E-Kasa sa týka aj predaja liekov, vrátane unikátneho identifikátora kupujúceho

Princíp zachovania súkromia musí patriť medzi hlavné záujmy štátu. Z tohoto pohľadu neexistuje žiaden dôvod, aby štát ukladal perzonifikované alebo neperzonifikované informácie o nákupe tovaru občanom.

V prípade liekov existuje legitímny dôvod dočasného záujmu – preplatenie cez systém solidárneho zdravotného poistenia. Z toho vyplýva, že jediným legitímnym účelom použitia takýchto dát je práve a len preplatenie. Akékoľvek iné použitie štátom je v rozpore s primárnym účelom a teda v rozpore s princípmy GDPR ako sme ich (členské štáty) definovali v smernici EU.

Preto sa všetky ďalšie účely postupne dostávajú priamo do príslušných zdravotníckych zákonov, aby sa legitimizovali.

Príkladom je poskytovanie elektronických služieb v zdravotníctve. Tu je jasným cieľom ukladanie a zdieľanie oprávneným osobám. Tú oprávnenosť definuje občan/pacient, nie štát. Vždy je to nastavené tak, že pacient sa sám rozhoduje, ktorému lekárovi dá prístup. Či už priamo – pacient uzavrie zmluvu so sovjim obvoďákom – alebo nepriamo – pacient súhlasí s odoslaním na odovrné vyšetrenie a obvoďák ako súčasť odporúčania k špecialistovi sprístupní časť dokumentácie pacienta.

Štát (inštitúcie štátu) nie sú oprávnené čokoľvek s dátami robiť mimo primárny cieľ. A už vonkoncom nie z vlastnej iniciatívy. (Počujete ajťáci?!?)

V prípade liekového sumáru (čo užívate v ostatných 6-12 mesiacoch) alebo zdravotnej dokumentácie ako celku je servis štátu pre zdieľanie týchto informácii zdôvodniteľný.

Ale v prípade chleba, auta, ponožiek? Preto je aj v zákone o eKase jednoznačná identifikácia a hlavne zasielanie dát priradených konkrétnej osobe v režime môže obsahovať.

§ 8 Pokladničný doklad

odsek 7:

Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. c), f) až o),

( dentifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, dátum a čas vyhotovenia, ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu )

daňové identifikačné číslo,

identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené, kód pokladnice e-kasa klient, unikátny identifikátor dokladu, čitateľný QR kód, poradové číslo, overovací kód podnikateľa a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby;

289/2008 Z.z. – Zákon o používaní elektronickej reg… – SLOV-LEX

Ups, eKasa sa týka aj liekov! Navyše, pri predaji liekov (kolegovia z branže odpustia slovník) sa vždy predkladá identifikátor kupujúceho. Vždy sa predkladá preukaz poistenca – od 2022 sa počíta, že ním je eID, teda občiansky s čipom. Takže je tu len krôčik od toho, aby nejaký objaviteľský idiot defaultne nastavil vkladanie takto získaného identifikátora kupujúceho na zapnutý.

Tu sa nám krížia dva zákony zbierajúce údaje a ukladajúce údaje o zdravotnom stave – zákon o eKase a zákon o zdravotníckom informačnom systéme.

Áno, vždy sa pri GDPR sleduje primárny cieľ a akékoľvek iné spracovanie ako primárne, je klamanie občanov, teda protizákonné.

Priznám sa, že v prípade ponožiek, chleba a áut nevidím žiadny dôvod na zasielanie akýchkoľvek údajov perzinifikujúcich bločky do štátneho úložišťa. Naopak, považujem za dôležité, aby zákon negatívne vymedzil, že okrem konkrétne vymenovaných daňových informácii elektornická informácia z eKasy nesmie nič iné obsahovať.

S krížením zákona o eKase a zákona o zdravotníckom informačnom systéme súvisí aj „vytlačenie“ bločku formou zaslania na adresu elektronickej pošty.

