Nízky počet infekčných vo voľnom priestore znamená nenulový, ale nízky počet mŕtvych, pretože to 0,2-1% sa počíta z nízkeho základu nakazených, u ktorých sa prejavila nákaza formou ochorenia covid-19.

Ak je v priestore nízky počet infekčných, na ochranu ostatných, stačia jemné (rúška, odstup, osobná hygiena) nástroje na dodržiavania sociálneho dištancu a počet nerastie, percento zlyhaní týchto opatrení sa počíta z nízkeho počtu kontaktov s infekčnými.

Ak je vo voľnom priestore vysoký počet infekčných, nízke percento zlyhaní ochrany pomocou rúška, odstupu 2 metre, osobnej hygieny sa aplikuje na vysoký počet ostrých kontaktov s infekčnou osobou. To produkuje vysoký počet novo nakazených. Z vysokého počtu nakazených sa pri 0,2-1% generuje vysoký počet mŕtvych.

Ak je v populácii roztrúsený vysoký počet nakazených, tak jediným opatrením, ako zabezpečiť na 100% zastavenie šírenia je 100% izolácia ľudí od seba navzájom – zákaz vychádzania.

Slovensko nasadilo od 2 novembra najprísnejšie opatrenie – absolútny zákaz vychádzania.

Slovensko nasadilo od 2 novembra veľmi ľahko získateľnú výnimku zo zákazu vychádzania – rýchle ale menej presné Ag testovanie na testovacích miestach počas víkendu.

Izolácia v domácom prostredí sa nariaďuje pozitívne testovaným osobám. Na osoby, ktoré sa rozhodnú nezúčastniť plošného testovania, sa nižšie uvedené pravidlá nevzťahujú. Takéto osoby sa majú riadiť pravidlami zverejnenými v uznesení vlády SR: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18844/1)

NA JEDNOM MIESTE: TU nájdete všetky aktuálne platné vyhlášky, usmernenia, odporúčania ÚVZ SR a zásady domácej izolácie

Vznikol kompromis v ktorom sa dá žiť.

Tento kompromis museli prijať občania prostredníctvo svojich volených zástupcov a tí prostredníctvom vlády, lebo v priestore lieta koronavírus, ktorý zabíja 0,2-1% z nakazených.

Ako sme si ukázali, 100 percentné nasadenie 100 percentných opatrení nie je na život vhodné.

Slovensko nasadilo jedinú výnimku – negatívny test ako priepustku zo zákazu vychádzania. Len a len pomocou testovania je možné rozhodnúť, kto musí ostať v karanténe (infekčný) a kto nemusí dodržiavať odstup (negatívny test).

Keďže rozhodovací mechanizmu – testovanie – nie je na 100 percent presné, musíme tento rozhodovací mechanizmus pravidelne opakovať a doplniť zotrvaním pri jemnejších opatreniach.

Čím dostupnejšie bude pre občanov testovanie, tím jednoduchšie dosiahneme jediný cieľ akýchkoľvek opatrení – znížiť počet infekčných voľne sa pohybujúcich v populácii. Plán „B“ namiesto prázdneho marketingu

Keď v budúcnosti dostaneme od vedcov lepšie a presnejšie a rýchlejšie testy, rozhodovanie, kto musí byť v izolácii (infekčný) a kto sa môže voľne pohybovať a voľne žiť (neinfekčný), budeme môcť urobiť lepšie, presnejšie a rýchlejšie. To povedie k ešte účinnejšiemu stiahnutiu infekčných z obehu vo voľnej spoločnosti.

Ak sa zníži riziko stretnutia na ulici, postačia jemnejšie opatrenia na sociálnu izoláciu – rúška, odstup 2 metre….

Ak sa zníži riziko stretnutia koronavírusu na 0 (nulu), nemusíme robiť žiadne opatrenia.

Ak je vaše osobné telo odolné voči nákaze (napríklad imunita po očkovaní), môžete aj plávať v koronavíruse. Tých 0,2-1% sa na vás nikdy nebude aplikovať a ani nikoho vo svojom okolí sekundárne nenakazíte, lebo nikdy nebudete infekčný.

Miera opatrení závisí od množstva koronavírusu medzi nami vo voľnom obehu.

Miera opatrení závisí od schopnosti tela osoby odolávať infekcii – od to, či ste očkovaní proti infekcii koronavírusu.

