Keď ste tolerantn-é a všeobjímajúc-e eugenik-o

Môže sa stať, že veriaca rodina má iné hodnoty. Môže pomôcť, keď si vyjasníme medzi sebou svoje postoje. Ale na druhej strane, nie je v ich kompetencii, aby zasahovali do práce odborných tímov. Rodičia, ktorí nemajú pedagogické vzdelanie a skúsenosti, nemajú ani kompetencie, aby rozhodovali o vyučovaní svojich detí.

Source: Pedagogička: Cieľom rodovo citlivej výchovy nie je útočiť na tradičnú rodinu – Denník N

Share Button