Archívy kategórie: Dobrá spoločnosť

Nemá zmysel do toho rýpať, hovoria dáta a odborná skúsenosť o psychiatrii aj o interupciách

Keď dostane šofér autobusu na diaľnici infarkt myokardu , je to úplne rovnako patologický stav, ako keď sa chalanovi pomiešala chémia a elektrické impulzy v mozgu vo Vrútkach. Dokonca aj následky sú veľmi podobné. Závisia len od šťastia a vonkajšej súhry okolností.

Neprešli ani dva dni a v ČR vošiel autobusár na železničné priecestie a zrazil ich vlak. Dôsledok je 9 ľahkých a 1 ťažké zranenie. Príčina sa zisťuje (stav z 14.6. 11:30).

Priatelia, choroba si nevyberá, ani trombus putujúci vo vašich cievach ani duševná porucha a už vonkoncom si nevyberá ľudská blbosť, kedy a za akých okolností zasiahne. My na okolí môžeme slobodného občana varovať a pomôcť mu stať sa včas pacientom a ochrániť ho pred tým, aby sa stal nebožtíkom. Preto platíme zo solidárneho zdravotného poistenia každému občanovi preventívne prehliadky.

A to je tak asi všetko čo v dobre fungujúcej slobodnej spoločnosti, kde sa dobre a pohodlne žije, môžeme urobiť.

Alebo máme robiť viac? Po infarkte myocardu ich treba zavrieť do dobre vetraného skleníka! Po transplantácií označiť na čele. Každého s iným postojom a iným správaním označiť za blázna. Hovadina? Áno, lebo choroba nie je dôvod na stigmatizáciu. Ani duševná. Ani pozícia premiéra či ministra zdravotníctva.

Docent Pečeňák píše vo svoje práci Klasifikácia v psychiatrii:

Závažným problémom je aj stigmatizácia skupín občanov, ktorí majú niektoré poruchy a stigmou sa pre nich stáva aj medicínska-odborná diagnóza. Doteraz sa stretneme aj v oficiálnych lekárskych správach s pojmami debilita, imbecilita, idiócia. Pritom v niektorých krajinách by mohol mať lekár pri použití týchto termínov vážny problém. Práve zo spoločenských dôvodov bol v DSM-5 nahradený pojem (a diagnóza) mentálna retardácia.

Podobný proces sme mohli evidovať v Japonsku. Pre stigmatizáciu, ktorú v sebe niesol pojem schizofrénia (v japončine Seishin-bunretsu-byou, v preklade rozštiepenie mysle) nahradili oficiálne tento termín pojmom porucha integrácie (v japončine Togo Shitcho Sho). Jedným z dopadov premenovania bolo, že v priebehu troch rokov sa zvýšil počet pacientov, ktorí boli informovaní o diagnóze z 36,7% na 69,7% pacientov a klinickí pracovníci považujú nový termín za oveľa vhodnejší pre vysvetlenie základov poruchy na základe súčasných poznatkov (Sato, 2006)

Zdroj: Klasifikácia v psychiatrii, Ján Pečenák, UK Bratislava 2014, ISBN 978-80-223-3662-8

Používanie vhodných termínov a princíp rovného prístupu k chorobám sú jedinými z potrebných zmien. Zásadnou je aj nehľadať hneď na obuvnícky klinec kladivo rozmerov korčekového rýpadla.

Len si spomeňte, ako vám liezlo na nervy, ako vám zasahovalo do vašich životov, keď sme my zdravotníci boli preventívne opatrní a keď sme dokonca túto preventívnu opatrnosť začali aj v medziach zákona 355/2007 na nás všetkých uplatňovať v súvislosti s rizikom covid-19.

Vymeňte slovo covid-19 za duševná choroba a zistíte, čo fakt nechcete. Verte mi, fakt nechcete!

Poučenie: Aktuálne nastavenie pravidiel na Slovensku v oblasti

 • predchádzaniu následkov duševných porúch,
 • nosenia zbraní
 • interupcií a antikoncepcie
 • pravidiel pre slobodné podnikanie v obchode

JE PLNE POSTAČUJÚCE A NEMÁ ZMYSEL DO TOHO RÝPAŤ, KUA. Choďte radšej večer svojim deťom pred spaním prečítať nejakú peknú knihu.

(Nekričím na vás preto, že si myslím, že ste hlúpy, len nemám už trpezlivosť čakať, kým na to prídete sami.)

Share Button

Zamneď: Biskupa za ministra asi nie, že?

Budem sa tak trochu zamýšľať, ako sa na Zamyslenie na nedeľu patrí. No aby som sa mohol zamýšľať, musím si na začiatok upratať východiská a fakty.