Tu síce občan aktívne požiada o to, aby boli dáta posielané nezašifrovane, voľným internetom do nekontrolovanej a nezabezpečenej e-mailovej schránky, no kto si to uvedomuje? Pritom tu má občan skvele zabezpečenú elektronickú zdravotnú knižku, ktorá plne spĺňa požiadavky na ochranu zdravotníckych informácii.

Navyše, informácie o nákupe v lekárni sú prirodzene súčasťou zdravotnej dokumentácie a teda ukladané do elektronickej zdravotnej knižky. Ich zasielanie e-mailom je zbytočné, dokonca pre občana nebezpečné. E-mailom zaslaný bloček bude, na rozdiel od evidencie zaslanej daňvákom, iste obsahovať aj presné položky, teda lieky. Ukážte mi vaše lieky, ja vám poviem, čo vám je.

Služby eKasy boli navrhnuté za hranicou ochrany dát občanov a bez zmyslu pre ochranu práv občanov, najmä súkromia. Preto sa krížia napríklad so zdravotníckymi zákonmi, kde je samozrejme ochrana dát pacienta na prvom mieste.

Share Button

Začali s politickou propagáciou pomocou zdravia a skončili ako morálni zločinci

Utajený režim používania Kubánskeho lieku na komplikácie spôsobené diabetom je druhým najväčším škandálom ministerky zdravotníctva.

Postaviť sa pred občanov a vyhlásiť, že ste spasiteľ pred amputáciami, to dokáže naozaj len absolútne bezcharakterný politik. V októbri 2015, pár mesiacov pred voľbami to urobil Róbert Fico.

Ex-ex-Drucker bol potom bábkou v jeho rukách, keď podpísal schválenie terapeutickej indikácie.

Ministerka Kaľavská je dnes ďalšou nešťastnou bábkou, ktorá musí obhajovať používanie tohto lieku v utajenom režime.

Medicína založená na dôkazoch – to je jediný dnes uznávaný štandard v EU, USA a krajinách OECD. Štandard, ktorému sa postupne všetky ostatné krajiny sveta snažia priblížiť a zapojiť sa do neho. Súčasťou štandardov medicíny založenej na dôkazoch je, že všetky úkony sa dejú vysoko transparentne, verejne s otvoreným prístupom pre kohokoľvek na analýzu, skúmanie, preverovanie.

Denno-denne pracujú štátne agentúry a súkromné spoločnosti na prehodnocovaní, kontrole výsledkov, ktoré dosiahli jednotlivé odborné tímy pri používaní novozavádzaných liekov a liečebných postupov.

Najbezpečnejším liekom je Aspirín. Pretože je tu s nami 110 rokov a teda sme mali k dispozícii milióny pacientov a tisíce vedeckých kapacít na kontrolu jeho účinkov.

V skupine novozavádzaných liekov je 30-40% liekov, ktoré sa ukážu ako málo prínosné. V prvých 10 rokoch po nasadení do praxe je každá jedna liečivá molekula mnohokrát spochybňovaná a to len a len v pude sebazáchovy pred neznámymi rizikami.

Preto všetko potrebujeme jedno jediné miesto zodpovednosti – odbornú verejnosť. Len odborníci dokážu byť nestranní pri kontrole. Len odborníci vedia, že základom pre ich prácu je dvojite zaslepený pokus. Vtedy sa porovnáva účinnosť s placébom. Ani pacient nevie čo užíva a ani vyhodnocovateľ nevie, čo hodnotí.

Naopak, od Smeráckych politikov sme tu počuli oslavné ódy, propagandou zafarbené hodnotiace súdy, slová o záchrane životov, zabránených amputáciách. Šialene zmanipulované hodnotenia, absurdné područie podriadených ministrov. A toto všetko korunované utajeným režimom.

Smer pri riadení liekovej politiky porušil všetky zákonné, morálne aj etické pravidlá, ktoré sme si ako moderná európska spoločnosť sami pred seba postavili.

