Archívy kategórie: Podnikanie

Ako som chcel použiť štátny elektronický archív za 8 miliónov eur a nešlo to

Minule som rozobral finančné pozadie projektu Elektronický archív Ministerstva vnútra SR.  Dnes sa pozrieme, ako táto hračka, celkovo za 8 222 616,48 EUR bez DPH funguje pre občana.

Web elektronického archívu sa nachádza na sídle Ministerstva vnútra. Tuto hľa:
https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Elektronicky-archiv-Slovenska/ 

Dávam tú webovú adresu do pozornosti. Pretože relatívne pekná krátka a jasná webová adresa http://www.minv.sk/?EA_MV je vyhradená rozprávaniu o peniazoch na elektronický archív.  Je to klasická podivnosť, keď lepší a zrozumiteľnejší priestor má k dispozícii politické táranie o službe a nie služba.

Keď som pri tej doméne. Čo myslíte, čo sa nachádza na webovej adrese www.slovensko.sk/elektronicky_archiv alebo tak niečo? No? No nič. Pod doménou slovensko.sk sa vlastne nenachádza žiadna služba okrem elektronických schránok. A nezrozumiteľného bľabotania o elektronických službách.

Takže už sme tam a teraz čo?

Blá blá bla, blá blá blá a blá.  Rozprávanie v reči akéhosi kmeňa, ktorému nik nerozumie.  Kmeňa právnikov a kmeň ajťákov.

Takže ako prvé, hupkom na „Životné udalosti/Elektronický archív Slovenska/Osobné postredie“

Veď hovorím, že je to reč nejakého podivného kmeňa.

A zas blá blá blá blá blá blá blá. No to, že ak sa vôbec do elektronického archívu chcete pozrieť, že potrebujete ako prvé podať žiadosť o vytvorenie niečoho čo kmeň ajťákov nazval „osobné prostredie“, tak to sa nikde nedozviete.

A kde sú služby e-archívu?

Tak vám to hovorím teraz ja:

Takže hupkom na Podanie žiadosti o vytvorenie osobného prostredia pre fyzickú osobu“ (v ľavom menu)

Hurá, konečne. Hurá, niečo sa deje. Hurá… A do hája, zas mám niekam prejsť.

Treba prejsť na „PREJSŤ NA : PODANIE ŽIADOSTI O VYTVORENIE OSOBNÉHO PROSTREDIA PRE FYZICKÚ OSOBU

V tej chvíli začne webová stránka zisťovať, či máte vložený eID do pripojenej čítačky. Ak áno, prebehne autorizácia na portále slovensko.sk a vráti vás to na formulár pre podanie žiadosti.

A je tu vysnívaný formulár.

e-archív formulár 1

Toto by mohla byť skutočne fajnová ukážka ako majú moderné e-služby štátu fungovať. Predvyplnený formulár je skvelá vec. Akurát… Akurát to robili ajťáci a neprebehlo testovanie užívateľskej prívetivosti.

html1

V druhej časti formulára žiadosti to od vás dokonca chce absurdne vložiť nejaký e-mail. Pričom už dávno prebehla kontrola a stránka vie, že máte k dispozícii elektronickú schránku.

Naopak, chýba tam informácia o tom, že je to celé bezplatné.  Človek by sa aj bál od štátu niečo žiadať. Na všetko treba kolky. A tu zrazu nie? No neviem. Ste si istý?

Žiadosť vypísaná a odoslaná.

html2

A tu zrazu, že mi vraj pošlú ďalšie info do štátnej elektronickej schránky. Teda aspoň dúfam, že tam. To názvoslovie je zúfalé. A pomýliť si v rozhovore e-mail so štátnou  elektronickou schránkou naozaj nie je problém.

Do svojej  som obratom dostal potvrdenie o podaní a o 10 minút som obdržal aj informáciu o vybavení žiadosti.  Na oboje ma pekne upozornil notifikačný e-mail v mojom Google konte. (Nastavenie notifikácii v štátnej elektronickej schránke – to si dáme inokedy.)