Miera opatrení nezávisí ani do mňa, ani od OĽaNO, ani od SaS, ani od ĽSNS.

Vitajte v pandémii infekcie, ktorá lieta vzduchom a pri ktorej na 100 percent umiera niečo medzi 0,2 -1% nakazených v krajinách s vysokou kvalitou zdravotnej starostlivosti a 3% z aktívnych prípadov na tejto planéte.

Share Button

Keď čumí do vášho zdravotného záznamu kde-kto a kde-kade

Vyjadrenie verejnej ochrankyne práv k predkladaniu certifikátov ma nepríjemne prekvapilo. Nedotknuteľnosť zdravotnej dokumentácie akoby prestala byť zásadnou témou. Len takou menšou témou v ochrane osobných údajov.

Po analýze som dospela k záveru, že povinnosti stanovené vo vyhláške nezakladajú porušenie základných práv a slobôd v rozpore s Ústavou SR a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Ak je jedna z výnimiek zo všeobecného zákazu vychádzania a na to nadväzujúceho zákazu vstupu do zariadení podmienená preukázaním potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu, resp. antigénového testu, je realizácia oprávnenia nahliadnuť do takého potvrdenia menším zásahom do práva na súkromie, ako je samotný zákaz vychádzania a zákaz vstupu do zariadenia.

Source: (1) Verejná ochrankyňa práv – Posts | Facebook

Nasledovný text nie je právnym rozborom. je to môj osobný pohľad na problematiku zdravotnej dokumentácie a jej pretŕčanie kade-tade a kde-komu.

Certifikát z plošného testovanie rozhodne má charakter dzravotnej dokumentácie v zmysle zákona 576/2004 o zdravotnej starostlivosti. V tomto zákone je definovaná ako „súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.

§19
(2)Zdravotná dokumentácia obsahuje

c) … žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení…

576/2004 Z.z. – Zákon o zdravotnej starostlivosti, … – SLOV-LEX

Pravidlá pre ochranu osobných údajov považujú údaje o zdravotnom stave za hodné super ochrany. Sú vyčlenené do samostatnej kategórie, takzvanej osobitnej kategórie osobných údajov. Základným pravidlom je, že údaje v tejto kategórii je zakázané spracovávať. Až výnimky povoľujú s nimi pracovať.

Medzi výnimky samozrejme patrí spracovanie v súvislosti so zdravotnou starostlivosť. A potom obligátne výnimky vo verejnom záujme, a špeciálne aj vo verejnom záujme pri ochrane verejného zdravia.

Akokoľvek, vždy sa očakáva, že na také spracovanie bude bude zmocnené na základe zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy.

Doteraz bolo dobrou praxou, že aj v prípade osobitného predpisu sa vyžadovalo splnomocnenie zákona na vydanie takéhoto predpisu.

Spôsob kontroly certifikátov dnes nie je upravený žiadnym zákonom ani vyhláškou. Používajú sa len kadejaké všeobecné pravidlá pre prácu polície, zamestnávateľov a podobných nezdravotníckych inštitúcii.

Akceptuje vágne, nepriame, voľné formulácie

A tu sa dostávam k základnej výhrade, prečo som zo stanoviska ombudsmanky rozladený. Akceptuje vágne, nepriame, voľné formulácie. Pritom nie je právny rozdiel či ide o doklad o teste na HIV, alebo žltačku typu C, alebo PCR test na koronavírus.

Naozaj môžeme akceptovať, že kde-kto a kde-kade môže nahliadať do výsledkov testov, ktoré informujú o našom zdravotnom stave? Podľa mňa sa potom úplne stráca duch a záver celej ochrany osobných údajov. Môžeme potom pokojne hovoriť, že veď vo verejnom záujme je akékoľvek nahliadanie do akejkoľvek časti zdravotnej dokumentácie. Verejný záujem zakryje čokoľvek. Vždy sa nájde nejaká „verejnosť“, v ktorej záujme je nahliadať do dokumentácie. Čím hlasnejšia verejnosť, tým viac verejný záujem.

Práve preto, aby v konkrétnych osobných údajoch nevznikali vágne splnomocnenia, doteraz sa pracovalo so zdravotnými údajmi veľmi cielene. Dbali sme na to, aby to bol skutočne zákon, ktorý jasne hovorí, kto, kde a za akých okolností môže narušiť integritu osoby nahliadnutím do jej zdravotných záznamov.

