Peniaze na vedu investované ako hospodárska podpora „našim človekom“

Pozrime sa podrobnejšie, ako si dnešná vláda predstavuje podporu inovácii a výskumu a rozdeľovanie peňazí z EU.

Hneď na začiatku si musí každý pravicovo uvažujúci človek uvedomiť, že sa nachádzame na socialistickom poli. Základným princípom všetkých dotácii z EU je rozdeľovanie „zo štátneho“. V tomto prípade sme sa ako EU (áno, Nemecko a Francúzsko najviac, Slovensko naopak skoro nič) poskaldali do spoločného rozupočtu. Tieto peniaze sa nenarodili z ničoho. Sú to peniaze z daní občnanov EU žijúcich najmä na území Nemecka a Francúzska.

Takže daňová poplatníci sa poskladali na celkovú sumu 2 266 776 537,00 EUR., ktorá je určené pod hlavičkou Výskum a inovácie na podporu vedy a (a teraz skutočne pozorne sledujte) a na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) vychádza z priorít stratégie Európa 2020, ako aj hlavných odporúčaní Small Business Act a Akčného plánu pre podnikanie 2020.

Žiadne školstvo – o podnikanie ide

Celková alokácia OP VaI za zdroje EÚ predstavuje 2 266 776 537,00 EUR, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Zdroj: O nás – Operačný program Výskum a Inovácie

Spomínal som to hneď na začiatku: Uvedomme si, že sa pohybujeme na socialistickej pôde. Kde je normálnym pracovným nástrojom štátna podpora niektorých zo vzájomne si konkurujúcich firiem.  A tie ostatné, nech si svoju konkurencieschopnosť investíciou do moderných technológii zacvakajú z vlastného.

Jeden príklad za všetky:

772 750.00 € (55% celkového projektu): Založením novej prevádzkarne posilniť konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu založením novej prevádzkarne si spoločnosť sľubuje významný rast ekonomických ukazovateľov, vytváranie nových pracovných miest a neustále zvyšovanie si pozície na konkurenčnom trhu. Zdroj: Založením novej prevádzkarne posilniť konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

No dobre, tak dva príklady za všetky:

314 490.60 € (45%) Cieľom projektu je Zavedenie výroby inovatívneho produktu – Biouhlia. Zdroj: Zavedenie výroby inovatívneho produktu – Biouhlia – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

To je socializmus ako vyšitý. Ako k tomu prídu ostatní podnikatelia v segmente malých a stredných podnikov? Kto určí, že práve táto firma dokáže najlepšie uspokojiť svojich zákazníkov? Potom samozrejme budú socialisti vykrikovať, že trh nefunguje, keď oni sami trhové mechanizmy likvidujú.

Inovatívne produkty a technológie? No veď každý normálny podnikateľ naukupuje najnovšie verzie technológii!

Pamätáte si na super podporu, štátnu podporu, biozložiek, ktoré svojou výrobou likvidujú dažďové pralesy? Pamätáte si, ako podpora štiepkovania likviduje naše lesy? Aha, ono sa to deje. A niekto rozhodol, že biouhlie si zaslúži podporu.

Akokoľvek, uvedené príklady sú aspoň na úrovni zhody socialistických plánov, ktoré si socialisti sami pre seba dali v podpore výskumu a inovácii.

Slovenské špecifiká socializmu s Plavčanovou tvárov

Svojim deťom hovorievam, že polovica odpovede je už v otázke. Plavčanových 300 miliónov € na vedu a výskum brutálne ohovorili všetci rektori slovenských univerzít. Pri všetkej úcte k magnifikom, možno si mali najprv prečítať zadanie. Je to spoločný projekt školstva a hospodárstva a vychádza z EU nápadu podporovať inovácie v malých a stredných podnikoch.

Ten EU nápad vznikol už niekedy dávno pradávno, odhadujem tak okolo roku 1999 plus mínus dve hodiny. Vtedy, presne v duchu fungovanie EU, nejaký predkladaný dokument schváli vtedajší ministri školstva a hospodárstva za každú jednu členskú krajinu. Nami zvolený ministri (skrze naše demokratické parlamenty). Vtedy sa mali rektori hnevať, že do výskumnej oblasti chce niekto zamontovať malé a stredné podniky.

Také Slovenské, také V4, také… Keď sa nepodieľame konštruktívnou kritikov na tvorbe EU pravidiel, ale poukazujeme ako hnusná EU a hnusná naša vláda niečo skonila.

