O 5 minút 12 – o zdravotníctve (13.5.2018)

Hodina dojmológie, ekonomických absurdít, demagógie, hlúpostí, bezradnosti, prázdnych frází, schizofrénie. Moderátor sa snažil ako len vládal, nepomohlo.

O 5 minút 12 Nedeľa 13.05.2018 11:55 O 5 minút 12 – RTVS.sk

Nik z tých čo tam za SNS, Smer, Sme rodina a OĽaNO nemá ani najmenšiu šajnu, ani najmenší plán, ani najmenší záujem meniť dnešných stav slovenského zdravotníctva.

SaS je jediná politická strana, ktorá má zdravotnícky program pre Slovensko rozpracovaný do 105 konkrétnych opatrení. SaS je jediná, ktorá si dala tú námahu a zorganizovala tím odborníkov, zorganizovala vnútrostranícku diskusiu, zhromaždila fakty, dokáže hľadať odborné riešenia.

Share Button

Z asistentov praktické sestry a lekárenská pohotovosť zadarmo od praktických poslancov

Len aby ste tušili, ako pracuje šéf Výboru NR SR pre zdravotníctvo, pán MUDr. Štefan Zelník (SNS), majiteľ polikliniky (pardón realiťák a majiteľ SVALZ) v Žiline.

Na výbor cez pozmeňovák premenuje pozíciu „zdravotnícky asistent“ na „praktická sestra“. A veď čože po nejakých 30-40 tisíc ľuďoch v tejto republike.

K nemu sa pridal Ing. Juraj Blanár (Smer).

Návrh Ing. Blanára

Lekárenské pohotovosti do 22:30
Lekárenské pohotovosti do 22:30

Návrh pána Štefana Zelníka, ku ktorému sa pridali aj A. Suchánek, T. Bastrnák, Z. Šebová, J. Valocký, I Janckulík, J. Blanár, V Baláž:

"Zdravotný asistent" sa bude volať "praktická sestra"
„Zdravotný asistent“ sa bude volať „praktická sestra“

Do prdele práce aj s takouto vládnou koalíciu Smer+SNS+Most.

Share Button

PRP: Najprv skontroluje históriu, potom nadávaj opozícii o veku odchodu do dôchodku

Strana Smer ústami svojho predsedu sa chystá ZAS odvolávať čo povedali, povedať čo odvolali a odvolať čo… Tentokrát o dôchodkovom veku.

Tak sa pozrime, ako to v tom lete, roku 2012 prebiehalo.

Celý koncept, tak ako je dnes v zákone hovorí o tom, že termín odchodu do dôchodku je naviazaný na tvrdé štatistické dáta o kvalite života, dožitých rokoch v zdraví, o priemernej dĺžke života.

Zákon o sociálnom poistení hovorí doslova a do písmena:

§ 65a
(1) Od 1. januára 2017 dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku je súčet dôchodkového veku v kalendárnom roku, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a počtu dní, ktorý sa určí ako súčin čísla 365 a rozdielu priemernej strednej dĺžky života zistenej za prvé referenčné obdobie a priemernej strednej dĺžky života zistenej za druhé referenčné obdobie. Takto určený počet dní sa zaokrúhľuje na celé dni nadol. Dôchodkový vek upravený podľa prvej vety platí pre poistenca, ktorý v príslušnom kalendárnom roku prvýkrát dovŕši referenčný vek.

(2)
Na účely určovania dôchodkového veku
a)stredná dĺžka života je stredná dĺžka života v referenčnom veku vykázaná štatistickým úradom, spoločná pre mužov a ženy, 461/2003 Z.z. – Zákon o sociálnom poistení – SLOV-LEX

Takže, ak sa nastavuje dátum odchodu do dôchodku o dni a týždne veku, tak je to preto, že tvrdé dáta hovoria, že aj v 60-65 rokoch života sme zdravší, výkonnejší, ako boli naši rodičia, starý rodičia, keď mali oni 60-65 rokov.

Tento paragraf 65a sa do zákona dostal  pomocou novely 252/2012 Z. z., ktorú prijala NR SR  10. augusta 2012, podpísali ho  Ivan Gašparovič v. r. Pavol Paška v. r. Robert Fico v. r.

Za hlasovali všetci poslanci Smeru-SD, ako dokladuje záznam hlasovania o zákone ako celku.

A takto to predkladal minister Richter za Smer-SD, s takýmto odôvodnením:

„V súlade s cieľom zabezpečiť dlhodobú finanančnú udržateľnosť dôchodkového systému prehĺbením miery solidarity v I. priebežne financovanom dôchodkovom pilieri je potrebné postupne v dlhodobom časovom horizonte zmeniť pomer miery zásluhovosti a miery solidarity v systéme povinného dôchodkového poistenia v prospech miery solidarity. Z uvedených dôvodov sa navrhuje nový spôsob stanovenia priemerného osobného mzdového bodu, ak nárok na dôchodok vznikne po 31. decembri 2012.

K bodom 8 až 11 (§ 65 a 65a)
Z rovnakého dôvodu sa navrhuje stanoviť mechanizmus postupnej automatickej úpravy dôchodkového veku v závislosti od dynamiky vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy v aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom v celých rokoch (referenčný vek). Úprava dôchodkového veku sa vykoná najskôr od 1. januára 2017.

Tortičkou na čerešničke je aj, že to prebiehalo v skrátenom legislatívnom procese. Primárne išlo o vtedy o to, že Fico potreboval vytunelovať druhý pilier. 

Ak sa posúva vek odchodu do dôchodku o dne či týždne, je to preto, že celý dôchodkový systém je vďaka Ficovi a jeho likvidácii druhého piliera stále založený na veľkom počte aktívnych pracujúcich. Do produktívneho veku na strane 18-25 ročných vstupuje stále menej (slabšie ročníky) a k dôchodku sa blížia naopak silné populačné ročníky.

 

Takže, aby aj moje deti, inžinier a zememerač pochopili, keď chcete na oponenta niečo nahádzať, musíte si zistiť, ako to vtedy naozaj bolo. Možno sa tak ochráníte pred tým, aby si z vás robili ostatní vtipy.

Tento článok patrí do môjho dlhodobého seriálu Pikiho rady na piatok.

Share Button

Web zameraný na osobné politické aktivity

Help-Desk