Ako katolík mám celkom jasnú predstavu, čo to je cirkevná hierarchia. Ako je to s postavením diakonov, farárov, biskupov, arcibiskupov, kardinálov a pápeža. Katolícka cirkev má jasnú hierarchiu, v nej jasne viditeľné konkrétne osoby. A navyše, je to všeobecne známe. Veď je nás katolíkov na Slovensku naozaj haba-dej.

A potom sú tu tí nešťatní evanielici. U nich je to rebélia ako sa patrí. Jednou zo zásadných rebélii, bol odpor proti cirkevnej vrchnosti a jej fungovaniu. Takže je znakom evanjelických cirkví, že sa na nejakú hierarchiu väčšinou nehrajú.

A z toho potom môže vzniknúť zmätok v dojmoch. Kde nie je jasne definovaná štruktúra, nie sú ani pomenované funkcie a logicky ich nemá ani kto obsadiť. Kto sú predstavení v týchto cirkvách, je tak trochu pre neznalých záhadou. A naopak, ktokoľvek z členov poľahky môže byť predstaveným, stačí kus charizmy.

Keď som hľadal ako to majú babtisti, som si obohatil slovník o jedno zaujímavé slovo: kongregacionálny

Baptisti majú kongregacionálne zriadenie, a zastávajú odluku cirkvi a štátu a slobody svedomia.

Baptizmus – Wikipédia

Prečo som si vzal na sviecu (na paškál) babtistov? Uznávaná česká novinárka urobila zaujímavý prierezový článok z poza Moravy, teda z odstupu a nadhľadu, v ktorom uviedla:

… v čele ministerstva zdravotnictví nyní stojí Marek Krajčí (OĽaNO), který je sám členem evangelikální Bratrské jednoty baptistů a zakladatelem platformy Křesťané ve městě, jejímž cílem je posílení křesťanského vlivu ve společnosti.

„Jsem přesvědčený, že evangelium máme přinést do světa byznysu, médií, kultury, vzdělávání, zdravotnictví i do politiky,“ hovořil ve svém vystoupení pro křesťanskou televizi life.tv. „My, jako boží lid, jsme všechny pozice přepustili lidem, kteří nepoznají Boha, a to je něco, co Satan vyhledává. Protože Satan chce mít moc a chce tu moc skrze své lidi ovládnout. Jednoznačným řešením je to, že my jako Boží děti máme zodpovědnost za tuto zemi,“ prohlásil. Sám pak opakovaně potvrdil, že do politiky vstoupil na základě proroctví jednoho australského pastora.

Slovensko chce opět zpřísnit interrupce. Lékaři mají strach projevit nesouhlas – Zdravotnický deník

Novinárka je to zdatná, zaoberá sa hlavne bojom proti hoaxom v medicíne, takže jej slovám verím.

Tak som si definoval a upratal východiská a teraz sa poďme zamýšľať.

Ak ktokoľvek s charizmou môže byť predstaveným, stal sa MUDr. Krajči akýmsi predstaveným vo svojej cirkvi? Je organizátorom cirkevného života?

Sčítanie ľudu hovorí, že babtistov na slovensku je niečo medzi 3 až 4 tisíckami osôb. Ich cirkev je organizovaná na veľmi voľnom systéme a základom sily a rozhodovania je, tak povediac, demokratický princíp. Kto sa postaví do čela a je akceptovaný, ten ním je.

Na vonok žiadne pomenovanie funkcie, žiadne insígnie, preto je to pre nás katolíkov mätúce. Môžno je to dokonca zámer z čias náboženských neslobôd, protireformačných pogromov. Schovať šéfov.

Slovenská republika sa od svojho začiatku rozhodla byť „neviaže sa na žiadne náboženstvo“. V prípade katolíckeho kléru nikoho ani len nenapadne, stonásobne po skúsenosti s prezidentom Slovenského štátu, aby sme dovolili niekomu z katolíckeho cirkevného riaditeľstva, aby sa stal členom vlády nie to predsedom vlády, či prezidentom.

Toto je nedeľné zamyslenie. Takže nechcem, prinášať svoje odpovede, svoje postoje, skôr mám zámer podnietiť vaše uvažovanie nad témou. Tak ako?

Patria, alebo nepatria baptistickí kazatelia a funkcionári iných cirkví do štátnej správy?

Biskupa Bezáka za ministra spravodlivosti ani len za ministra do počtu (bez portfeje) by sme nikto nenechali menovať. Ako sa nám potom stalo, že významní tvorcovia obrazu a obsahu v iných, keď aj triapoltisícových cirkvách, sa stal ministrom zdravotníctva? Ako sa nám to stalo? Nie je to nejaká porucha, ktorá by si žiadala opravu, vyliečenie?