Máte podivný pocit, že ja člen SaS chválim smerácku vládu? Tak nebuďte netrpezlivý, teraz to príde:

Plavčan a Žiga absolútne zlyhali v komunikácii práce svojich ministerstiev. To, čo píšem v tomto článku mali dávno pradávno vysvetliť svojim podriadeným štátnym organizáciám a odbornej verejnosti. Namiesto toho som sa včera dočítal, že rektori krizizujú a že Plavčan „v dohľadnej dobe“ hádam aj sa stretne s nimi.

Pomiešaním školstva a hospodárstva majú byť podporované projekty miečšané školstvo a hospodárstvom. Rozhodene z vedeckého projektu nemá byť podporovaný rozvoj konkurenčných výhod a navyšovanie tržieb súkromných firiem bez štipky vedy a výskumu.

A rektori majú pravdu! Ak výskum, tak sa má diať pod patronátom vysokých škôl a SAV. A až oni majú právo si k sebe vziať partnerov z podnikateľskej sféry. Nie naopak, ako nám to predviedol Plavčan za 300 miliónov eur.  Na detailoch naozaj záleží.

Slovenské špecifiká socializmu s Plavčanovou tvárov II.

Doteraz spomenuté by som mohol prejsť slovami – a veď socializmus, iné od socialistov nečakajme. No ani ten socializmus nie je to pravé jadrové.

Napríklad sa pozrime na taký jeden zdravotnícky odmenený projekt. Áno, odmenený, inak sa to nazvať asi ani nedá:

4 204 606.18 € pre firmu Sevitech a.s. Podľa týždenníka Týždeň majú v skutočnosti v spoločnosti Sevitech rozdelené akcie v pomere 40 ku 40 rodiny Brhelovcov a Miškovských. „Zvyšných 20 percent vlastnia na polovicu Milan Klučar a Maroš Hedera. Hedera bol pritom v orgánoch firmy Andex, ktorá patrí do podnikateľskej skupiny Jozefa Brhela,“ napísal nedávno Týždeň.) Zdroj: DennikN

Ten projekt sa volá „Vybudovanie výskumného centra monitoringu srdca a rozvoj moderných metód identifikácie srdcových ochorení“.  Merateľné výsledky projektu:

  • Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom: počet 1,0000
  • Počet podporených výskumných inštitúcií: 1,0000
  • Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva: 1,0000
  • Počet publikácií vytvorených v rámci projektu: 2,0000
  • Koniec projektu v roku 2021.

Teraz trochu komentárov: V popise projektu sú FEI STU a NÚSCH ako partneri projektu. Rektori sa môžu aj rozdrapiť v oprávnennom rozhorčšení, keď takto umožnili takýmto firmám stať sa obyčajnou agentúrou na správu štátnych peňazí.  To vysokoškolský pravoníci a vedecký hodnostári sú garantmi výskumných aspektov, vďaka ktorým ich konkurent v súťaži ich samých porazil.

Sevitech je tá firma, čo bola subdodávateľom SW pre daňovákov. Skvelého systému na sledovanie vratiek DPH pre bankové účty „našich človekov“. Lebo len náš človek dokáže dodať SW ako náš človek.

Onehdá som o tom písal, že tento systém, kedy sa štátne peniaze prideľujú firmám, ktoré nie sú sami schopné dodávať súťažené diela, proste musí tento systém skončiť.

Ideme na ďalší zaujímavý projekt?

23 000 000.00 € do december 2023: Prostriedky alokované na finančné nástroje majú za úlohu prispieť k realizácii dlhodobých investičných projektov v rámci národných investičných priorít SR a podporiť tak stabilitu a ekonomický rast prostredníctvom investícií bez dodatočného zaťažovania štátneho rozpočtu. Zdroj: Úverový program pre MSP mimo BSK – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Pekných 23 miliónikov na investície investované z investičného operačného programu na investovanie investorom, ktorí budú vyberať invetorov na investovanie investícii do… Stratili ste sa? No takto sa do roku 2023 stratí aj tých 23 miliónov.

Ideme ďalej?