Vivat šarlatáni, vivat homeopatia, vivat liečiteľstvo

Iste, zákon umožňuje aj nasadiť akúkoľvek chemikáliu o ktorej čo i len dúfame, že by pomáhala. No tento paragraf je tam pre stav najvyššej núdze. Je tam pre obdobie vojnového stavu. Pre obdobia šialených epidémii. Nie je tam preto, aby Smeráci obchádzali štandardy európskej liekovej politiky!

Ak denno-denne bojujeme proti šarlatánom, pokútnym liečiteľom, absurdným predajcom teplej vody a sladkého cukru, tak si žiaden politik nesmie dovoliť postaviť sa pred občanov s rétorikou šarlatánov: Hľa, my sme tí mesiáši, ktorí priniesli liek, ktorý vylieči všetky vaše problémy a bez nežiadúcich účinkov nastane raj na zemi. Je to proti všetkám morálnym a etickým zásadám medicíny.

Naopak, politik musí byť tím, čo podporí odborníkov nie len v populárnych, ale aj v nepopulárnych, ale vždy vysoko odborných rozhodnutiach.

Všetky šialené udalosti, do ktorých bol namočený Štátny ústav pre kontrolu liečiv a mnoho odborníkov na diabetológiu sú dnes už len vo vleku toho populistického aktu strany Smer. Morálne škody boli napáchané, zákonné požiadavky boli napnuté do praskunutia. Všetci sa dnes už len snažia zachrániť si krk a dúfajú, že niečo nepraskne.

Kde boli všetci slovenskí odborníci, keď predseda strany Smer porušoval všetky morálne a etické pravidlá pre liekovú politiku? Ticho sedeli v kúte a dúfali, že aj im sa ujde? A tí čo sa ozývali, tí boli ulmčaní, prehliadaní, ironizovaní, vysmievaní. Smer mal moc, tak mohol všetko.

Toto je priatelia, ten boj o charakter našej krajiny, ktorí denno-denne zvádzam na pozíciách opozičnej liekovej politiky posledné tri roky. Boj s absurdnou morálkou, boj s ohýbaním zákonov len aby kšeftom nejakej parciálnej skupiny dobre bolo. Boj proti tomu, aby nejaký politik za výlet na Kubu, za záchranu svojho poslaneckého mandátu, predal svojich spoluobčanov.

Odborník prezentuje, politik mu robí priestor a podporu

Ak máme mať v liekovej politike skutočnú nádej na dostupnosť bezpečnej a účinnej liečby pre čo najviac občanov za obmedzené zdroje, ktoré na zdravotníctvo vládzeme dať, tak jedinou správnou cestou je dať opäť pri rozhodovaní priestor medicíne založenej na dôkazoch.

Odborníci spočítali, že prínos liečby kubánskym liekom je ďaleko za hranicou prínosu inej liečby iných ochorení, ktorú sme ale nemohli slovenským pacientom uhradiť. Výsledkom Smeráckej kortešačky je, že pre niekoho náš solidárny zdravotný systém už nemal peniaze na lieky. Lebo predseda Smeru potreboval záchranné lano svojich volebných preferencií.

Odborníci na farmakovigilanciu, teda na dohľad nad nežiadúcimi účinkami s úžasom a neveriacim výrazom v tvári sledujú vykrúcanie sa okolo utajeného režimu. Lebo Smer potreboval utajiť na čom si to robí kampaň.

Odborníci na správnu registračnú prax rovno hádžu biely uterák do ringu, keď vidia, ako sa akýsi kubánsky výrobca snaží svoj produkt dostať do systému európskej registrácie. Lebo politikom Smeru išlo o ich ochranky.

Odborníci na povoľovanie a vykonávanie klinického skúšania… Hm, tí vlastne ani nevedia, že nejaké pokusy na ľuďoch na Slovensku prebiehajú.