Skvelé, nádherné, skoro dokonalé, jasal som. A fujazdil som sa pozrieť do svojej štátnej schránky.

html5

A čo ďalej? Fňuk, fňuk. Ja chcem do archívu. Fňuk. Ja chcem archívny kyblíček a archívnu lopatičku. Fňuk!

Veď ja som nenanahráva nikam žiadny súbor. Fňuk. fňuk. Ja som podával akúsi žiadosť o vstup do „osobného prostredie“, fňuk.

No nechváľte to za 8 222 616,48 EUR bez DPH, kua kua

Myslíte, že sa mi kua ozve nejaký úradník? Myslíte, že mi kua napíšu, že chybu kua odstránili a mám už svoj prístup do svojho „osobného priestoru“ v elektronickom archíve MVSR?

Všechno vylejt nepřišli gumičky

Prečo po autorizácii pomocou eID a prvom pokuse o prístup k službám Elektronického archívu ministerstva vnútra, prečo neprebehne automatická aktivácia môjho konta v archíve? Prečo ma nevíta ma hláška:

Vitajte vo svojom osobnom konte v e-archíve. Tuto je popis toho, čo tu môžete robiť.

No prečo?

Myslím, že za  8 222 616,48 EUR bez DPH  si to ako občan zaslúžim.

Prečo na portály slovensko.sk nemám svoj osobný priestor, svoje konto, kde by sa mi na jednom mieste zobrazovali všetky služby, ktoré aktívne využívam? Kam som niečo podal, niečo využil a tak podobne.

Myslím, že si to za 1,6 milardy eur ako občan zaslúžim.

Share Button

Ministerstvo vnútra má skvele fungujúci elektronický archív?

Otáznik v nadpise je výzvou pre našu vládu, aby sa pochválila s elektronizáciou štátnej správy.  Mohli by to urobiť napríklad na projekte Elektronický archív Ministerstva vnútra SR

Veď posúďte sami, ako sa na tom projekte narobili.

Predpokladaná hodnota zákazky bola navrhnutá na  5 200 000 EUR bez DPH. Nakoniec sme ušetrili 45176,52€ vďaka súťaži o cenu.  To je o celých 0,86% menej ako predpokladal štát.

Pričom súčasťou zadania projektu a teda v cene projektu bola aj špecifikácia požiadaviek, ktorú mal podľa harmonogramu dodať dodávateľ do 5 dní po podpise zmluvy. Táto etapa sa na celkovej cene podieľala hodnotou 650 329€.

Áno, priatelia. Dodávateľ za vyše pol milióna eur napísal ministerstvu vnútra špecifikáciu až potom, ako vysúťažil podľa tejto špecifikácie projekt v hodnote vyše 5,2 milióna eur.

Informácia o výsledku verejnej súťaže

Na webe Úradu pre verejné obstarávanie si môžeme prezrieť, ako sa o tento archív súťažilo:

Predmet zákazky: Elektronický archív Ministerstva vnútra SR
Druh postupu: užšia súťaž
Označenie v OJ: 2014/S 113-199022 zo dňa 14. 6. 2014
Označenie vo VVO: č. 114/2014 pod zn. 10801 – MUS zo dňa 13. 6. .2014

Úspešný uchádzač – prvý v poradí: IBM SLOVENSKO spol. s.r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava 5 154 823,48 € bez DPH
Druhý v poradí, prvý neúspešný uchádzač: ANEXT a.s. Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava – skupina dodávateľov 5 154 826,48 € bez DPH

Rozdiel v súťaži bol práve 3€. Dve firmy podali nezávisle na sebe ponuky s rozdielom presne 3€ v hodnote zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta.

Dodatky k zmluve – harmonogram

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo rieši sa hlavne harmonogram. Prvé kroky mali byť vykonané 5 dní po podpise zmluvy (02/2015) a táto etapa mala trvať do 06/2015.  Posledný dátum  sa týka školení a ten je 10/2015.