Nešifrujme len pacientov s HIV

Pritom stačilo len zmeniť formulácie, texty toho certifikátu.

Stačilo, aby to bolo potvrdenie o výnimke zo zákazu vychádzania a nie info o stave biologického testu. Tak málo stačilo. Len aby sa Matovič zamyslel.

Problém potvrdení o výnimke je, že indikujú dôvod vystavenia výnimky. Ak je dôvod na vystavenie výnimky len jeden (napríklad len pozitivita na HIV), akoby ste napísali, že držiteľ výnimky je HIV pozitívny.

Podobne sú na tom aj výnimky, ktoré môže vystaviť ošetrujúci lekár pacientom v akútnej fáze cytostatickej terapie či autistom.

Naopak, čím je dôvodov na vystavenie výnimiek viac, tým lepšie sa v dave schovajú aj naozaj citlivé dôvody. To by bol zásadný vedľajší benefit, ak by po negatívnom výsledku bola vystavená výnimka zo zákazu vychádzania.

Táto ľahkosť dodržania ochrany osobytnej kategórie osobných údajov nebola, zdá sa, verejnou ochrankyňou práv zatá do úvahy. Ak by bolo naplnenie verejného záujmu nákladné, komplikované, ťažko zrozumiteľné, tak by som ešte dokázal pochopiť formuláciu „…je to menší zásah ako…“ Ale takto to nie je. Bolo poľahky dostupné konfortné a právne čistejšie riešenie.

Čokoľvek je menším zásahom do práva na súkromie, ako je samotný zákaz vychádzania

Menším zlom je vždy operovanie so záchranou života. Vždy je všetko menším zlom ako smrť. Smrť naozaj nemôže byť merítkom účelnosti. Argument slzami a citovým vydieraním neakceptujeme nikde a nikdy.

Ombudsmanka pripustila podobne šialené merítko – totálne domáce väzenie na 18 hodín. Naozaj, veď čokoľvek je menším zásahom do súkromia ako zákaz vychádzania od 5:00 do 1:00 ďalšieho dňa. Zákaz vychádzania je uväznenie občana na základe paušálneho rozhodnutia. Bez akéhokoľvek individuálneho posúdenia viny, dôvodov, stavu konkrétneho občana.

Potom je naozaj čokoľvek ospravedlniteľné ako výnimka. Veď menej je aj absolvovanie veľkej potreby v sklenej kukani ako podmienka na prelomenie zákazu vychádzania.

Je vyslovene osvobozující, když nějaká část vašeho života patří jenom vám, když ji nikdo jiný nezná. Dalo by se to přirovnat k nahotě nebo tomu, když jdete položit kabel. Každej se čas od času svlíkne. Každej si musí sednout na mísu. Přitom ani na jednom není nic nestydatýho, úchylnýho nebo nepřirozenýho. Jenže co kdybych vydal nařízení, že si odteď můžete vyluftovat střeva jenom v prosklený kukani zavěšený uprostřed Time Square, a to jak vás pámbu stvořil?

I kdyby na vašem těle nebylo nic v nepořádku nebo nezvyklýho – a kolik z nás to o sobě může říct? -, museli byste být totální pošuci, aby se vám ta představa líbila. Většina z nás by zdrhala jako o život. Většina z nás by to držela, dokud by si nevyvalila bok.

Neděláme nic, za co bysme se měli stydět. Děláme neco osobního. Náš život patří jenom nám.

Cory Doctorow – Malý bratr (Strana 50)

Naša telesná schránka patrí len nám. Zdravotné záznamy ju popisujú veľmi detailne. Preto chránime zdravotné záznamy ako osobné údaje. Osobitne ako osobitné osobné údaje.

Poviete si: A veď čože, veď ide len o informáciu o koronateste.

Osobné údaje sú chránené práve preto, že máme historické skúsenosti. Začalo to vždy nejakým len čímsi. A keď sme to nezarazili hneď na začiatku, tak to len toť nedávno končilo žltými hviezdami, holením hláv a predvádzaním, ako vysoko skáče pes v Nemecku.

Pamätajte na to: Neděláme nic, za co bysme se měli stydět. Děláme neco osobního. Náš život patří jenom nám.

Share Button