Martin Pilnik – Salámovou metódou Smer mení zdravotníctvo na…

Salámovou metódou Smer mení zdravotníctvo na najmenej funkčný model centrálne-direktívneho riadenia. Chýba len úhradová vyhláška.

Posted by Martin Pilnik on Wednesday, October 18, 2017

Salámovou metódou Smer mení zdravotníctvo na najmenej funkčný model centrálne-direktívneho riadenia. Chýba len úhradová vyhláška.

Share Button