Archívy kategórie: Dobrá spoločnosť

Prednovembrová nostalgia je zvyk rozprávať o tom ako by mali žiť iní v okolí

Pochádzam z typickej rodiny, na ktorú vedúca úloha KSČ cielila svoj marketing.

Moji rodičia sú tí napostihnutejší zmenou režimu v Novembri 1989. Patria ku generácii, ktorej revolúcia pretrhla kariéry.

Ako dieťa husákovej éry som výrazne doplatil na revolúciu skrz mojich rodičov v tom, ako zúfalo sa hľadal peniaze na moje štúdium a v akej spoločnosti vyrastal môj brat.

Napriek tomu všetkému, napriek všetkým týmto najhorším východiskovým konšteláciám, dnes, v roku 2018 sa majú moji rodičia lepšie. A my, ich deti plne využívame ponúknuté šance dnešnej modernej spoločnosti.

Až 42,6 percenta respondentov sa domnieva, že ľuďom sa lepšie žilo pred rokom 1989, pričom podľa 19,8 percenta výrazne lepšie a podľa 22,8 percenta o niečo lepšie. Opačný názor zastáva 32,1 percenta respondentov, 13 percent ľudí sa domnieva, že sa teraz žije výrazne lepšie ako pred rokom 1989, podľa 19,1 percenta je to o niečo lepšie. Rozdiel v prospech prednovembrových nostalgikov je naďalej výrazný, pred 17 rokmi však bol až päťnásobne väčší. Zdroj: Prieskum: Veľký počet Slovákov sa domnieva, že v socializme sa žilo lepšie | Info.sk

Takže priatelia, ak vy budete o nás rozprávať, že sa nám žilo pred novembrom lepšie ako sa nám žije dnes, tak len a len pokračujete v tendenciách domových dôverníkov,  eštébáckej mentalite a komunistickom rozhodovaní ako majú žiť podľa vás všetci ostatní.

Tá formulácia je úplne presná. Formulácia „respondent sa domnieva, že ľuďom sa lepšie žilo“ je presná. Nie že jemu sa žilo lepšie. Respondent hovorí, že nám, ľuďom okolo neho sa žilo lepšie. On vie presne, ako by sme mali žiť. Komunistická mentalita – my  to o vás vieme a tak pre vás urobíme maximum, lebo my najlepšie vieme, ako by ste mali žiť.

Áno, za robotov treba cestovať. Niektorí dokonca do zahraničia. Bez víz, bez vycestovacej doložky, ktorú schvaľovali eštébáci a členovia uličného výboru. Proste sa vezmete, začnete pracovať v Rakúsku a vaša životná úroveň narastie skokovo o 300-400%. Nuž, nikto vám nedonesie podpriemerne platenú robotu v zlých ekologických podmienkach priamo do vašej doliny. Treba zodvihnúť zadok alebo potrápiť mozog, ako priniesť robotu do vašej doliny.

Ak by som mal pomenovať  jeden zásadný aspekt dobra, ktorý nastal po roku 1989, tak je to slobodné rozhodnutie o svojom vlastnom živote. Len my sami si za svoj život môžeme. Len my sami si môžeme za to, koho si volíme za svojich vlastných zástupcov na riadenie našej spoločnosti.

Potom je totálne absurdné, ak voliči, ktorým sa plní ich vôľa posledných 10 rokov, voliči Smeru-SD a SNS sú tými, ktorí považujú výsledky riadenia spoločnosti ich ideálnymi politikmi za horšie ako komunistov v roku 1980. To je tak absurdný výsledok, že naozaj je dôležité hľadať jeho dôvody.

Áno, je to presne tak – bolo by absolútne samozrejmé, aby voliči 10 rokov vládnucej strany boli tými, ktorí velebia súčasnosť. Sú nadšení, ako skvele si zvolili svojich zástupcov. Nie, tak to nie je. My politici SaS sme a naši voliči SaS sú najspokojnejšími z modernou slobodnou spoločnosťou. Dokonca aj po tom, ako vyše 10 rokov nevládnu naši obľúbenci, Dokonca sme najspokojnejší aj keď našu spoločnosť vedú naši absolútni politickí oponenti.