Byť radovým členom katolíckej farnosti je ľudské právo. Je nezpochybniteľné a garantuje to rovnaký dokument – Ústava, že akékoľvek menovanie do akejkoľvek funkcie v štátnej správe sa nikdy nesmie zaujímať o vieru dotyčnej osoby. Nech si verí čomu a aj ako chce, nesmie to mať vplyv na pracovný život osoby.

Ako je to s právom byť menovaný do štátnej správy, ak hovoríme o funkcionároch cirkvi a súčasne máme v Ústave isté pravidlo o neviazanosti na žiadny spôsob vyznávania viery? Sú kazatelia, organizátori stretnutí, predspievač či tvorcovia platforiem v evanjelických cirkvách takýmito funkcionármi, ako sme zvyknutí a schopní ich identifikovať v katolíckej cirkvi? A ako vlastne chrániť sekulárny štát pred „arcibiskupom“, keď jedinou funkciou navonok viditeľnou je delegát zboru na Konferencii delegátov?

Asi by bolo spravodlivé sa opýtať priamo u babtistov, ako je to s funkcionárčením? No jo, ale čo sa dozvieme? Veľmi dobre vieme, ako je to s ľudskou povahou, keď ide o veľa, keď ide o vplyv na okolitý svet a prevzatie kontroly nad životmi ostatných. A práve také ciele MUDr. Krajči má.

Komunisti zaliezli do socdemáckych strán, neonacisti nevedia pracovať s počítačom a číslo je len náhoda. Aj katolíci si svoj Opus dei a laické povolania dosť dobre schovávajú. O kultúrnych atašé by vedela rozprávať každá diplomacia na tejto planéte a oligarchoch v pozadí strán celé Slovensko.

Už aj v súvislosti s prevarenými videjkami sme sa dozvedeli, že… „ide predsa o kontext, v ktorom boli slová prednesené.“ Jo, kontexty by vedeli rozprávať, ako sa s nimi pohadzuje na súdnych pojednávaniach.

A tak mi prichádza pod prsty a do klávesnice ešte jedna otázka na zamyslenie: Môžeme si dovoliť byť veľkorysí? Alebo by sme mali byť preventívne opatrní, tak ako sme boli, keď sa hneď do druhého odseku Ústavy dostala veta neviaže sa… ? (veď to poznáte ako to pokračuje, nebudem sa opakovať.)

Lebo to, že máme v Ústave explicitne povedané, že neviaže sa…, to vypovedá o dôležitosti. Je to také varovanie naprieč generáciami demokratov, že existujú riziká, na ktoré máme myslieť.

Viete priatelia, ja som síce optimista, ale aj lekárnik. Viem o ľuďoch svoje a preto sa snažím držať toho, čo ma naučila medicína. Byť preventívne opatrný. Do arzenálu preventívnej opatrnosti patrí aj radšej zasiahnuť skôr a viac, ako premeškať moment, po ktorom už nie je návratu. Keď nie sme v medicíne preventívne opatrní, umierajú nám pacienti. Dnešný článok je o umieraní demokracie. Oboje sú jednosmerky bez návratu.

Keď takto v nedeľu čítate toto zamyslenie s krvou plnou chylomikrónov, skúste sa zamyslieť, ako to vidíte vy s tými neidentifikovanými predstavenými malých cirkví.

Share Button

Zamneď: Keď ste s 13% rovnocenným partnerom 13% OĽaNO

Prvá polovica – odstaviť ideových smerákov – dobrá. Druhá polovica – naplniť funkcie osobami – narazila na ideové prázdno až ideový zmätok a ešte sa aj opiera o falošný pocit hegemonického víťazstva.

Keď volíte SaS, viete, že všetci budú pravicoví liberáli. Keď volili OĽaNO, dopadlo to tak, že nikdy neviete čo budú jeho nominanti voliť v práci. Bude to čokoľvek od komunizmu až po klérofašizmus. Pričom gaussovo rozloženie bude mať skôr tvar „U“ ako tvar obligátneho hrbu dromedára.

Z obavy voči volebnej konkurencii je pre OĽaNO lepší prezlečený smerák alebo člen nula percentnej mimoparlamentnej strany, ako člen koaličného partnera. Presne podľa rozdeľuj a panuj. Taká veľká zrada demokracie. Nevolil ich nik, ba priam ich voliči odmietli, ale vládnuť budú. Taký letecký deň, keď vyhodili demokraciu von oknom bez padáka.

Áno, Matovič robí politiku inak. Zozbieral akékoľvek ľúbivé slová na chodníku a nechal vás vyplniť anketu.

