Oddelenie liekovej politiky na MZ v totálnom rozklade

Údaje o spotrebe liekov na účely štatistiky OECD zbierala a spracovávala súkromná firma MCR z Modry od roku 2003, pričom údaje za Slovensko spätne dopracovala až po rok 1995.So štátom nemali nijakú zmluvu a robili to zadarmo.“Aj v OECD sa čudovali,“ odvetil na otázku jej šéf Ján Čintala, ako je to možné. Zdroj: Roky sme zle vykazovali spotrebu liekov. Štát to netrápilo – domov.sme.sk

Spinkajte úradníci, spinkajte spokojne.

Koľká šlamastika toto je?

  • Zle publikované započítateľné doplatky (pravdepodobne tiež súvisí s firmou MCR Modra).
  • Len tak zaradený liek Phostal do kategorizačného zoznamu
  • Zabudnuté prehodnocovanie cien liekov napriek zákonu
  • Absurdné výsledky reformy vstupu orfan drugs – zaťaženie rozpočtu zdravotníctva o viac ako 1 milión eur ročne
  • Výpadok v registrácii generík – pokles počtu nových generík na trhu až k nule
  • Nulová práca s vyhodnocovaním emergentného systému a zneužívania formuláru A3
  • Zmätočné texty v zákone o lieku v paragrafoch 119-121 po zavedení preskripčných záznamov (eRecept)
  • Totálna diera do ochrany osobných údajov vo forme výnimky na prístup k preskripčným záznamov po zadaní RČ do roku 2021.
  • A takto by som mohol pokračovať…

Tak mi napadá, nebola takto náhodou docentka Kalavská štátnou tajomníčkou a nemala ona v referáte práve liekové politiky?

Share Button