Priatelia, čítajte štatistiky s porozumením. Pomáha to porozumieť skutočne tomuto svetu.

Aj táto štatistika hovorí o stále veľkej  sile komunistickej mentality v našej spoločnosti. Tí čo by najradšej prikazovali, ako vysoko skáče váš pes, tí čo by vám najradšej holili hlavy, tí tu tárajú o tom, ako sa nám, slobodným občanom, žije. Tárajú somariny, hovoria o tom, ako my všetci ostatní môžeme za ich posrané životy. A volia Smer-SD, SNS a Kotlebov-ĽSNS

Nevidím najmenší dôvod si takto v piatok kaziť ich táraním víkend. A rovnako nevidím ani dôvod, aby sme si nimi nechali aj ďalších 10 rokov kaziť našu spoločnú krajinu.

Share Button

PRP: Najprv skontroluje históriu, potom nadávaj opozícii o veku odchodu do dôchodku

Strana Smer ústami svojho predsedu sa chystá ZAS odvolávať čo povedali, povedať čo odvolali a odvolať čo… Tentokrát o dôchodkovom veku.

Tak sa pozrime, ako to v tom lete, roku 2012 prebiehalo.

Celý koncept, tak ako je dnes v zákone hovorí o tom, že termín odchodu do dôchodku je naviazaný na tvrdé štatistické dáta o kvalite života, dožitých rokoch v zdraví, o priemernej dĺžke života.

Zákon o sociálnom poistení hovorí doslova a do písmena:

§ 65a
(1) Od 1. januára 2017 dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku je súčet dôchodkového veku v kalendárnom roku, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku a počtu dní, ktorý sa určí ako súčin čísla 365 a rozdielu priemernej strednej dĺžky života zistenej za prvé referenčné obdobie a priemernej strednej dĺžky života zistenej za druhé referenčné obdobie. Takto určený počet dní sa zaokrúhľuje na celé dni nadol. Dôchodkový vek upravený podľa prvej vety platí pre poistenca, ktorý v príslušnom kalendárnom roku prvýkrát dovŕši referenčný vek.

(2)
Na účely určovania dôchodkového veku
a)stredná dĺžka života je stredná dĺžka života v referenčnom veku vykázaná štatistickým úradom, spoločná pre mužov a ženy, 461/2003 Z.z. – Zákon o sociálnom poistení – SLOV-LEX

Takže, ak sa nastavuje dátum odchodu do dôchodku o dni a týždne veku, tak je to preto, že tvrdé dáta hovoria, že aj v 60-65 rokoch života sme zdravší, výkonnejší, ako boli naši rodičia, starý rodičia, keď mali oni 60-65 rokov.

Tento paragraf 65a sa do zákona dostal  pomocou novely 252/2012 Z. z., ktorú prijala NR SR  10. augusta 2012, podpísali ho  Ivan Gašparovič v. r. Pavol Paška v. r. Robert Fico v. r.

Za hlasovali všetci poslanci Smeru-SD, ako dokladuje záznam hlasovania o zákone ako celku.

A takto to predkladal minister Richter za Smer-SD, s takýmto odôvodnením:

„V súlade s cieľom zabezpečiť dlhodobú finanančnú udržateľnosť dôchodkového systému prehĺbením miery solidarity v I. priebežne financovanom dôchodkovom pilieri je potrebné postupne v dlhodobom časovom horizonte zmeniť pomer miery zásluhovosti a miery solidarity v systéme povinného dôchodkového poistenia v prospech miery solidarity. Z uvedených dôvodov sa navrhuje nový spôsob stanovenia priemerného osobného mzdového bodu, ak nárok na dôchodok vznikne po 31. decembri 2012.

K bodom 8 až 11 (§ 65 a 65a)
Z rovnakého dôvodu sa navrhuje stanoviť mechanizmus postupnej automatickej úpravy dôchodkového veku v závislosti od dynamiky vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy v aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom v celých rokoch (referenčný vek). Úprava dôchodkového veku sa vykoná najskôr od 1. januára 2017.

