Autori: Ivan Štefunko a Eduard Chmelár: MANIFEST Generácie 2000 

Na splnenie týchto cieľov potrebujeme občiansku energiu všetkých, ktorí nechcú budovať novú spoločnosť na základe sklamania, ale entuziazmu a ktorí nechápu modernizáciu ako rezignáciu, ale ako príležitosť na socialistickú inováciu vývoja v podmienkach 21. storočia. Socializmus v našom ponímaní pritom nemožno redukovať iba na hodnotový prístup. Socializmu treba vrátiť jeho dejinotvornú funkciu autonómnej spoločnosti s vlastnými hodnotami. Socializmus je pre nás civilizácia humanizmu, ktorej konečným cieľom je integrálne oslobodenie ľudskej bytosti. Je to radikálna odpoveď na dva extrémy 20. storočia: kapitalizmus a komunizmus. S vedomím týchto východísk predkladáme vlastnú predstavu o inovácii a modernizácii Strany demokratickej ľavice, na ktorej by sa mohli zjednotiť jej všetky názorové prúdy.

Zdroj: MANIFEST Generácie 2000 | noveslovo.sk

Share Button