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo (uverejnené 26. 11. 2015) rieši posun termínov. školenia, ako posledná činnosť je naplánovaná na 12/2015. Podľa webu MVSR bol dodatok podpísaný 30.11.2015.

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo (uverejnené 22.12.2015) rieši posun termínov. Školenia majú termín 11/2015.  Áno, je to tak, dodatok k zmluve č. 3 bol uverejnený neskôr ako dodatok č. 4. Podľa webu MVSR bol dodatok podpísaný 29.10.2015.

Dodatok č. 5 k zmluve o dielo  (uverejnené 22.12.2015) rieši zas posun termínov. Školenia majú termín 02/2016.  Áno, je to tak, dodatok k zmluve č. 3 bol uverejnený neskôr ako dodatok č. 4. Podľa webu MVSR bol dodatok podpísaný 30.12.2015.

Záverečný účet

Záverečný účet (uverejnené 14.1.2016) bol na sumu 4 469 494,48 € bez DPH.  Suma za faktúry vystavené od 01.07. 2015 do 31.12.2015 FA_182549 – 2 073 814,18 Eur FA 182501 – 822 394,80 Eur FA 183997 – 2 347 184,40 Eur FA 184 044 – 120 000 Eur

Asi tam chýbala fakturácia za tie školenia, ktoré sa mali konať vo februári 2016.

K dispozícii sú dva akceptačné listy na Analýzu. Prvý je na návrh riešenia za 927993,50€, potom za Vývoj a implementáciu za 1027993,50€. Druhý akceptačný list sa týka externého manažmentu za 100 000€.

Iné akceptačné listy Úrad pre verejné obstarávanie na webe nezverejnil.

V prvom polroku 2016 je z dátumom 6.7.2016 k dispozícii informácia o uhradenom plnení na  685 329,00€ bez DPH za obdobie od 1.1.2016 do 30.06.2016.  Tým bola naplnená vysúťažená suma do posledného centu.

Celkovo sme sa zabavili za 8 222 616,48 EUR bez DPH

V rámci prioritnej osy 1 eurofondového Operačného programu Informačná spoločnosť bolo pridelených Ministerstvu vnútra SR z eurofondov 14. 5. 2013 v projekte Elektronický archív Ministerstva vnútra SR 10 miliónov eur (s DPH). (K tomu dostalo niekedy v marci 2016 MVSR k dispozícii 822 394,80 € na projekt Elektronický archív Ministerstva vnútra SR-fáza 2. )

Po pridelení peňazí z Operačného programu je ich prijímateľ povinny ich minúť náležitým spôsobom, poväčšine vysúťažiť. Takže aj v tomto prípade následne prebehlo verejné obstarávanie a 18.2.2015 bola podpísaná s IBM zmluva o dielo v hodnote 5 154 826,48 € bez DPH

A zmluva o dodaní tovaru – HW serverov, počítačov a SW v celkovej hodnote 3 067 790,00 EUR bez DPH od firmy Aliter Technologies, a.s. Toto bolo súťažené vrámci rámcovej zmluvy kedysi v roku 2013. V súvislosti s projektom Elektronický archív MVSR bola uzavretá realizačná zmluva na tých vyše 3 miliónu eur.

To dohromady dáva 8 222 616,48 EUR bez DPH.  Zmluvou a dodávkou HW+SW serverov sa v tomto článku nezaoberám. Ale nesmieme zabúdať, že to patrí do celkového riešenia. A naopak, zmluva s IBM na elektronický archív je zmluvou na čistý vývoj riešenia.

Táto zmluva s IBM bola po finančnej stránke plne naplnená.  Tak aspoň hovoria finančné dokumenty na webe Úradu pre verejné obstarávanie.

Chýbajú však dokumenty – akceptačné listy napríklad na fázu Testovania či na fázu Školenia. Chýbajú tam akceptačné listy na časť fakturovaných súm v roku 2015 a za rok 2016 nie je k dispozícii žiaden akceptačný list.

Z ostatného dostupného dodatku č. 5 je zrejmé, že dodávka „školení“, teda poslednej fázy projektu mala prebehnúť vo februári 2016.

