Dobrovoľne a slobodne sa sťahujúci človek po planéte – podľa OSN vyžaduje špeciálne zaobchádzanie

Utečenci a migrant majú nárok na rovnaké všeobecné ľudské práva a základné slobody, ktoré musia byť vždy rešpektované, chránené a naplnené. Migranti a utečenci sú však odlišné skupiny, ktoré sú  spravované samostatnými právnymi rámcami. Iba utečenci majú nárok na osobitnú medzinárodnú ochranu, ako je definovaná v medzinárodnom utečeneckom práve. Tento globálny rámec sa týka migrantov a predstavuje kooperačný rámec, ktorý sa zaoberá migráciou vo všetkých jej rozmeroch. 

Zdroj:  slovenská verzia dokumentu GLOBÁLNY RÁMEC O BEZPEČNEJ, RIADENEJ A LEGÁLNEJ MIGRÁCII KONEČNÝ NÁVRH 11. júla 2018

Share Button

Web zameraný na osobné politické aktivity