3 357 654.89 € pre 65 ľudí do decembra 2017 (cca 51 tisíc€ na osobu v rozmnere ceny práce): Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom aktivít zameraných na financovanie miezd a odvodov zamestnancov participujúcich na implementácii Operačného programu Výskum a inovácie v rámci MŠVVaŠ SR a na financovanie odmien a odvodov zamestnancom mimopracovného pomeru, ktorí sa podieľajú na implementácie OPVaI, ako aj na výdavky na mzdy a odvody zamestnancov MŠVVaŠ SR a odmeny a odvody zamestnancov mimopracovného pomeru v rámci OP Výskum a vývoj, Zdroj: Financovanie mzdových výdavkov a odmien mimo pracovného pomeru za zamestnancov MŠVVaŠ SR podieľajúcich sa na implementácii OP VaI za rok 2017 – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Chápete to správne. Ide o mzdy NEministerských zamestnancov. Keď vidím tieto druhy projektov stále si kladiem otázku: „Prečo sme ešte neprepustili všetkých ministerských úradníkov, keď ich robotu robia súkromné firmy?“ Možno by sme sa mohli zamyslieť aj nad tým, že vyhodíme do Dunaja celú demokraciu a štátu. Taký Andrej z Česka von Agro  by iste vedel poradiť ako viesť štát ako firmu.

Ideme ďalej, alebo máte tých absurdýt už dosť! Prd! Žiadne ulievanie, máme tu ďalší miliónik eur:

1 017 630.00 € (45% celkovej ceny) Cieľom projektu je dosiahnuť podstatnú inováciu procesu obstaraním novej modernej výrobnej linky. Zdroj: Nákup inovatívnej technológie pre ST.NICOLAUS, a.s. – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

ST. Nicolaus a.s. je typická malá a stredná firma. Ideál zdravej produkcie podporujúcej zdravý vývoj mládeže.

A frčíme! Idem, idem, naulievam sa.

632 730.70 € (35%ˇcelého projektu): Žiadateľ teda realizuje dodávku asfaltových zmesí spĺňajúcich vyššie štandardy a normy (diaľničné úseky, mosty, I. – III. triedy) subdodávateľsky, čo výrazne zhoršuje jeho pozíciu v rámci regionálnej konkurencie, navyše tak nie je výroba produktu vo vlastnej réžii, čo zvyšuje možnosť neoddania diela v požadovanom čase a kvalite koncovému zákazníkovi.
Predmetom hlavnej aktivity projektu „Ostatné inovačné opatrenia“ je záväzne objednať, dodať, sprevádzkovať a plne sfunkčniť zvolené technologické zariadenie, ktoré bude slúžiť na výrobu inovovaných produktov a následne certifikovať inovované produkty. Realizáciou projektu docielime rozšírenie portfólia výroby o inovované produkty – nové druhy asfaltových zmesí, ktoré spĺňajú prísne parametre stanovené v STN a EN normách, použiteľné na diaľničné úseky, mosty, cesty I. – III. triedy. Táto inovácia bude mať zásadný vplyv aj efektívnosť výroby, ktorá sa značne zvýši: výroba 2-násobného množstva zmesi na jednotku času; plná automatizácia procesu výroby; eliminácia poruchovosti výroby, a i. Na novej technológii bude taktiež možné vyrábať asfaltové zmesi s použitím recyklátu – „R-materiálu“, čo je vyfrézovaná vrchná časť existujúcej staršej cestnej komunikácie primárne určená na odpad. Realizáciou projektu sa výrazne zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa v špecifickej oblasti. Zdroj: Spoločnosť Doprastav, a.s. inovuje výrobu asfaltových zmesí – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť
Chápete? Doprastav, čo bol v reštrukturalizácii. Obaľovne, čo sú klasické konkurenčné prostredie domácich firiem pre domáci trh. Nulové inovácie, len obyčajná podnikateľská podpora firmy, ktorá je klasickým výhercom tendrov štátu. Ak by išlo o štátny podnik a dodával by pre štát výstavbu diaľnic… No tak dajme tomu. No tu ide o klasické socialistické zo štátneho do súkromného najlepšie kvapká.
Takže tak priatelia, takto si tu spolu žijeme. Takúto vládu máme. Dostávame len to čo si zvolíme.
Ako som napísal hore vyššie. Toto proste musí skončiť. Ak je niečo označené na vedu a inovácie majú to dostať vedecké inštitúcie. Ak je niečo určené na podporu v súkromnom sektore, musí k tomu byť publicita intenzity blízkej nekonečnu, aby neboli za somárov tí, čo v tom nevedia chodiť.  No najlepšie je nechať peniaze v peňaženkách občanov, aby tí svojim záujmom o dobré produkty sami rozhodli, kto má právo na thu ostať a kto má skončiť v zabudnutí. Rozhodne o tom nesmie rozhodovať nejaký NEštátny úradník v agentúre na správu štátnych peňazí.
Share Button