Asi prebehlo. Zamestnanci Ministerstva vnútra SR, podriadení najlepšiemu ministrovi vnútra akého sme kedy mali, to isto-iste potvrdia.

Suma uhradených plnení je kompletná, archív funguje

Ministerstvo vnútra pod vedením najlepšieho ministra vnútra má k dnešnému dňu k dispozícii plne funkčný elektronický archív.  Chýbajú síce nejaké dokumenty, ako akceptačné listy na ostatné činnosti na základe ktorých bola dodávateľská firma oprávnená fakturovať. Ale to sú len detaily.

Bolo by zaujímavé vidieť, ako funguje Elektronický archív ministerstva vnútra. Mohli by sa pochváliť, akú skvelú vec máme.

My občania by sme mohli byť právom hrdí na to, ako skvele tento elektronický archív funguje. Koľko peňazí vďaka tomu ročne usporíme. Koľko ton papiera a teda lesov sa ušetrí.

No veď to poznáte. 

Doložka čistej úprimnosti

Úprimne – ja naozaj predpokladám len to najlepšie. Naozaj a úprimne som presvedčený, že sme tých 5 154 823,48 € bez DPH minuli účelne, zmysluplne a naozaj ten projekt má presne takúto hodnotu. Úprimne som presvedčený, že tak 2-3 roky nebude potrebné do neho investovať žiadne programátorské práce a jediné výdavky budú za servisné činnosti dohľadu.

Ak by som bol poslanec, požiadal by som v rámci interpelácie ministra vnútra o možnosť návštevy a predvedenia tohto funkčného celku. Aby mohla vyniknúť skvelá práca jeho a hlavne jeho podriadených na tomto projekte.  Tým by som mohol pomôcť tejto vláde, aby mohli byť naši občania na ňu hrdý.

Kvalitné riadenie odborníkmi zo strany Smer

Posúvanie termínov? Štúdia uskutočniteľnosti je už z roku 2012. Obstarávanie – výber dodávateľa prebehol 14.6.2014. Dodávateľ si v prvej zmluve trúfol dodať projekt za 8 mesiacov. Posledná platba – doplatenie celej sumy prebehlo počas prvého polroka 2016. 

Súťaže sa zúčastnili dvaja – IBM a ANEXT – s cenami rozdielnymi presne o 3€ pri celkovej cene 5 154 823,48 € bez DPH.  Vďaka elektronickej aukcii na dodávku elektronickej archivačnej technológie sme ušetrili  celých 0,86% predpokladaných prostriedkov

Museli si vypýtať peniaze z ďalšieho programového obdobia, aby mohli uhradiť poslednú fázu projektu (testovanie a nasadenie).

Celkové výdavky pokryli alokovaných celkových skoro 11 miliónov skoro bezo zbytku.

Peniaze boli vyplatené všetky, akceptačné listy chýbajú na 2/3 činností.

Zadanie projektu bolo súčasťou vysúťaženého projektu.

Úlohou elektronického archívu Ministerstva vnútra je:

Predmetom zákazky je „Elektronický archív Ministerstva vnútra SR“ (ďalej len IS EA), ktorý bude centrálnym úložiskom všetkých archívnych záznamov a svoju funkcionalitu bude svojím používateľom sprístupňovať cez vzdialený prístup používateľského rozhrania. Súčasťou predmetu zákazky bude aj dodávka a inštalácia SW licencií a HW.

A tuto hľa to je. Podal som si žiadosť na prístup, takže testovanie, čo sme to za tých 10 miliónov eur dostali, to si dáme už čoskoro.

Share Button

Už 4. deň musia firmy dostávať len elektronické štátne dokumenty?

Otáznik v nadpise je symbolom doby Smeru. Sami si to dali do zákona a sami to nedokázali zabezpečiť. Takže vzniká len kopa otázok ako je to vlastne naozaj.