Tortičkou na čerešničke je aj, že to prebiehalo v skrátenom legislatívnom procese. Primárne išlo o vtedy o to, že Fico potreboval vytunelovať druhý pilier. 

Ak sa posúva vek odchodu do dôchodku o dne či týždne, je to preto, že celý dôchodkový systém je vďaka Ficovi a jeho likvidácii druhého piliera stále založený na veľkom počte aktívnych pracujúcich. Do produktívneho veku na strane 18-25 ročných vstupuje stále menej (slabšie ročníky) a k dôchodku sa blížia naopak silné populačné ročníky.

 

Takže, aby aj moje deti, inžinier a zememerač pochopili, keď chcete na oponenta niečo nahádzať, musíte si zistiť, ako to vtedy naozaj bolo. Možno sa tak ochráníte pred tým, aby si z vás robili ostatní vtipy.

Tento článok patrí do môjho dlhodobého seriálu Pikiho rady na piatok.

Share Button

Vláda SNS+Smer+Most sa vracia k sovietskym tradíciám Josifa Vissarionoviča Stalina a oslavuje 9.5.

Oslava konca II.svetovej vojny sa v roku 2018 pripomína štátnym sviatkom 8. 5., lebo v noci bola podpísaná kapitulácia v Berlíne.

Ruský dátum už bol vtedy 9.5. a tak všetky satelity sovietskeho zväzu slávia koniec vojny 9.5. Rozhodol tak generalissimussss. A keď Stalin, я твою мать, povie, tak budete oslavovať 9. aj keby bol 7 november!

Pozvánka znela jasne:

Okresný úrad Bratislava
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Bratislavský samosprávny kraj
Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

dovoľujú si Vás pozvať
na pietny akt pri príležitosti
73. výročia

Dňa víťazstva nad fašizmom
9. mája 2018 o 15.00 h
pri Pamätníku na Slavíne v Bratislave

„Do jadra EU a nikdy inak!“, znela mantra rečí, ktoré sa nikdy nemali stať skutočnosťou. Fico nás tu kŕmil rečami, ktoré mali slúžiť len a len na zabezpečenie jeho vlastnej beztrestnosti.

Politici SNS sa vidia v Moskve. Tam vida svoj vzor. Tam nasmerovali svoje pohľady. Tak im doprajme, aby si oni sami (pribaliť si môžu aj Blahu zo Smeru) nasledovali ruskú životnú úroveň, ruský prístup k ľudským právam, ruský prístup spravodlivosti. Je Rusko vzor pre váš vysnívaný život v chudobe a diktatúre?  Nie, naozaj nie je najmenší dôvod, aby do Putinovej diktátorskej náruče voviedli celé Slovensko.

Už zas začali prepisovať dejiny na ruský spôsob. Budú mám aj holiť hlavy? Budú nám ukazovať, ako vysoko má skákať náš pes?

Sviatok ukončenia najdebilnejšej a najstrašnejšej vojny 20. storočia je 8. 5. Slovensko si tento deň ctí najviac ako sa len dá – štátnym sviatkom a konaním pietnych aktov a spomienok.  Aj ja pôjdem k jednému z mnohých pamätníkov položiť kvietok.

My Európania budeme 9.5. oslavovať Deň Európy –

Deň Európy (9. mája) je oslavou mieru a jednoty v Európe. V tento deň si pripomíname výročie historickej Schumanovej deklarácie. Robert Schuman, francúzsky minister zahraničných vecí, vo svojom prejave prednesenom v Paríži v roku 1950 navrhol novú podobu politickej spolupráce v Európe, ktorá by zabránila vojnám medzi európskymi národmi. Deň Európy 2018 – EUROPA | Európska únia

Priatelia, vždy nakoniec dostanete len a len to čo si zvolíte. Môžete sa 9.5. prihlásiť k vazalom Ruska alebo k slobodnej demokratickej Európe.

Symboly, tie viditeľné prejavy nášho postoja, sú dôležité v každej dobe.  Ja budem mať 9.5. na klope saka modrý odznak s 12 hviezdami.

Share Button