Áno, priatelia, začalo to ako snaha o politické body a skončilo to druhým najväčším zdravotníckym škandálom.

Share Button

Prečo má pre politika zmysel diskutovať s odborníkmi v ich profesných skupinách, na FB a na konferenciách?

Je to jednoduché – som členom zdravotníckeho tímu SaS. Píšem časti venované liekovej politike nášho programu. Čo je v programe, to sa bude v následnej koalícii po voľbách dohadovať na realizáciu.

Keď spolu s mojimi kolegami a vedením lekárnickej komory diskutujem v rôznych diskusných skupinách o ich ťažkostiach pri denno-dennej práci s pacientmi v lekárni, má to jeden základný cieľ: Zbierať poznatky, požiadavky, sledovať trendy, odhaľovať skryté vady systému.

Výpovedná hodnota mojich návrhov, keď ich napíšem ja ako politik a lekárnik v odbornej diskusnej skupine? Podnietim ďalšiu diskusiu, otestujem názory na niektoré moje nápady, nápady zahraničných kolegov.

Aké sú výstupy?

Často vznikne odborný článok. Kopu kritických pohľadov kolegov zapracujem do zdravotníckeho programu strany SaS. Tento program bude následne realizovaný. Kope kolegov viem so znalosťou legislatívneho pozadia poradiť, kam a na koho sa obrátiť.

Zdá sa vám to málo? Chceli by ste, aby sa vaše slová z odborných skupín a verejných diskusií najlepšie okamžite zrealizovali?

Vždy dostanete čo si zvolíte a tak máte Kaľavskú

Áno, som člen opozičnej strany SaS, takže nie som vo výkonnej funkcii. Vždy dostanete čo si zvolíte. Vo voľbách roku 2016 dostali lekárnici Druckera, Kaľavskú a nápad Blanára na pohotovostné služby lekární do 22:30. Tak to v demokratickej spoločnosti chodí.

Viete, sú rôzne možnosti, ako tvoriť slovenské lekárenstvo a zdravotníctvo, ako slúžiť slovenskej spoločnosti. Niekto sa dá na akademickú dráhu. Niekto na odbornú dráhu. Niekto na dráhu funkcionára stavovskej organizácie. Všetko sú to cesty, ako realizovať vývoj a zmeny v lekárenstve.

Dnes, v apríli 2019 sme vstave, že Komoru ministerstvo niekoľkokrát ojebalo (sorry my latinčinárka).

V apríli 2019 sme v stave, že špičkoví akademici vyučujú slovenskú štátnu farmakoekonomiku na svetových odborných fórach ako odstrašujúci príklad, ako sa to mená robiť.

Bez obsadenia politických funkcii zhavarujú aj najlepšie odborné riešenia

Ja viem, je to frustrujúce. Je to frustrujúce, pretože chýba do mozaiky možnosť dostať správne riešenia a systém práce založený na meraní a vyhodnocovaní do koncovky – do legislatívy a do dennej byrokratickej rutiny. Táto koncovka sa deje v systéme slovenského zdravotníctva prostredníctvom volených zástupcov v NR SR a na MZ.

Toto je cesta, ktorú som si ja zvolil, ako prispieť osobne k zlepšeniu slovenského lekárenstva a aj zdravotníctva. Byť zástupcom občanov a priestorom pre akademikov, stavovských funkcionárov na realizáciu ich riešení špičkových odborných riešení. V prostredí NRSR, v prostredí MZ sekcie liekovej politiky, prípadne v prostredí NCZI. Vždy však s dôrazom na službu občanom.

Jasné, že by som si prial, aby sa moje slová realizovali najlepšie už včera. Demokracia chvíľu trvá. Riešenie máte v rukách vy.

Som lekárnik, som politik SaS a nebojím sa o zdravotníctve a liekovej politike s vami diskutovať.

Share Button

Web zameraný na osobné politické aktivity