Legislatívny stav je taký, že od roku 2013 platí zákon o eGovermente číslo 305/2013 Z.z., ktorý po novelizáciách v aktuálne platnom znení k dnešnému dňu hovorí:

§ 17
Základné ustanovenia
(1) Orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona

§60

(10)
Správca modulu elektronických schránok aktivuje elektronickú schránku orgánu verejnej moci zriadenú podľa odseku 9 súčasne s jej zriadením. Správca modulu elektronických schránok aktivuje elektronickú schránku právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky zriadenú podľa odseku 9 1. augusta 2016. Ak právnická osoba a zapísaná organizačná zložka požiada správca modulu elektronických schránok o aktiváciu elektronickej schránky pred 1. augustom 2016, správca modulu elektronických schránok tejto žiadosti vyhovie; ustanovenie § 13 ods. 3 sa použije primerane.

No proste aktivuje. No proste to spraví a hotovo. A spravil do správca e-schránok?

To dnes nikto nevie! A vznikajú len otázky.

Chaos metodického usmernenia

Minister Pellegriny vydal akési čosi čo sa volá metodické usmernenie, ktoré zo zapnutia urobilo proces. Jeden z právnych názorov je, že konal nad rámec zákona, že nič taká ako proces v zákone 305/2013 nie je napísané.

A to je ten problém – je tu viacero právnych výkladov. To je také skvelé, že nás pán Pellegriny dostal do takejto právnej neistoty. Svojou neschopnosťou dostatočne včas vyjasniť právne prostredie, preniesol povinnosť aktivácie na firmy.

Čože dnes. Kedy vám aj nejaký orgán verejnej moci dnes čosi poslal do schránky, platné sa to stane 15. augusta. Ešte je tu chvíľa času zareagovať. Alebo aj nie, veď metodický pokyn je nad zákon… Ups.

Ups, a do akej schránky?  Pretože Metodické usmernenie  z aktivovania schránok na doručovanie k 1. 8. 2016 na doručovanie urobilo proces aktivovania na doručovanie do 30.12.2016. A orgán verejnej moci môže doručiť len do aktivovanej elektronickej schránky.

Keď sa bude orgán verejnej moci riadiť zákonom, tak dnes už každá firma schránku aktivovanú má. Bude sa snažiť odoslať. A nikto nevie,  či úradník dostane spätnú väzbu, že dotyčná firma si schránku stále neaktivovala v zmysle Metodického usmernenia. 

Milujeme chaos v právnom systéme.

Praktická rada číslo 1

Tak, teraz preskočme diskusiu o smeráckom chaose pri riadení štátu a pozrime sa na to, čo je dobré vykonať, ak ste konateľom nejakej firmy.

Naplánujte si návštevu akéhokoľvek obvodného oddelenia Polície a požiadajte čo najskôr o vydanie občianskeho s čipom.  Bude vás to stáť cca 16 €, keďže platnosť aktuálneho vám asi nekončí hneď.

Dnes to trvá 2,5 týždňa – vyskúšaná za vás, vybavoval som začiatkom júla 2016 pre dcéru, ktorej občianku ukradli.

Keď už máte v ruke občiansky s čipom, zájdite si na akékoľvek obvodné oddelenie a požiadajte o nahranie elektronických certifikátov, teda nástroja, ktorý vám umožní prihlásenie sa do štátnej elektronickej schránky.

Treba to vykonať osobne. 

A požiadajte aj o nahranie certifikátov na tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu. Spoznáte to tak, že si budete musieť vymyslieť na prepážke 2 rôzne čísla – jedno je BOK, druhé PIN ku KEP (čo sa už nevolá ZEP) a k tomu jeden akýsi PUK na odblokovanie.

Toto musí absolvovať každý konateľ. No každý… V zásade pre firmu s viacerými konateľmi stačí, aby do schránky mal prístup aspoň jeden z nich.

Na prístup do svojej schránky je možné elektronicky splnomocniť ďalšie osoby, ale tento úkon treba spraviť elektronicky, Takže minimálne pre tento jeden moment potrebujete mať občiansky s čipom a certifikátmi.

