Elektronické recepty v plnom nasadení

§119 odsek 2) Predpisujúci lekár po vytvorení preskripčného záznamu na základe dohody s pacientom lekársky predpis alebo lekársky poukaz v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti je predpisujúci lekár povinný informovať pacienta.

Source: 362/2011 Z.z. – Zákon o liekoch a zdravotníckych po… – SLOV-LEX

Share Button