Výsledkom bude, že sa Slovensko rozpadne na hájenstvá desiatok a možno žiaľ až stoviek lokálnych a sektorových gubernátorov, ktorí si budú na svojom piesočku robiť svoju osobnú politiku vo svojom osobnom záujme. Maximálne v záujme svojej domovskej sekty, osobného fanklubu či rodinkárstva. Zodpovednosť voči ideám strany nula. Zodpovednosť voči voličom OĽaNO mínus milión.

Tento týždeň ste zažili to, čo my v zdravotníckom tíme SaS zažívame od nominácie vlády. Trochu som rád, lebo nám budete teraz trochu viac rozumieť.

V tomto volebnom období sa ukáže aj zmyslovo deprivovaným, že Matovič nosí hlavu poštového koňa pre všetky tieto domovské sekty, osobné fankluby či rodinkárstvo. Áno, poštovým koňom bol vždy. Tentokrát to však naberie šialené rozmery, že to zaregistruje aj zmyslov zbavený.

V predvolebnom čase som takéto texty zakončoval upozornením – nakoniec vždy dostanete čo si zvolíte. Je po voľbách, tak načím zmeniť slogan.

Dostali ste to, čo ste si nezvolili.

Demokracia je na tom dnes rovnako, ako keď Smer v 2016 napísal volebný program na jednu A4. Je to rovnaké pošliapanie jej princípov. Smer to urobil pred voľbami, OĽaNO to predvádza po voľbách. Tam, kde nepotrebuje volebnú väčšinu, tam sa správa ako dokonalý gubernátor s neobmedzenými možnosťami.

Ale figu OĽaNO! Nazvime veci pravým menom. Neexistuje predsa nič ako strana OĽaNO. Je to len a len jedna osoba, Igor Matovič. Alebo potom totálne neriadení a nikomu sa nezodpovedajúci jedinci, ktorí si privlastnili nálepku OĽaNO. Neviem, čo je horšie, skôr mám pocit, že oba varianty sú rovnako nebezpečné a s demokratickým fungovaním spoločnosti nemajú vôbec nič spoločné.

Pripomeňme si, ako skončili voľby v demokratickej opozícii:

 • OĽaNO-NOVA-KU-Zdola – 25,02% (53)
 • Sme rodina – 8,24% (17)
 • SaS – 6,22% (13)
 • Za ľudí – 5,77% (12)

To je dohromady 95 mandátov. Takže pomery v, teraz už, vládnej demokratickej koalícii sú:

 • OĽaNO – 13,95 % (55,79%)
 • KU – 13,95 % (55,79%)
 • Zdola – 13,95 % (55,79%)
 • NOVA – 13,95 % (55,79%)
 • Sme rodina – 17,89%
 • SaS – 13,68%
 • Za ľudí – 12,63%

Toto sú dnes skutočné čísla určujúce pomery k vládnutiu v koalícii. A to som bol k sekcii OĽaNO ešte milosrdný s tým delením štvorkou. Ak by som mal vziať do úvahy pamätné hlasovanie o správe ombudsmanky, tak podiel sekcie OĽaNO na politike OĽANO-NOVA--ZMENA ZDOLA začína niekde na 7%.

(Odskok do autu: Ideje SaS sú plne napĺňané aj od OKS. Koniec autu.)

Práve preto, že neexistuje jednotná idea OĽaNO, neexistuje jedna strana OĽaNO. Je to matematické zjednotenie izolovaných skupín, ktoré si vykrúžkovali na kandidátke len tých svojich a len tie ich ideje. Matovič by mal priznať svoju predvolebnú taktiku aj v povolebnej spolupráci. Tak by to bolo v súlade s demokratickými princípmi.

Poznajúc dopad na PS/Spolu, myslím, že som oprávnený predpovedať, že tieto 4 roky budú vládou postavenou na koaličnej lži koalície OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA.

Osobný dovetok: Nie, nevedel by som sa dnes podieľať na pošliapavaní jednej z prvých viet Ústavy. Preto je pre mňa, ako štváča demokracie, nemožné byť podriadeným niekde, kde sa rozdupávajú základné princípy mojej demokratickej vlasti. Rád by som sa podieľal na novom smerovaní liekovej politiky. Myslím, že mám na to dostatok odborných kompetencii a politických skúseností. Dokonca aj vierouka by zapasovala.

Chýba mi však nedostatok ťahu proti osobným slobodám spolupracovníkov a spoluobčanov. Na dnešnom ministerstve zdravotníctva by som nebol rád.

Keď už som sa teda takto jasne vymedzil a asi si týmto textom aj zabuchol dvere v tomto volebnom období k výkonným funkciám v liekovej politike pod kuratelou ministra Krajčiho, poviem vám úprimne, je mi zas slobodne. A slobodu, tú ja rád, márnosť šedivá, slobodu a demokraciu milujem nadovšetko.

Share Button