18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o… – SLOV-LEX

Osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Source: 18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o… – SLOV-LEX

Share Button

Web zameraný na osobné politické aktivity