Fico a Ficová mali na policajnom prezídiu špeciálne zaobchádzanie – Denník N

Zadný vchod, mimoriadne zavretá garážová brána, zatiahnuté žalúzie a vysokí policajní funkcionári nastúpení privítať hosťa. Tak to dnes vyzeralo na Policajnom prezídiu v Bratislave, kde premiér Robert Fico (Smer) a jeho manželka Svetlana v pondelok vypovedali v kauze, v ktorej je poslanec Obyčajných ľudí Igor Matovič obvinený z toho, že ich ohováral statusom na Facebooku. Ficovci neprišli na prezídium ako iní bežní občania – cez hlavný vchod a vrátnicu, ale bočným vchodom, na ktorý je potrebné špeciálne po

Zdroj: Fico a Ficová mali na policajnom prezídiu špeciálne zaobchádzanie – Denník N

Share Button

Zamneď: Devín verzus Pohoda – pozvážame ich verzus pozvážame sa

Nie, nebol som ani na Devíne ani na Pohode. Mám rád svoju pokojnú atmosféru starorodičivského domu so starobylou záhradou.  A tak som z povzdialia a z nadhľadom pozoroval škrobenosť a liberalizmus.

Devín, to boli oslavy štátneho sviatku, na ktorý obecné úrady na pokyn vlády zvážali občanov. Kto by tam len tak chodil?

Pohoda, to bol kohosi nápad, ktorý dal voľne k dispozícii a našlo sa 30 tisíc ľudí, ktorí si sami zo svojej podstaty kúpili lístok. Len aby tam boli, len aby zažili niečo, o čom ešte len tušili, že sa im bude páčiť.

Na Devín ľudia išli, lebo vedeli čo tam zažijú. Bolo to tak roky rokúce pred tým a bude to tak aj po ďalšie roky.

Jedni aj druhí účastníci absolútne nechápu tých druhých. Ako sa môže niekto dobrovoľne posadiť a počúvať pol hodinu premiéra? Ako si to môže niekto dovoliť pozdraviť prezidenta „Ahoj Andrej!“?  Ako, pre Boha,  môže v jednej uličke susediť stánok Za rodinu so stánkom LGBT? A kto by išiel počúvať Polemic?

Ani jedny nerozumejú tím druhým, tak sa zdá, že veď sú si vlastne v tej inakosti veľmi podobní.  Jediný rozdiel obrovských rozmerov tu však je.

  • Devín – to vám niekto pre vás čosi zorganizuje.
  • Pohoda – to je len a len na vás, čo sa bude diať.

Pohoda je od začiatku do konca oslavou slobody a demokracie. Oslavou práv jednotlivca robiť si v slobodnej krajine čo len chce, trebárs aj sprostosti.

Naozaj nevidím nič zlé, keď oslovujeme prezidenta republiky „Ahoj Andrej!“, ak si s ním tikáme. Nebudem sa predsa tváriť, že je to nejaký íbermenš. A koniec-koncov, presne v duchu najlepších tradícii demokracie, hneď v tej chvíli sa ktokoľvek z tých, čo tam sedeli, mohol zodvihnúť a odísť. To slobodní ľudia robia. Veď v ponuke v tej chvíli bolo 10-15 iných možností a k tomu ešte aj stretnutie svojho poslanca v kraťasoch s kelímkom piva.

No skúste to spraviť na Devíne! Musíte aj tak čakať na šoféra a ostatných pred zamknutým autobusom, aby vás odviezli domov.

Nie, nechcem napísať, že sa udiali udalosti zo starého a nového sveta. „Akcia Devín“ nie je stará. Je zo sveta, ktorý by už ani nemal existovať.  Zo sveta, kde iný rozhodujú čo máme robiť so svojimi životmi. Zo sveta, kde sa stávame nevoľníkmi cudzích nápadov.

Skúste pouvažovať, takto v nedeľu s krvou plnou chylomikrónov,  či by vám nebolo lepšie rozhodovať o sebe samom vo svete slobody a demokracie, namiesto postávania na pražiacom slnku pred zamknutým autobusom.

Pod čiarou: Možno bude treba v septembri vytiahnuť svetre ako v decembri 1989.  Ešte by si ma niekto pomýlil.

 

Share Button