Druhá praktická rada pre konateľov firiem

Procesy, procesy, procesy

Nažeňte čo najskôr svoju hlavnú účtovníčku, svojho výkonného riaditeľa, svojho firemného právnika (závisí od vašich internách firemných procesov okolo práce s doručenou poštou koho presne) na akékoľvek oddelenie Polície, aby si ten občiansky v čipom a certifikátmi vybavili.

Nebudete predsa jediný vo firme, zodpovedný za vyberanie poštovej schránky.

S tým súvisí aj to, že ak ste viacerí konatelia, všetkým vám automaticky udelia prístup do štátnej elektronickej schránky firmy. Rovnaký prístup s rovnakými právami.

Ošéfujte si v takom prípade dohodou, kto má právo splnomocňovať ďalšie osoby na prístup k firemnej korešpondencii v štátnej elektronickej schránke. Aby sa nestalo, že niekto splnomocní niekoho a ten plnomocnený potvrdí doručenie do vlastných rúk firmy bez toho, aby informoval o takomto kroku zvyšok firmy.

Ide totiž o to, že v súvislosti so zavedením štátnych elektronických schránok sa menia aj pravidlá okolo fikcie doručenia.

§ 32
(1)
Uložením elektronickej úradnej správy sa rozumie okamih, odkedy je elektronická úradná správa objektívne dostupná prijímateľovi v elektronickej schránke adresáta.
(2)
Úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, počas ktorej je uložená elektronická úradná správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu.

(5)

Elektronická úradná správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú,
a)
ak je adresátom orgán verejnej moci, uložením elektronickej úradnej správy,
b)
ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel,
c)
ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje sa do vlastných rúk, deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej úradnej správy.

Proste 15 dní po doručení do schránky je všetko považované za doručené. A niekedy aj hneď po doručení. Pozor, nie po otvorení živým človekom. Automaticky a neodvolateľne. Začínajú plynúť kadejaké odvolacie lehoty a tak podobne.

A to sa potom nebudete stíhať ani čudovať.

Tretia praktická rada: Dokedy odporúčam vybaviť si občianku?

Nuž, takto – štát, teda Pellegriny – povedal svojim metodickým usmernením, že proces  aktivovania bude bežať do 30. 12 .2016. To je, ak dobre počítam cca niečo viac ako 120 dní.

Vydanie nového občianskeho s čipom trvá štátu 14-20 dní od podania žiadosti a odfotenia sa na polícii. Treba tam ísť osobne. 2x!

Nahratie certifikátov na čip trvá asi 10 minút a musíte byť fyzicky pri tom na akomkoľvek policajnom oddelení s úradovňou okolo dokladov.

Táto povinnosť sa týka minimálne cca 500000 konateľov firiem. Zatiaľ je nás takých, čo sme sa do schránky už prihlásili a teda ju aj používame cca 6000.

Pripočítajte k tomu úctyhodný počet zamestnancov vo veľkých firmách, ktorý majú okrem konateľov v popise práce povinnosti nakladať s firemnou poštou – tí všetci sa do štátnych elektronických schránok firiem potrebujú dostávať.

No a pripočítajte k tomu aj občanov, ktorí nie sú konatelia, ale dobrovoľne chcú začať práve do konca roka používať štátne elektronické schránky…

Ja by som neváhal ani minútu. Ako vás poznám, keď si v auguste naplánujete vybavovanie na september, v októbri si konečne nájdete čas tam v novembri zájsť na fotenie. Takže v decembri budete na prepážke zadávať piny. 😉

Všimnite si, že píšem na ktoromkoľvek policajnom oddelení. Zákon o občianskych preukazoch už dávno nepožaduje, aby ste riešili obnovu občianskeho v mieste svojho trvalého bydliska. Dokonca pred pár týždňami prijatá novela už umožňuje aj vydanie prvého občianskeho preukazu kdekoľvek.

Takže taký Poltár alebo Kysucké nové Mesto (najmenšie slovenské okresy) isto nebudú mať v decembri také dlhé rady ako Bratislava.

Share Button