Archívy značky: architektúra

Len kultúrny barbar postaví novorenezančné divadlo vedľa gotickej katedrály

Keď niekto príde so staromylským militantným postojom k dnešnej architektúre, vždy  si spomeniem na dve zásadné lokality. Prvou je Pražský hrad.

Dáme fotku. Fotka je viac ako sto slov.

Koľko architektonických štýlov napočítate? A to je ešte Katedrála schovaná.
Koľko architektonických štýlov napočítate? A to je ešte Katedrála schovaná.

No a tou druhou je Horní náměstí v Opave. Bol som tam čosi školiť a na obed som si zašiel čosi zobnúť. A čo nevidím? Kto im to dovolil tam postaviť?!? Čo to bol za kultúrny barbar, čo v roku 1809 dovolil v novorenezančnom štýle postaviť divadlo, ten stánok neresti a pokleslej zábavy vedľa dôstojnej gotickej katedrály?

Na fotografii sa nachádzajú tri zásadné budovy:

Horní náměstí Opava
Horní náměstí Opava

Úplne v pravo je novorenezančná budova Slezkého divadla v Opavé.

Základní kámen dnešní budovy Slezského divadla byl položen 1. května 1804. Roku 1948 došlo k úpravě fasády z novorenesančního stylu do podoby socialistického realismu

Zdroj:  Slezské divadlo Opava – Wikipedie.

V strede je gotická budova konkatedrály zo 14. storočia.

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě je mohutný trojlodní kostel se dvěma věžemi, vybudovaný ve 14. století v gotickém slohu na místě starší románské stavby z počátku 13. století. V roce 1995 byl kostel prohlášen národní kulturní památkou. Od roku 1996 je druhým sídelním kostelem ostravsko-opavského biskupa (konkatedrálou).

Zdroj:  Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie – Wikipedie.

Nuž a vpravo je výdobytok socialistickej architektúry 70-80 rokov minulého storočia.

Keď už sme pri tej Opave, je tam ešte jeden zaujímavý dom. Pražský tančiaci je oproti nemu stelesnený konzervatívec.

Hrnčířská ulice opava.
Hrnčířská ulice Opava.
Share Button

Web zameraný na osobné politické aktivity