§ 164 zákona 300/2005 Z.z. – Trestný zákon – SLOV-LEX

§ 164 Odznačiť(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Zdroj: 300/2005 Z.z. – Trestný zákon – SLOV-LEX

Share Button